Przejdź do menu Przejdź do teści Przejdź do danych teleadresowych
zmień strefę:
logo biuletyn informacji publicznej

Rada Powiatu w Oświęcimiu IV kadencji w latach 2018 - 2023


Rada Powiatu w Oświęcimiu liczy 27 radnych.

Jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu.

Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich.

Kadencja Rady trwa 5 lata, licząc od dnia wyborów.

Prezydium Rady: 

Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu:

KAZIMIERZ HOMA

  kazimierz.homa@powiat.oswiecim.pl

  33 844 96 46


Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu:

WOJCIECH KAJDAS

 wojciech.kajdas@powiat.oswiecim.pl


Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu:

PIOTR ŚRENIAWSKI

 piotr.sreniawski@powiat.oswiecim.pl


Kontakt z radnymi możliwy jest za pośrednictwem Biura Rady Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.


Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
32-600 Oświęcim
ul. Wyspiańskiego 10 
I piętro, pok. 112


33 844 96 44

33 844 96 45

rada@powiat.oswiecim.pl

Przewodniczący Rady Powiatu przyjmuje mieszkańców we wtorki w godzinach od 16:00 do 17:00.

Prezydium Rady przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach od 15:30 do 17:00.


Rada Powiatu w Oświęcimiu IV kadencji w latach 2018 - 2023
Bogusław Bartula Adam Bilski Katarzyna Bliźniak Dariusz Gawęda
Kazimierz Homa Teresa Jankowska Jarosław Jurzak Władysław Zaliński
Wojciech Kajdas Waldemar Klisiak Paweł Kobielusz Grażyna Kopeć
Tomasz Łukowicz Joanna Mazur Artur Mendyk Adam Merta
Jerzy Mieszczak Sławomir Momot Aneta Tlałka Ewa Pawlusiak
Ewa Płonka Jacek Pyrek Andrzej Skrzypiński Józef Szafran
Leszek Szuster Piotr Śreniawski Marcin Niedziela
(wygaśnięcie mandatu radnego: † 17.09.2021 r.)
Maciej Hejnowicz
(Radny od dnia: 25.10.2021 r.)