Tytuł mikroprojektu: Nasz dziedzictwo – nasza przyszłość.

Oś priorytetowa: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.
Typ mikroprojektu: indywidualny
Okres realizacji mikroprojektu: od 09-2017 do 08-2018

Wydatki kwalifikowalne razem – 47 838,39 €, w tym:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 40 662,63 €
Środki z budżetu państwa – 2 391,91 €
Wkład własny – 4 783,85 €

Powiat Oświęcimski i Miasto Czadca posiadają bardzo atrakcyjne walory przyrodnicze i kulturowe. Mimo tego społeczności na pograniczu nie są świadome posiadanego bogactwa regionu-brakuje odpowiedniej promocji posiadanych atrakcji. Poprzez zorganizowanie projektu (plenerów, warsztatów, wykonaniu filmu i wydanie albumu) zostanie podniesiona świadomość mieszkańców obu regionów.

W ramach projektu zaplanowano warsztaty fotograficzne dla fotografów amatorów, którzy podczas zajęć będą odkrywać uroki przyrody, obiekty kulturalne (obiekty architektury drewnianej, małą architekturę, zamki, pałace, obiekty sakralne, przyrodnicze osobliwości regionów, rzadkie gatunki zwierząt) oraz samych ludzi. W dwóch samodzielnych cyklach warsztatowych weźmie udział w sumie ok. 30-40 uczestników, spośród nich zostaną rekrutowani uczestnicy plenerów – w każdym z nich udział weźmie do 20 osób. Absolwent szkolenia warsztatowego będzie posiadał umiejętności obsługi sprzętu fotograficznego (np. czas, czułość, przesłona, balans bieli, pomiar światła).

Plenery zostaną zwieńczone dwoma czasowymi wystawami prezentowanymi w Czadcy oraz w Powiecie Oświęcimskim. Planujemy, że wystawy zostaną zwiedzono przez co najmniej 500 mieszkańców obu regionów. Zostanie wydany album zawierający fotografie wykonane przez uczestników warsztatów fotograficznych, które będą mogły być wykorzystywane w celach edukacyjnych i promocyjnych i przyczynią się do trwałości projektu.

Projekt ma za zadanie przybliżyć społecznościom lokalnym charakter partnerskiej miejscowości, wspólną historię i kulturę. Przyczyni się do nawiązania bezpośrednich kontaktów między społecznościami lokalnymi. Działania zaproponowane w projekcie zwiększą promocję regionu, umocnią więzi lokalne, zachęcą mieszkańców obu miejscowości i turystów do wzajemnego odwiedzania się. Przełoży się to na wzrost ruchu turystycznego oraz wzbogaci kulturowo region.

Nawiązana w 2012 roku współpraca Powiatu Oświęcimskiego z Miastem Czadca przyniosła wymierne korzyści, a ten projekt jest szansą na jej kontynuację w niepoznanych jeszcze sferach życia lokalnego.