Partner wiodący: Powiat Oświęcimski www.powiat.oswiecim.pl

Partner projektu: Miasto Czadca www.mestocadca.sk

Opis projektu:

Powiat Oświęcimski leży w zachodniej części województwa małopolskiego, na pograniczu Śląska i Małopolski. Atrakcyjne położenie, w niedalekiej odległości od granicy ze Słowacją, pozwala na rozwijanie kontaktów transgranicznych. Systematycznie, m.in dzięki realizowany wcześniej projektom, rośnie świadomość mieszkańców Powiatu i Słowacji na temat bliskości kulturowej regionu pogranicza. Promocja i ochrona wspólnego dziedzictwa wymaga kontynuacji działań. Realizując przedsięwzięcia zaplanowane w projekcie chcemy wykorzystać kultywowane w regionie tradycje w celu zachowania, ochrony, promowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego swojego regionu. Poprzez nawiązanie bliższej współpracy z partnerami ze Słowacji wymienione zostaną doświadczenia i nasze regiony będą dla siebie bliższe i bardziej atrakcyjne. W ramach projektu zaplanowano: przegląd tradycji regionalnych: prezentacje kulinarne, wystawę i warsztaty rękodzielnicze, występ zespołu regionalnego ze Słowacji (głównie brany jest pod uwagę zespół Kysučan) oraz twórcy ludowego, przybliżenie wybranych przykładów dziedzictwa historycznego i materialnego Powiatu Oświęcimskiego (dla grupy słowackiej) i Czadcy (dla grupy z polskiej). Wydanie okolicznościowej publikacji promocyjnej. Proponuje się do publikacji dokonać wyboru obiektów spośród min.: Muzeum Obozu Auschwitz-Birkenau, Muzeum Zamek w Oświęcimiu, Centrum Żydowskie w Oświęcimiu, oświęcimska starówka, kościoły w Czadcy i okolicy, Kysuckie Muzeum w Czadcy i inne obiekty. Wspólne zapoznanie się z tradycjami kulinarnymi, folklorystycznymi oraz rękodzielniczymi Polski i Słowacji z pewnością wzbogaci społeczności lokalne pozwalając na wymianę doświadczeń, poznawanie i przenoszenie na swój lokalny grunt nowych smaków i tradycji. Mniej znane w Polsce rzemiosło druciarskie ma na Kisucach ponad 400-letnią tradycję a w Czadcy działa muzeum druciarstwa. Planowana do wydania publikacja zawierająca tradycje kulinarne naszych regionów będzie mogła być wykorzystywane w celach edukacyjnych i promocyjnych i przyczyni się do trwałości projektu. Projekt przedstawiony we wniosku pozwoli na rozwój i intensyfikację współpracy między społecznościami po obu stronach granicy. Ma za zadanie przybliżyć społecznościom lokalnym charakter partnerskiej miejscowości, wspólną historię i kulturę, przyczyni się do nawiązania bezpośrednich kontaktów między ludźmi. Działania projektu wesprą promocję regionu, umocnią więzi lokalne i zachęcą mieszkańców i turystów do odwiedzania terenu partnerskich samorządów. Przełoży się to na wzrost ruchu turystycznego oraz rozwoju kultury w regionie. Nawiązana w 2012 roku współpraca Powiatu Oświęcimskiego z Miastem Czadca przyniosła wymierne korzyści, a ten projekt jest szansą na jej kontynuację w niepoznanych jeszcze sferach życia lokalnego.

 

Cele projektu:

Celem projektu będzie wyeksponowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego w obszarze sztuki kulinarnej oraz ludowych zwyczajów regionu. Działania realizowane będą poprzez eksponowanie i promocję lokalnych tradycji głównie poprzez organizację imprezy promującej dziedzictwa kulturowe pogranicza polsko-słowackiego. W ramach imprezy będzie:

 1. Dziewięć stanowisk (stołów) prezentacyjno degustacyjnych organizowanych przez Koła
  Gospodyń – tradycje kulinarne oraz estetyka (dekoracje) stołów.
 2. Wystawa druciarstwa (artysta – rzemieślnik z Czadcy), połączona z pokazem instruktażowym podstaw druciarstwa dla indywidualnych osób.
 3. Wystawa rękodzielnicza( specjaliści z Polski) połączona z pokazem instruktażowym
  wykonywania ozdób z papieru, bibuły, kwiatów itp. dla indywidualnych osób.
 4. Występ zespołu regionalnego ze Słowacji (jako część artystyczno-sceniczna imprezy)
 5. Konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń, które przygotowały prezentacje wymienioną w pkt 1.
 6. Nagranie Orkiestry Dętej z Powiatu Oświęcimskiego.
 7. Prezentacja wybranych przykładów dziedzictwa Powiatu Oświęcimskiego, Czadcy i 

Okres realizacji: od stycznia 2021 r. do grudnia 2021r.

Wartość projektu: 33 769,65 €

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 85% tj. 28 704,20 €

Realizacja projektu:

Zaproszenie

Przegląd tradycji regionalnych

Nagrody za udział w konkursie

Dobiega końca realizacja projektu