Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2022 r.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.02.02 „Kształcenie zawodowe uczniów – SPR".

Realizatorem Projektu jest Powiat Oświęcimski. Zadania zaplanowane w ramach Projektu realizowane są bezpośrednio przez jednostki organizacyjne Powiatu, tworzące Centrum Kompetencji Zawodowych (CKZ), tj.:

  • Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Oświęcimiu,
  • Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Kętach.

Wsparcie w ramach Projektu kierowane jest do nauczycieli i uczniów/uczennic wszystkich szkół kształcących się w zawodach branży turystyczno – gastronomicznej w Powiecie Oświęcimskim.

Regulamin, który znajduje się w załączniku określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 


AKTUALNOŚCI DO 20.04.2022 r.


AKTUALNOŚCI OD 20.04.2022 r.