Data i godzina wydania: 08.06.2022 - godz. 22:55

Biuro Prognoz Hydrologicznych, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr 54

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: 22:56 dnia 08.06.2022 do godz. 04:00 dnia 09.06.2022

Obszar: Mała Wisła od zb. Goczałkowice do ujścia Przemszy, Przemsza od ujścia Brynicy do ujścia do Wisły i przyrzecze Wisły, Soła od kaskady zbiorników do ujścia i przyrzecze Wisły, Skawa wraz ze zb. Świnna Poręba, Skawa od zb. Świnna Poręba do ujścia (małopolskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Uwagi: Zmiana dotyczy zasięgu ostrzeżenia hydrologicznego

Dyżurny synoptyk hydrolog: Jan Szymankiewicz
W związku z powyższym proszę podjąć stosowne działania zapobiegawcze i ostrzegawcze związane
z ostrzeżeniem ludności oraz przygotować odpowiednie służby.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach oraz ewentualnych szkodach, proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu nr. tel. 33/ 844 89 80, lub Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu tel. 112, 998 lub Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu tel. 47 832 62 80.