Ostrzeżenie meteorologiczne nr 120 burze z gradem pierwszego stopnia od godziny 15:00 07.06.2022 do godziny 01:00 08.06.2022 deszcz 20-30mm, porywy wiatru do 70km/h


W związku z powyższym proszę podjąć stosowne działania zapobiegawcze i ostrzegawcze związane
z ostrzeżeniem ludności oraz przygotować odpowiednie służby.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach oraz ewentualnych szkodach, proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu nr. tel. 33/ 844 89 80, lub Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu tel. 112, 998 lub Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu tel. 47 832 62 80.