Ostrzeżenie meteorologiczne nr 135 dotyczące burz z gradem 2 stopnia. Ostrzeżenie dla Powiatu Oświęcimskiego obowiązuje od godziny 11:00 do 17:00 dnia 28.06.2022 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 135 dotyczące burz z gradem 2 stopnia. Ostrzeżenie dla Powiatu Oświęcimskiego obowiązuje od godziny 11:00 do 17:00 dnia 28.06.2022 r.

W związku z powyższym proszę podjąć stosowne działania zapobiegawcze i ostrzegawcze związane 
z ostrzeżeniem ludności oraz przygotować odpowiednie służby. 
O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach oraz ewentualnych szkodach, proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu nr. tel. 33/ 844 89 80, lub Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu tel. 112, 998 lub Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu tel. 47 832 62 80.