Wymagane dokumenty: 

 • dowód osobisty
 • zaświadczenie wydane przez stację kontroli pojazdów potwierdzające umieszczenie numeru nadwozia, podwozia lub ramy oraz potwierdzające wykonanie i umieszczenie tabliczki zastępczej.
 • pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej
  w wysokości 17 zł (przypis 1)
 • dowód własności pojazdu
 • oświadczenie o przysługującym prawie własności zespołów i części służących do zbudowania pojazdu
 • dopuszczenie jednostkowe pojazdu

Przypisy

 1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu.

Opłaty:

samochód osobowy, ciężarowy

 • opłata komunikacyjna 160,00 zł

motocykl, przyczepa, naczepa, ciągnik rolniczy

 • opłata komunikacyjna 120,00 zł
motorower
 • opłata komunikacyjna 110,00 zł


Opłatę komunikacyjną należy uiścić kartą płatniczą w punkcie obsługi lub przelewem na rachunek numer 

05 8110 1023 2003 0312 0001 0042

Opłatę skarbową należy uiścić przelewem na rachunek Urzędu Miasta Oświęcim.

Numer rachunku 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020