Przejdź do menu Przejdź do teści Przejdź do danych teleadresowych
zmień strefę:

Aktualności

23 lutego 2024

Wraca ruch wahadłowy na DW 933 przy budowie drogi S1 Kosztowy – Bielsko Biała, odcinek IV obwodnica Oświęcimia

Firma BUDIMEX SA informuje, że 26 lutego 2024 r. o godzinie 11:00 zostanie wdrożona tymczasowa organizacja ruchu tj. (TOR) - ruch wahadłowy na drodze wojewódzkiej 933 na czas realizacji zadania Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko - Biała, odcinek IV Obwodnica Oświęcimia. 

czytaj więcej...

22 lutego 2024

Konkurs dla organizacji pozarządowych

Zachęcamy organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do uczestnictwa w konkursie Zarządu Powiatu w Oświęcimiu pn. "Kalejdoskop inicjatyw". Termin składania wniosków mija 28 lutego br. Szczegóły w załącznikach.

czytaj więcej...

20 lutego 2024

Przy PZOL w Grojcu powstanie oranżeria

Starosta Oświęcimski Andrzej Skrzypiński oraz Wicestarosta Paweł Kobielusz reprezentujący Powiat Oświęcimski podpisali dziś z Panią Marią Wilgus reprezentującą Powiatowe Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze w Grojcu umowę na dofinansowanie budowy Oranżerii przy budynku PZOL w Grojcu. Oranżeria będzie pełnić funkcję rekreacyjną, wspomagającą leczenie i opiekę nad osobami przebywającymi w instytucji. Planuje się również organizowanie w tym miejscu spotkań rodzinnych podopiecznych zakładu oraz wydarzenia kulturalne angażujące lokalną społeczność i zachęcającą do bliskich kontaktów z osobami z sąsiedztwa. Zakończenie budowy planowane jest na grudzień 2024 roku. Wsparcie finansowe udzielone przez Powiat oświęcimski realizowane będzie w formie dotacji do kwoty  500 tys. zł. W PZOL w Grojcu przebywa 130 pacjentek w wieku od 25 do 92 lat, którymi opiekuje się profesjonalna kadra medyczna. Powiatowe Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze w Grojcu funkcjonują w formie samodzielnego publicznego zakładu, dla którego jednostką założycielską jest Powiat Oświęcimski.  Celem działania zakładów jest udzielanie świadczeń zdrowotnych całodobowo w warunkach stacjonarnych kobietom, które z uwagi na stan zdrowia nie mogą przebywać w warunkach domowych, w tym zapewnienie opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej, produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych adekwatnych do występujących schorzeń.  PZOL działa w oparciu o zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie opieki długoterminowej i psychiatrycznej. Fot. BL

czytaj więcej...

19 lutego 2024

Coraz bliżej końca modernizacji ulicy Gorzowskiej

Milowymi krokami zbliża się finisz modernizacji przeszło kilometrowego odcinka drogi powiatowej nr 1900K ul. Gorzowska w Gorzowie. Wedle umowy, modernizacja zakończy się w drugiej połowie kwietnia br. Przypomnijmy, że prace ruszyły pod koniec pierwszej połowy zeszłego roku. Inwestycja polega na przebudowie drogi powiatowej na odcinku 1128,65 m od posesji w rejonie skrzyżowania z ul. Szkolną do skrzyżowania za remizą OSP. Zakres inwestycji obejmuje m.in. remont i przebudowę jezdni, budowę chodnika, sieci kanalizacji deszczowej, sieci oświetlenia ulicznego (doświetlenie przejścia dla pieszych), przebudowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, poboczy, remont zjazdów, wykonanie oznakowania drogi, montażu radarowego wyświetlacza prędkości. Zadowolenia z modernizacji tej ważnej drogi nie kryje starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński. Podkreśla, że to kolejny powiatowy trakt na terenie Gminy Chełmek, w zasadzie pomijanej w planie inwestycji w poprzedniej kadencji, który odzyskuje blask. Stało się to możliwie dzięki wzorcowej współpracy obecnego Zarządu Powiatu w Oświęcimiu i władz Gminy Chełmek na czele z burmistrzem Andrzejem Saternusem. Inwestycję wykonuje firma Drog-Bud ze Spytkowic, która wygrała przetarg. Wartość robót budowlanych sięga blisko 3,5 mln zł. Zadanie finansowane jest przez Powiat Oświęcimski, Gminę Chełmek oraz dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Fot. RafLor

czytaj więcej...

19 lutego 2024

Droga powiatowa w Polance Wielkiej z nową nawierzchnią i chodnikiem

Rozpoczyna się modernizacja drogi powiatowej ul. Słoneczna w Polance Wielkiej. Pełen dziur i wybojów trakt w ciągu kilku miesięcy zmieni się nie do poznania. W miejscowym Urzędzie Gminy sygnowano stosowną umowę. Na podpisaniu umowy stawili się starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński i członek zarządu powiatu Jerzy Mieszczak. Gminę Polanka Wielka reprezentowali wójt Grzegorz Gałgan i skarbniczka Irena Grzesło. Obecny był także Franciszek Fryc, właściciel firmy Przedsiębiorstwa Budowlano-Drogowo-Mostowego ze Spytkowic, która jest odpowiedzialna za remont powiatowego traktu. - Rozpoczynamy przebudowę i modernizację ulicy Słonecznej na odcinku około 700 metrów, od ul. Polnej w kierunku Piotrowic. To w zasadzie połowa długości całej drogi. Inwestycja polega na przebudowie kanalizacji deszczowej, budowie chodnika, położeniu nowej podbudowy jezdni oraz nowej nawierzchni - wylicza wójt Polanki Wielkiej Grzegorz Gałgan. Pieniądze na realizację zadań pochodzą z puli Polskiego Ładu dedykowanej Gminie Polanka i z budżetu Powiatu Oświęcimskiego. Termin zakończenia robót wyznaczono na połowę listopada br., ale niewykluczone, że prace zakończą się znacznie wcześniej. Fot. RafLor

czytaj więcej...

16 lutego 2024

„Wspaniały raj” tuż obok piekła. Polska premiera „Strefy interesów”

W Muzeum Auschwitz odbyła się polska premiera filmu „Strefa interesów” w reżyserii i ze scenariuszem Jonathana Glazera. Film opowiadający o rodzinnym życiu komendanta obozu Auschwitz Rudolfa Hössa otrzymał w ubiegłym roku Grand Prix na festiwalu filmowym w Cannes. Uzyskał także pięć nominacji do Oscara. W dyskusji po projekcji, która odbyła się 15 lutego, udział wzięli twórcy: reżyser Jonathan Glazer, scenograf Chris Oddy, a także producenci Jim Wilson, Ewa Puszczyńska i Bartosz Rainski. „Strefa interesów” powstała w ścisłej współpracy z Muzeum Auschwitz prowadzonej na różnych płaszczyznach. Konsultowano nie tylko elementy scenariusza czy scenografii, ale także omawiano całość wymowy i symboliki obrazu. Muzeum wsparło twórców także poprzez dostęp do obozowych dokumentów, relacji Ocalałych oraz konsultacje merytoryczne. Jak podkreślił reżyser, „bez współpracy z Muzeum Auschwitz ten film by nie powstał.” - W archiwach szukaliśmy wszelkich wzmianek o rodzinie komendanta obozu i film zbudowany jest właśnie na podstawie tych fragmentów. Ważnym źródłem była też dla nas książka dr. Piotra Setkiewicza o prywatnym życiu esesmanów w Auschwitz. Dzięki temu powoli tworzył się obraz tego, jak sprawcy normalizowali swoje życie tutaj, po to by robić to, co robili. To stało się osią naszego filmu - podkreślił reżyser. - Na ogół twórcy przyjeżdżają do nas z gotowym pomysłem i są zdumieni, gdy słyszą, że scenariusz ma tyle niedociągnięć historycznych, że nie jesteśmy w stanie podjąć współpracy. Podejście Jonathana było zupełnie inne - powiedział dyrektor Muzeum dr Piotr M. A. Cywiński. Reżyser w centrum filmu umieścił pierwszego komendanta niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Film ukazuje codzienne życie Rudolfa Hössa i jego rodziny w domu z idyllicznym ogrodem położonym w bezpośredniej bliskości obozu, ale oddzielonym od niego właśnie tym realnym, ale i symbolicznym murem. Producentka Ewa Puszczyńska podkreśliła, że tak naprawdę mamy do czynienia z dwoma filmami: „Jeden, który słyszymy, i drugi, który widzimy. Nie pokazujemy ofiar, ale oprawców. Jednak to, co słyszymy, gdzieś w podświadomości, buduje obraz tego koszmaru. Widzimy „wspaniały raj” tuż obok piekła. Ten horror staje się tym bardziej przerażający”. Jednym z wątków filmu jest także pomoc niesiona więźniom obozu Auschwitz przez Polaków z Oświęcimia i okolic, którzy mieszkali poza terenem tytułowej strefy interesów. - To historia inspirowana losami Aleksandry Kołodziejczyk, która pomagała więźniom obozu, ryzykując życie swoje i swojej rodziny. Historia Hössa i wszystko, co odkryliśmy w związku z nim, była ciemna i czarna. Nie dawało nam to nadziei, a my szukaliśmy czegoś co nieco rozświetliłoby tą ciemność - powiedział Bartosz Rainski. Film „Strefa interesów” został dofinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Oficjalnie na ekrany polskich kin obraz wejdzie 8 marca. (Źródło: auschwitz.org/foto Wojciech Grabowski)

czytaj więcej...

15 lutego 2024

Ogłoszenie o wynikach otwartego naboru

OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARTEGO NABORU partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027, Działanie 6. 11 Wsparcie kształcenia zawodowego, Typ projektu A. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego. (Konkurs nr FEMP.06.11-IP.01-021/23). Zarząd Powiatu w Oświęcimiu na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2024 r. zatwierdził wybór partnera wyłonionego w ramach otwartego naboru partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027 (konkurs nr FEMP.06.11-IP.01-021/23). Partnerem Powiatu Oświęcimskiego wyłonionym do realizacji projektu jest firma SYNTEA S.A. z Lublina. Naboru partnera/partnerów dokonano na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U.poz. 1079 ze zm.). Zobacz także tutaj: Ogłoszenie o konkursie | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu (oswiecim.pl)

czytaj więcej...

14 lutego 2024

Pora na modernizację Orlika przy powiatowym „Chemiku”

350 tys. złotych zabezpieczył Zarząd Powiatu na renowację najstarszego Orlika w w Oświęcimiu. Jeśli uda się pozyskać dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, zmodernizowany obiekt przy powiatowym „Chemiku” wraz z sąsiednim kompleksem sportowym (m.in. bieżnia 400-metrowa, trybuna, boiska do siatkówki plażowej, boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią), którego budowa dobiega końca, stanie się jednym z centrów sportu i rekreacji w naszym powiecie. - Po kilkunastoletnim, intensywnym użytkowaniu Orlika, część obejmująca boisko do gry w koszykówkę i siatkówkę wymaga gruntownej renowacji - mówi wicestarosta Paweł Kobielusz. - Zabezpieczyliśmy już własne środki na ten cel. Równocześnie wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego o dotację celową z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 245 tys. zł w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa MIRS”, co umożliwiłoby realizację tej inwestycji. Liczę na to, że samorząd wojewódzki kierując się kryteriami merytorycznymi, a nie politycznymi, mając na względzie dobro mieszkańców wyda pozytywną decyzję. Wówczas od razu ogłosimy przetarg i będzie można przystąpić do renowacji części Orlika - zapewnia wicestarosta. Całkowita szacowana wartość zadania wynosi około 600 tys. zł. Fot. RafLor

czytaj więcej...

13 lutego 2024

Jak przygotować młodzież do wizyty w Miejscu Pamięci? Seminarium dla nauczycieli

Do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych kierowane jest zaproszenie do uczestnictwa w seminarium organizowanym przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Mieszcząca się w Muzeum Auschwitz placówka zaprasza do udziału w „Akademii dla nauczycieli z Polski”, która jest zaplanowana w Oświęcimiu od 11 do 14 kwietnia br. Do udziału w seminarium organizatorzy zapraszają czynnych zawodowo nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w szczególności tych, którzy nie uczestniczyli jeszcze w projektach organizowanych przez MCEAH i chcieliby wykorzystać zdobytą podczas Akademii wiedzę w pracy z uczniami. - Organizujemy ten program, bowiem wielu nauczycieli pyta nas o możliwość organizacji wizyty uczniów w autentycznym Miejscu Pamięci. Podczas trzech dni chcemy z jednej strony zaprezentować im narzędzia edukacyjne dla różnych grup wiekowych, które wypracowaliśmy w zespole Centrum, a z drugiej pomóc im w przygotowaniu do młodzieży do wizyty w tak szczególnym miejscu - powiedział dyrektor MCEAH Andrzej Kacorzyk. - Pobyt w miejscu tak ogromnej ludzkiej tragedii to jest także doświadczeniem osobistym i emocjonalnym. Dlatego też nauczyciele biorący udział w seminarium także będą mieli okazję zwiedzić teren byłego obozu z edukatorem, a także zobaczyć, w jaki sposób można podsumować wizytę podczas spotkania pod hasłem „Nigdy, przenigdy, nie bądź obojętny”  - dodał Kacorzyk. W programie seminarium znajdą się wykłady na temat historii niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz, warsztaty przeznaczone dla młodszej i starszej młodzieży, prezentacje materiałów przygotowujących i podsumowujących wizytę, jak również spotkanie na temat wykorzystania e-learningu w pracy w szkole. Uczestnicy seminarium zwiedzą nie tylko teren byłego obozu, ale też synagogę i Centrum Żydowskie w Oświęcimiu oraz fragment miasta. Udział w projekcie jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów ubezpieczenia oraz dojazdu do Oświęcimia.  Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 8 marca br. Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale w projekcie decyduje spełnienie kryterium formalnego podanego w ogłoszeniu o naborze oraz kolejność nadsyłanych zgłoszeń. Kontakt: Justyna Korpak, e-mail: justyna.korpak[at]auschwitz.org, tel. 33 844 80 05 dr Maria Martyniak, e-mail: maria.martyniak[at]auschwitz.org, tel. 33 844 80 05. (Źródło i foto: www.auschwitz.org)

czytaj więcej...

12 lutego 2024

Rusza kolejna edycja Lokalnego Programu Grantowego Powiatu Oświęcimskiego i Gminy Kęty!

Powiat Oświęcimski i Gmina Kęty, we współpracy z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych zapraszają społeczników na spotkania informacyjne dotyczące Lokalnego Programu Grantowego. Konkurs skierowany jest do mieszkańców, którzy mają interesujący pomysł na działanie w swojej społeczności, ale nie mają pieniędzy, żeby go zrealizować oraz do niewielkich, lokalnych organizacji pozarządowych, które chcą się rozwijać. Lokalny Program Grantowy Powiatu Oświęcimskiego i Gminy Kęty to konkurs z dofinansowaniem do 6000 zł podzielony na dwie ścieżki wsparcia: • projekty społeczne, jeśli jesteście niewielką organizacją pozarządową lub grupą nieformalną • projekty rozwojowe dla niewielkich organizacji pozarządowych. Nabór projektów potrwa od 1 do 27 marca br. - Czym różni się Lokalny Program Grantowy od innych konkursów? Stawiamy na ciekawe pomysły i edukację. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych wypracowała formułę, w której fundusze zdobędą najlepsze pomysły, a nie najlepiej napisane wnioski. Jak co roku, będziemy koncentrować się na innowacyjnych projektach na rzecz dobra wspólnego w społecznościach lokalnych oraz na przemyślanych projektach rozwojowych dla organizacji. Ważnym elementem będzie także promocja działań lokalnych społeczników - tłumaczy Dorota Kobylec, animatorka społeczności lokalnych, koordynatorka programu Małopolska Lokalnie. Zapraszamy na spotkania informacyjne w: 06.03. Oświęcim Starostwo Powiatowe ul. Wyspiańskiego 10, Sala 101 a, I piętro Godziny 17:00 – 19.00 Formularz zapisów: https://forms.office.com/e/XLU1H3anZ2 Kontakt organizacyjny: Dorota Kobylec, tel. 790 346 928, e-mail: dorota.kobylec@bis-krakow.pl 12.03. Kęty Miejsce Aktywności Mieszkańców, Rynek 13, Kęty Godziny 17:00 – 19.00 Formularz zapisów: https://forms.office.com/e/g5uKrtT385 Kontakt organizacyjny: Dorota Kobylec, tel. 790 346 928, e-mail: dorota.kobylec@bis-krakow.pl Dokumentację do konkursu i wszystkie niezbędne informacje można zaleźć na stronie: https://malopolskalokalnie.pl/lokalny-program-grantowy-powiatu-oswiecimskiego-i-gminy-kety-2024/ Zapraszamy do skorzystania z indywidulanych konsultacji na etapie przygotowania pomysłu oraz wypełniania wniosku. Na konsultacje można umówić się z Dorotą Kobylec, tel. 790 346 928, e-mail: dorota.kobylec@bis-krakow.pl Więcej informacji: https://malopolskalokalnie.pl, na https://www.facebook.com/malopolskalokalnie oraz na grupie na Facebooku  https://www.facebook.com/groups/malopolskalokalnie Zapraszamy także na szkolenia on-line i inspiratorium wspierające pisanie wniosków: 13.02.  JAK WSPÓŁPRACOWAĆ W LOKALNYM ŚRODOWISKU? Godziny: 17-20.15 Formularz zapisów: https://forms.office.com/e/xkggHeggkv SZCZEGÓŁY SZKOLENIA 21.02. JAK KONSTRUOWAĆ REZULTATY JAKOŚCIOWE, CZYLI O WSKAŹNIKACH I SPOSOBACH ICH POMIARU Godziny: 17-20.15 Formularz zapisów: https://forms.office.com/e/KRXhcEfxEu SZCZEGÓŁY SZKOLENIA 29.02. KONFLIKT W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, JAK SOBIE Z NIM RADZIĆ? Godziny:17:00-20:15 Formularz zgłoszeniowy: https://forms.office.com/e/ReG3NW7JGM SZCZEGÓŁY SZKOLENIA 11.03. JAK PRZYGOTOWAĆ PROJEKT SPOŁECZNY DO PROGRAMU MAŁOPOLSKA LOKALNIE 2024? Godziny: 17-20.15 Formularz zapisów: https://forms.office.com/e/SN4kPyLrKy SZCZEGÓŁY SZKOLENIA 13.03. SZKOLENIE ON-LINE. JAK PRZYGOTOWAĆ PROJEKT ROZWOJOWY DO PROGRAMU MAŁOPOLSKA LOKALNIE 2024? Godziny: 17-20.15 Formularz zapisów: https://forms.office.com/e/6xQu0BH00y SZCZEGÓŁY SZKOLENIA 14.03. WARSZTAT INSPIRACYJNY ON-LINE. JAK DIAGNOZOWAĆ LOKALNE POTRZEBY?  Miejsce: zoom, link do spotkania otrzymają Państwo w dniu szkolenia Godziny: 17-19 Formularz zapisów: https://forms.office.com/e/ENSNU8vxVk SZCZEGÓŁY 18.03. JAK ZADBAĆ O DOSTĘPNOŚĆ W PROJEKTACH DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH? Godziny: 17-20.15 Formularz zapisów: https://forms.office.com/e/nF6g3W883n SZCZEGÓŁY SZKOLENIA.

czytaj więcej...