Przejdź do menu Przejdź do teści Przejdź do danych teleadresowych
zmień strefę:

Aktualności

30 września 2022

Moc wydarzeń na rzecz poprawy klimatu

W najbliższą niedzielę zapraszamy na Ekopiknik w Oświęcimiu i do odwiedzenia Powiatowego Stoiska Klimatycznego. Początek imprezy w Parku Pokoju o godz. 11. Przy okazji powracamy raz jeszcze do minionego weekendu, który obfitował na naszym terenie w ciekawe wydarzenia na rzecz ochrony klimatu. 24 września w Ogrodzie Społecznym w Brzeszczach przy Starej Gminie odbył się Dzień Sąsiada. Uczestnicy wydarzenia mieli m.in. okazję, by tworzyć pocztówki ze starych Brzeszcz, czy wziąć udział w grach i zabawach ruchowych. Bardzo chętnie było odwiedzane Powiatowe Stoisko Klimatyczne, na którym za udział w konkursach ekologicznych uczestnicy otrzymywali sadzonki drzew lub bylin miododajnych. Jednym z elementów Dnia Sąsiada było wspólne sadzenie kwiatów w Ogrodzie Społecznym. Dzień później w parku przy ul. Spacerowej w Kętach odbył się Rodzinny Piknik Ekologiczny i Rajd Przedszkolaka. Na przybyłych czekało moc ekologicznych atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. M.in. warsztaty ekologiczne na temat niskiej emisji. Każdy kto wziął udział w warsztatach i odpowiedział na pytanie zadane przez prelegenta otrzymał „pakiet energooszczędny”, w postaci żarówek LED, perlatorów zmniejszających zużycie wody oraz ekranów zagrzejnikowych ograniczające straty ciepła. Dla najmłodszych organizatorzy przygotowali liczne gry, zabawy i animacje o tematyce ekologicznej. Nie zabrakło na tym wydarzeniu Powiatowego Stoiska Klimatycznego. Za udział w konkursie ekologicznym lub za wymianę nakrętek uczestnicy otrzymali sadzonkę drzew miododajnych i pyłkodajnych lub bylin roślin miododajnych. Wydarzenia w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Przyjaciele Klimatu” realizowanej w ramach projektu LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” dofinansowanego ze środków LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. #Malopolska_dla_klimatu, #razem_dla_klimatu, #LIFEprogramme, #LIFEproject, #EkoMalopolskadlaklimatu, #LIFE_EKOMALOPOLSKA.

czytaj więcej...

30 września 2022

W powiatowym „Koperniku” nie żałowali krwi

27 września br. w Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach odbyła się 79. Akcja Krwiodawstwa. Udało się pozyskać przeszło 13 litrów życiodajnego płynu. Zarejestrowało się 40 osób, ostatecznie pobrano krew od 29 krwiodawców. - Oprócz obecnych uczniów naszej szkoły, w akcji wzięli udział także nauczyciele, absolwenci oraz przyjaciele naszego Klubu HDK. Obecnie w naszej szkole są tylko trzy pełne klasy, których uczniowie są pełnoletni. Tym bardziej dziękujemy za taką frekwencję! - informuje kęcka placówka. Kolejna, Mikołajkowa Akcja Krwiodawstwa już 6 grudnia. (Źródło i foto: PZ nr 10)

czytaj więcej...

30 września 2022

Poznajemy Małopolskę Zachodnią. Dzisiaj Gmina Mucharz!

Gmina Mucharz to urokliwe miejsce położone we wschodniej części Beskidu Małego w województwie małopolskim. W jej skład wchodzą miejscowości: Mucharz, Jaszczurowa, Koziniec, Skawce, Świnna Poręba i Zagórze. Ukształtowanie terenu, szlaki turystyczne przebiegające przez teren gminy, obszary leśne oraz czyste środowisko sprzyja rozwojowi turystyki pieszej i rowerowej. Wokół rozciąga się szereg szczytów górskich, a z Mucharza najciekawszy szlak prowadzi na Groń Jana Pawła II, Leskowiec (922 m n.p.m.) i dalej na Łamaną Skałę. Na żółtym szklaku dla upamiętnienia wędrówek ks. Karola Wojtyły wybudowano Grotę Wierchy. Ciekawą atrakcją jest Mysiorowa Dziura – jaskinia szczelinowa o dł. 130 m, powstała w skałach piaskowca, położona w miejscowości Zagórze, na południowo-zachodnim zboczu góry Kurczyna (410 m n.p.m.). Warto również zobaczyć kościół pw. św. Wojciecha w Mucharzu, który został wybudowany w latach 1835-1868. Jednak największym atutem gminy jest Jezioro Mucharskie, które w okresie letnim jest wspaniałym miejscem zarówno do wypoczynku, jak i do uprawiania sportów wodnych. Po jeziorze kursuje statek „Róża wiatrów”, z pokładu którego można podziwiać malownicze wzniesienia: Jaroszowickiej Góry, Upaliska, Kurzyny i Starowidza. Więcej o walorach turystycznych całego regionu przeczytać można w publikacji pt. „POTENCJAŁ TURYSTYCZNY MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ – 2021” dostępnej tutaj https://oswiecim.pl/wp-content/uploads/2022/04/potencjal-turystyczny-malopolski-zachodniej-2021.pdf. Niniejszy materiał informacyjny opublikowany został w ramach kampanii promocyjnej „Poznajemy Małopolskę Zachodnią” realizowanej przez Stowarzyszenie Forum Małopolski Zachodniej.

czytaj więcej...

29 września 2022

30 września utrudnienia w ruchu na ulicy Nideckiego

W najbliższy piątek (30 września) w godz. 20-24 wystąpią utrudnienia w ruchu na ul. Nideckiego w Oświęcimiu (os. Błonie). W tym czasie zostanie położona ostatnia warstwa asfaltu na całej szerokości drogi, począwszy od popularnego „Konara” w stronę stacji paliw Crab. Ruchem sterować będą upoważnione do tego osoby wyznaczone przez wykonawcę. Na odcinkach drogi poza miejscami asfaltowania ruch będzie się odbywał dwukierunkowo. Prosimy o stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.

czytaj więcej...

29 września 2022

Współpraca Powiatu Oświęcimskiego z Gminą Oświęcim w zakresie modernizacji dróg

Starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński wziął udział we wczorajszej sesji Rady Gminy Oświęcim, która odbyła się w Domu Ludowym w Grojcu. Odpowiadał na liczne pytania radnych, z których większość dotyczyło planowanych i oczekiwanych remontów powiatowych traktów na terenie tej gminy. Sternik Powiatu Oświęcimskiego poinformował radnych o wspólnych inwestycjach planowanych w przyszłym roku. Podziękował za wsparcie udzielane przez Gminę Oświęcim w zakresie modernizacji dróg powiatowych. Zaznaczył, że Powiat Oświęcimski realizuje je w oparciu o propozycje zgłaszane przez samorządowców i możliwości finansowe. Radni mieli do starosty sporo pytań odnośnie do planowanych przez Powiat przyszłorocznych zadań. Jedno z nich dotyczyło modernizacji ulicy Porębskiej w Zaborzu. Starosta poinformował, że opracowanie dokumentacji projektowej rozpocznie się w przyszłym roku i potrwa, według oceny urzędników, ponad 12 miesięcy. - Ewentualne finansowanie przebudowy tej drogi i budowy chodnika będzie podejmowane na rok 2024 - stwierdził starosta. Kolejne pytania dotyczyły stanu powiatowych traktów w innych sołectwach, finansowania i terminu ich ewentualnej modernizacji. Więcej w relacji na stronie internetowej Gminy Oświęcim: https://gminaoswiecim.pl/pl/1960/21067/starosta-na-sesji-rady-gminy.html oraz w linku do transmisji sesji Rady Gminy Oświęcim: https://youtu.be/98THlPM8NOs

czytaj więcej...

28 września 2022

„Oświęcimski Marcin”. Nagroda starosty za pracę na rzecz Powiatu Oświęcimskiego

Przez aklamację radni Rady Powiatu w Oświęcimiu przyjęli na wczorajszej sesji projekt uchwały w sprawie ustanowienia Nagrody Starosty Oświęcimskiego „Oświęcimski Marcin” oraz zasad jej przyznawania. Nagroda została ustanowiona na cześć i ku pamięci Marcina Niedzieli - starosty oświęcimskiego w latach 2018-2021, o czym wspomniał obecny starosta Andrzej Skrzypiński. Na początku sesji radni minutą ciszy oddali hołd i uczcili pamięć zmarłego 23 września br. Józefa Krawczyka, starosty oświęcimskiego w latach 2010-2014. Tuż przed sesją towarzyszyli temu zasłużonemu dla Powiatu Oświęcimskiemu samorządowcowi w ostatniej ziemskiej, żegnając Go na cmentarzu komunalnym w Oświęcimiu. Inaugurując obrady głos zabrał obecny starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński. Przybliżył ideę ustanowienia Nagrody „Oświęcimski Marcin” i sylwetkę śp. Marcina Niedzieli. - Minął rok od Jego śmierci, natomiast strata i wyrwa w życiu wielu osób, jaką spowodowało odejście Marcina wciąż pozostaje niezasklepiona. Powtórzę to, co już wielokrotnie mówiłem: ludzi niezastąpionych nie ma, natomiast Marcin był z gatunku tych osób, których zastąpić nie sposób - powiedział sternik Powiatu Oświęcimskiego, dziękując burmistrzom, wójtom i prezydentowi, „że są dziś z nami, żeby pamięć o Marcinie uczcić”. Starosta przypomniał o swojej niedawnej wizycie w Dachau. Na zamku w tym mieście uczestniczył w wyjątkowej uroczystości, podczas której posłanka Dorota Niedziela odebrała z rąk minister rządy Bawarii Medal Europejski. Został nadany pośmiertnie śp. Marcinowi Niedzieli jako dowód wdzięczności i w uznaniu zasług ze strony rządu Bawarii za pracę byłego starosty oświęcimskiego na rzecz wzmocnienia współpracy polsko-niemieckiej i podniesienia jej międzynarodowego znaczenia oraz szerzenie idei zjednoczonej Europy. Po raz pierwszy w historii Medal został przyznany przez rząd tego landu Polakowi. Wzruszenia nie kryła obecna na sesji posłanka Dorota Niedziela, wdowa po śp. Marcinie Niedzieli. - To dla mnie wciąż trudny okres, bo to nadal świeża pamięć o Marcinie. Szczególnie dziś, gdy wspólnie uczestniczyliśmy w pogrzebie śp. Józefa Krawczyka (…). Symboliczne było to, że gdy w Dachau odbierałam medal dla Marcina, dostaliśmy telefon, że Józef zmarł… Człowiek, któremu bardzo wiele zawdzięczam, który wprowadzał mnie do samorządu - powiedziała Dorota Niedziela. Wspominając swego męża posłanka podkreśliła, że był człowiekiem dialogu, szukania kompromisów, a nie wywoływania konfliktów, konstruktywnych rozmów. Z myślą o osobach kierujących się takimi przymiotami została ustanowiona Nagroda Starosty Oświęcimskiego „Oświęcimski Marcin”. Będzie stanowić wyraz szczególnego uhonorowania osób i podmiotów za pracę na rzecz Powiatu Oświęcimskiego, działania wolontarystyczne oraz szczególne osiągnięcia. Może być przyznana osobom prawnym, fizycznym, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, krajowym lub zagranicznym za: - szczególny wkład w różnych dziedzinach życia kulturalnego, społecznego, politycznego, gospodarczego, sportowego lub promocji ziemi oświęcimskiej. - budzące powszechne uznanie czyny i dokonania podnoszące prestiż społeczności lokalnej oraz przynoszące splendor w kraju lub poza jego granicami. Nagroda może być przyznana tej samej osobie lub temu samemu podmiotowi tylko jeden raz, osobie żyjącej lub istniejącemu podmiotowi. Nagrodę przyznaje starosta oświęcimski, po zasięgnięciu opinii Kapituły Nagrody, z własnej inicjatywy lub na wniosek: a) co najmniej 15 radnych powiatu oświęcimskiego, b) co najmniej 100 mieszkańców powiatu oświęcimskiego, c) co najmniej 5 jednostek organizacyjnych, organizacji społecznych, gospodarczych, stowarzyszeń i instytucji. W skład Kapituły Nagrody wejdzie: trzech członków Zarządu Powiatu, przewodniczący Rady Powiatu (równocześnie przewodniczący kapituły), przewodniczący komisji Rady Powiatu mającej w zakresie zadań promocję powiatu oświęcimskiego. Fot. RL

czytaj więcej...

28 września 2022

Powiatowe trakty w Jawiszowicach po modernizacji (film)

W Jawiszowicach (Gmina Brzeszcze) zakończono dwie inwestycje na powiatowych drogach. Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego: https://www.youtube.com/watch?v=nZ21-cMiYLU Po blisko trzymiesięcznej modernizacji, 19 września wicestarosta Paweł Kobielusz i członkini zarządu powiatu Teresa Jankowska, a także burmistrz Brzeszcz Radosław Szot podpisali odbiór ul. Jedlina. Koszty remontu zostały pokryte z budżetu Powiatu Oświęcimskiego i Gminy Brzeszcze. W finansowaniu uczestniczył także Powiat Bielski, gdyż ta powiatowa droga łączy województwa małopolskie i śląskie. Przed rozpoczęciem robót stan jezdni był fatalny. Trakt przeszedł metamorfozę. Mieszkańcy Jawiszowic mogą cieszyć się nie tylko nową nawierzchnią. Odmulono rowy przydrożne, odtworzono zjazdy do pól i posesji, wyremontowano przepusty pod drogą oraz utwardzono pobocza. Tydzień wcześniej – 12 września – zakończono przebudowę odwodnienia drogi w pobliżu skrzyżowania ul. Spółdzielczej i ul. Brzozowej. W odbiorze robót uczestniczyli starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński, członkowie zarządu powiatu – Teresa Jankowska i Jerzy Mieszczak oraz w imieniu Gminy Brzeszcze wiceburmistrz Łukasz Kobielusz. Oprócz odmulenia rowu wykonano jego umocnienie ażurami i korektę wysokościową. Powstał również przepust pod ul. Spółdzielczą wraz ze ściankami czołowymi i odtworzeniem nawierzchni asfaltowej oraz oznakowania poziomego. Ponadto zamontowano bariery ochronne po obu stronach przepustu. Wspomniane zadanie finansowane przez Powiat Oświęcimski i Gminę Brzeszcze zostało zrealizowane w ramach programu „Poprawa odwodnienia na drogach powiatowych”.

czytaj więcej...

27 września 2022

Ostatnie pożegnanie śp. Józefa Krawczyka, byłego starosty oświęcimskiego

Dziś na cmentarzu komunalnym w Oświęcimiu pożegnaliśmy śp. Józefa Krawczyka, starostę oświęcimskiego IV kadencji samorządu powiatowego. W uroczystości pogrzebowej uczestniczyła m.in. delegacja Zarządu Powiatu w Oświęcimiu: starosta Andrzej Skrzypiński, wicestarosta Paweł Kobielusz, członkowie zarządu - Teresa Jankowska, Grażyna Kopeć i Jerzy Mieszczak. W ostatniej drodze śp. Józefowi Krawczykowi towarzyszyli także posłowie na Sejm RP Dorota Niedziela i Marek Sowa, prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut, burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu oświęcimskiego, radni, sołtysi, przedstawiciele organizacji społecznych z terenu naszego powiatu, mieszkańcy. Odszedł wspaniały społecznik, samorządowiec, polityk, ale przede wszystkim mąż, ojciec, dziadek i przyjaciel. Będąc już na emeryturze, odwiedzał starostwo i pomimo ciężkiej choroby chętnie rozmawiał ze swoimi byłymi pracownikami. - Każda śmierć jest bolesną stratą dla bliskich i przyjaciół Zmarłego. Rodzina zapamięta Józefa Krawczyka z codziennego życia, w którym zmagali się wspólnie ze zwykłymi troskami i kłopotami,i wspólnie cieszyli z sukcesów. My, Jego znajomi, przyjaciele i współpracownicy, będziemy przede wszystkim wspominać Go jako wspaniałego, pełnego pomysłów i zaangażowania w sprawy powiatu Starostę. Będąc członkiem Zarządu Powiatu miałem zaszczyt i przyjemność współpracować ze śp. Starostą Józefem Krawczykiem. Wiadomość o Jego śmierci przyjąłem z wielkim smutkiem. Pozostanie w mojej pamięci jako doświadczony życiowo i zawodowo profesjonalista, który chętnie i życzliwe dzielił się swoją wiedzą. Był przede wszystkim człowiekiem sprawiedliwym, wymagającym od siebie i innych. Wszystko do czego się zabierał robił z pasją – mówił starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński. Józef Krawczyk urodził się 22 października 1950 r. w Oświęcimiu, z którym związał się na całe życie. Ukończył studia na Politechnice Krakowskiej, a także studia podyplomowe w zakresie zarządzania terytorialnego na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Karierę zawodową rozpoczął w Zakładach Chemicznych „Oświęcim”, w krótkim czasie dochodząc do stanowisk kierowniczych. Od 26 czerwca 1990 r. do 30 września 1990 r. - jako pracownik Urzędu Miejskiego w Oświęcimiu - pełnił obowiązki zastępcy dyrektora, a później dyrektora Rejonowego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego w Oświęcimiu. W czerwcu 1991 r. został pełnomocnikiem prezydenta ds. przekształceń przedsiębiorstw. W 1997 r. Rada Miasta w Oświęcimiu powołała Go na urząd Prezydenta Miasta Oświęcim, który piastował do 2002 r. W listopadzie 2006 r. został wicestarostą. Swoją karierę zawodową zwieńczył objęciem, 3 grudnia 2010 r., funkcji starosty oświęcimskiego, którą sprawował do przejścia na zasłużoną emeryturę w grudniu 2014 r. Kadencja 2010-2014 cechowała się wysokimi nakładami na inwestycje drogowe. W sumie na remonty i inne zadania związane z utrzymaniem dróg wydano blisko 81 mln zł, w tym z Unii Europejskiej i z budżetu państwa pozyskano prawie 30 milionów złotych. Starosta Józef Krawczyk był promotorem wstąpienia Powiatu Oświęcimskiego do Regionu Beskidy oraz nawiązania partnerskiej współpracy ze słowacką Czadcą. Wspierał pracę pszczelarzy, doceniając proekologiczną działalność tego środowiska. Kadencja starosty Józefa Krawczyka to także trafne inwestycje w szpitalu oraz w powiatowych szkołach. W uznaniu owoców wieloletniej pracy Józef Krawczyk został odznaczony w 2016 r. Medalem Złotym za Długoletnią Służbę przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej W komunikacie prasowym urzędu wojewódzkiego zaznaczono wówczas, że uhonorowane zostały „cierpliwość, pokora i sprawiedliwość”. Sam odznaczony ze wzruszeniem przyznał, iż długo czekał na tę chwilę, a nagrodę za sumienne wykonywanie obowiązków w służbie państwa traktuje jako podsumowanie swojej wieloletniej aktywności na rzecz społeczności lokalnej. Józef Krawczyk przepracował zawodowo równo pół wieku, w tym 25 lat w samorządzie. - Przez kilkanaście lat mojej pracy w Krakowie miałem zaszczyt współpracować ze śp. Józefem Krawczykiem. Szczególnie dobrze wspominam ostatni czas, kiedy śp. Józef Krawczyk pełnił funkcję starosty oświęcimskiego, a ja marszałka Województwa Małopolskiego. To był dobry czas i efektywna praca, dzięki której udało się zrealizować wiele pomysłów służących mieszkańcom naszego powiatu. Inwestycje w szkolnictwo zawodowe, modernizację szpitala czy drogi, w tym wybudowana północna obwodnica Oświęcimia do dzisiaj służą naszym mieszkańcom. Śp. Józef Krawczyk był zawsze tą osobą, która służyła swoim doświadczeniem, miał niezwykłą umiejętność słuchania innych i zawsze poszukiwał najlepszych rozwiązań. I dzięki temu dla Oświęcimia i Ziemi Oświęcimskiej zrobił tak wiele. Cześć Jego Pamięci! - wspominał Marek Sowa, poseł na Sejm RP - Z żalem i ogromnym smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Józefa Krawczyka, wieloletniego samorządowca, człowieka ogromnie zaangażowanego i oddanego sprawom miasta. Znanego i cenionego w środowisku samorządowym i wśród mieszkańców Oświęcimia. Józef Krawczyk z oświęcimskim samorządem był związany od początku lat 90-tych XX wieku. W 1997 roku został wybrany na urząd Prezydenta Miasta Oświęcimia, którym zarządzał do 2002 roku. Zasiadał też w Radzie Miasta i Radzie Powiatu Oświęcimskiego. W 2010 roku został starostą Powiatu Oświęcimskiego. Dziękuję śp. Józefowi Krawczykowi za pracę na rzecz rozwoju naszego miasta. Jego śmierć to niepowetowana strata dla Oświęcimia. Małżonce, córkom i rodzinie śp. Józefa Krawczyka składamy wyrazy głębokiego współczucia - napisał na stronie internetowej oświęcimskiego magistratu Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia. Andrzej Saternus, burmistrz Chełmka tak wspominał swoją współpracę ze śp. Józefem Krawczykiem: - W okresie minionych trzydziestu lat miałem zaszczyt i przyjemność współpracować ze śp. Józefem Krawczykiem w różnych obszarach działalności samorządowej. Kiedy pełnił on ważne funkcje: prezydenta Oświęcimia, radnego, wicestarosty oraz starosty oświęcimskiego zawsze cechowała Go duża aktywność, pracowitość i kreatywność. Szczególnie owocnym czasem naszej współpracy były lata 2006-2014. Jako starosta znakomicie rozumiał potrzeby gmin i dbał o zrównoważony rozwój całego Powiatu Oświęcimskiego. W tym czasie na terenie Gminy Chełmek została gruntownie zmodernizowana większość dróg powiatowych oraz wybudowano I etap Drogi Współpracy Regionalnej. Odszedł od nas prawdziwy przyjaciel samorządu, a także aktywny członek działających organizacji i stowarzyszeń. Po prostu dobry i ciepły człowiek. Cześć Jego Pamięci! JCh, RL. Fot. RL

czytaj więcej...

27 września 2022

Poznajemy Małopolskę Zachodnią. Zapraszamy do Zatora!

Zator to najprężniej rozwijająca się gmina Małopolski Zachodniej. Obok miejsca hodowli karpia zatorskiego, rozpoznawany jest w całej Polsce przez dwa parki rozrywki: Energylandię i Zatorland oraz dzięki specjalnej strefie ekonomicznej. Energylandia jest jednym z największych takich parków w Europie, a Zatorland to park jurajski z ruchomymi dinozaurami i największym okazem T-Rexa na świecie. Oprócz rozrywki, gmina oferuje turystom możliwość spędzenia czasu wśród przyrody, gdzie można oddać się relaksującemu, rodzinnemu wędkowaniu, spacerom połączonym z obserwowaniem fauny i flory. Zator słynie także ze „Święta Karpia” i „Wielkich Zatorskich Żniw Karpiowych”, ważnych wydarzeń artystyczno-kulinarnych na mapie Małopolski, które promują gminę daleko poza jej granicami. Zator to także Stolica Doliny Karpia, wielkiego przedsięwzięcia kulturalno-ekonomicznego, zrzeszającego we wspólnych działaniach siedem sąsiadujących gmin. Więcej o walorach turystycznych całego regionu przeczytać można w publikacji pt. „POTENCJAŁ TURYSTYCZNY MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ – 2021” dostępnej tutaj https://oswiecim.pl/wp-content/uploads/2022/04/potencjal-turystyczny-malopolski-zachodniej-2021.pdf. Niniejszy materiał informacyjny opublikowany został w ramach kampanii promocyjnej „Poznajemy Małopolskę Zachodnią” realizowanej przez Stowarzyszenie Forum Małopolski Zachodniej.

czytaj więcej...

26 września 2022

Postać cichociemnego z Babic inspiracją dla uczniów powiatowych szkół

W oświęcimskiej książnicy młodzież z trzech powiatowych szkół średnich uczestniczyła w niezwykłej lekcji historii. Podczas spotkania, które odbyło się 23 września uczniom z oświęcimskich„Chemika” i „Ozetów” oraz z brzeszczańskiej „Szóstki” przybliżono postać śp. Piotra Szewczyka. Aspiranta Policji Państwowej, majora Armii Krajowej, pochodzącego z Babic cichociemnego ps. Czer. Wydarzenie wsparł finansowo Powiat Oświęcimski. Major był jednym z dziewięciu policjantów Policji Państwowej wchodzących w skład grupy 316 cichociemnych. Przeszkoleni w Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na ochotnika zgłosili się do służby specjalnej w konspiracyjnej Armii Krajowej na terenie okupowanej przez nazistowskie Niemcy i sowiecką Rosję Polski. Za bohaterstwo podczas II wojny światowej major Piotr Szewczyk został odznaczony Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari, trzykrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Wojennym z Mieczem oraz orderem Croix de Guerre z palmą. Spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej rozpoczął aspirant sztabowy Krzysztof Teper, zastępca naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu, a jednocześnie przedstawiciel GRH Posterunek Policji Państwowej w Oświęcimiu. -Wskazał na potrzebę wzmocnienia znaczenia etosu policyjnej służby, jak również na podniesienie poziomu wiedzy na temat historii Policji oraz jej roli w kształtowaniu świadomości młodych ludzi, którzy podejmując naukę w klasach mundurowych już wykazują chęć wstąpienia i pełnienia służby w różnych formacjach. Zaprezentował również działalność GRH Posterunek Policji Państwowej w Oświęcimiu - relacjonuje asp. szt. Małgorzata Jurecka, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu. Następnie głos zabrał nauczyciel historii w Powiatowym Zespole nr 2 w Oświęcimiu  Marcin Dziubek. Mówił, jak ważną rolę w okupowanej przez Niemców i Sowietów Polsce odegrali cichociemni.   Z kolei Marcin Grabecki, przedstawiciel GRH Posterunek Policji Państwowej w Oświęcimiu przybliżył postać św. Piotra Szewczyka. Opowiedział o inicjatywie ufundowania tabliczki nagrobnej informującej, że śp. major Piotr Szewczyk był aspirantem Policji Państwowej oraz inicjatywie, dzięki której jego grób został wpisany przez Instytut Pamięci Narodowej do  ewidencji grobów Weteranów Walk o Wolność i Niepodległość Polski. Jako przedstawicielka rodziny głos zabrała Maria Szewczyk, która w sposób niezwykle wzruszający opowiedziała o swoim bohaterskim wujku. Zaprezentowała również książki, w których opisane zostały losy cichociemnego z Babic. Na zakończenie głos zabrał nadkomisarz Franciszek Gawlik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Przybliżył aspekty związane z upowszechnianiem historii i tradycji Policji, budowaniem tożsamości formacji i etosu służby, a także podkreślił rolę jaką patriotyzm powinien odgrywać w procesie wychowania młodzieży. - Młodzież i przybyli goście z zainteresowaniem obejrzeli wystawę udostępnioną przez Biuro Edukacji Historycznej - Muzeum Policji KGP, poświęconej dziewięciu policjantom Policji Państwowej wchodzących w skład grupy 316 Cichociemnych. Ponadto na stoisku przygotowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu oraz Grupę Rekonstrukcji Historycznej Posterunek Policji Państwowej w Oświęcimiu, młodzież podczas rozmowy z policjantami miała możliwość zapoznania się z aktualnymi zadaniami Policji realizowanymi na rzecz społeczeństwa - dodaje asp. szt. Małgorzata Jurecka. (Źródło i foto: KPP Oświęcim).

czytaj więcej...