Przejdź do menu Przejdź do teści Przejdź do danych teleadresowych
zmień strefę:

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Oświęcimiu
pczk@powiat.oswiecim.pl
telefon: 33 844 89 80
Pełnimy dyżur całodobowo

Powiatowe
Centrum
Zarządzania
Kryzysowego
w Oświęcimiu

Służby

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Oświęcimiu

ul. Zatorska 2
32-600 Oświęcim
tel. 998 lub 112
(47) 831 79 00
e-mail: kppsposwiecim@straz.krakow.pl
www.psposwiecim.pl


Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu

ul. Wyspiańskiego 2
32-602 Oświęcim
tel. 997
(47) 832 62 80
e-mail: 
Janusz.Barcik@oswiecim.policja.gov.pl
http://oswiecim.policja.gov.pl

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

ul. Wysokie Brzegi 4
32-600 Oświęcim
tel. 999
(33) 844 82 00
e-mail: 
sekretariat@szpital.oswiecim.pl
www.szpital.oswiecim.pl


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

w Oświęcimiu
ul. Więźniów Oświęcimia 10
32-600 Oświęcim
tel. (33) 843 09 28
e-mail: oswiecim@wsse.krakow.pl
www.oswiecim.psse.alte.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oświęcimiu

ul. Nideckiego 26
32-600 Oświęcim
tel. (33) 843 29 95
Numery wewnętrzne wybierane tonowo:
3 – Choroby zakaźne zwierząt
4 – Higiena żywności, pasze i utylizacja
5 – Kontrole gospodarstw
– Finanse i administracja
7 – Faks
e-mail:  oswiecim.piw@wetgiw.gov.pl
www.piw.oswiecim.pl

Powiatowe Cenrum Pomocy Rodzinie

w Oświęcimiu
ul. Bema 4
32-600 Oświęcim
tel. (33) 842 23 29
e-mail: pcpr@powiat.oswiecim.pl
www.pcproswiecim.pl

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

w Oświęcimiu
ul. Łukasiewicza 4
32-600 Oświęcim
tel. (33) 844 47 25
www.pinb.pl

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

w Oświęcimiu
ul. Dąbrowskiego 139
32-600 Oświęcim
tel. (33) 476 01 03
kom. 510 374 573

wsparcie@akcja.pl
www.poik-oswiecim.pl