Wydawanie materiałów promocyjnych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu

Materiałami promocyjnymi określa się wydawnictwa drukowane (albumy, foldery, ulotki, broszury, informatory, mapy, plakaty, kalendarze itp.), multimedialne (zdjęcia, filmy, strony www), tzw. gadżety promocyjne (koszulki, kubki, długopisy, notesy, notatniki itp.) o treściach i oznakowaniach promujących Powiat Oświęcimski, finansowane ze środków budżetowych Powiatu Oświęcimiu.

O wydanie materiałów promocyjnych mogą ubiegać się organizacje non-profit, organizacje pozarządowe, organizacje pożytku publicznego, placówki oświatowe, jednostki samorządowe i instytucje państwowe, grupy nieformalne prowadzące działalność na terenie Powiatu Oświęcimskiego oraz organizatorzy projektów mających szczególne znaczenie dla jego promocji. Materiały promocyjne przeznaczone są przede wszystkim na realizację przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, a także na potrzeby reprezentacji i promocji Powiatu Oświęcimskiego.

Wydział Promocji Powiatu, Kultury i Sportu określa czy przedstawiony we wniosku o wydanie materiałów cel promocyjny zbieżny jest z celami promocji Powiatu Oświęcimskiego i zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania wniosku. Materiały promocyjne nie są wysyłane pocztą tradycyjną.

Wniosek o wydanie materiałów promocyjnych z podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy należy złożyć w Wydziale Promocji Powiatu, Kultury i Sportu nie później niż na 7 dni przed oczekiwaną datą odbioru materiałów. Wnioski można składać osobiście w Wydziale Promocji Powiatu, Kultury i Sportu (pokój 225); lub drogą mailową na adres: promocja@powiat.oswiecim.pl. W zależności od stanu magazynowego zastrzega się możliwość wydania mniejszej ilości materiałów promocyjnych niż wskazana we wniosku, jak również mogą być dokonane zmiany dotyczące ich rodzaju.