Zestawienie środków zewnętrznych na dofinansowanie projektów realizowanych przez Powiat Oświęcimski: