Przejdź do menu Przejdź do teści Przejdź do danych teleadresowych
zmień strefę:

Regulamin serwisu

  1. Właścicielem i administratorem serwisu www.powiat.oswiecim.pl jest Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu z siedzibą w Oświęcimiu przy ulicy Wyspiańskiego 10.
  2. Wszelkie treści opublikowane w serwisie są chronione prawem autorskim. Administrator serwisu wyraża zgodę na wykorzystywanie zamieszczonych na stronach serwisu treści do użytku osobistego oraz w celach niekomercyjnych za podaniem źródła informacji.
  3. Układ funkcjonalny serwisu, elementy graficzne w tym logotypy podlegają ochronie prawnej.
  4. Treści zawarte w serwisie internetowym Starostwa mają charakter informacyjny. Administrator serwisu dokłada wszelkich starań, by prezentowane informacje, były aktualne, rzetelne i kompleksowe, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji w pełnym zakresie bez konieczności powiadamiania użytkowników o dokonanych zmianach.
  5. Użytkownik korzysta z serwisu na własną odpowiedzialność. Administrator serwisu nie opowiada za skutki prawne wykorzystania treści opublikowanych w serwisie, w tym także za skutki korzystania z zewnętrznych witryn, do których odnośniki kierują ze stron serwisu.
  6. Administrator serwisu nie odpowiada za skutki czasowej lub stałej niedostępności stron serwisu.
  7. Serwis instaluje na urządzeniach końcowych użytkowników pliki cookies. Polityka cookies została opisana pod tym adresem.
  8. Skargi, reklamacje odnośnie funkcjonowania serwisu proszę przesyłać na adres e-mail: starostwo@powiat.oswiecim.pl bądź korespondencyjnie na adres Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu
  9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.