V KONFERENCJA „ZDROWIE PSYCHICZNE – WSPÓLNY TEMAT”

Termin: 9.11.2023
Miejsce: Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, ul. Kolbego 8

9.00 – otwarcie konferencji: Starosta Oświęcimski, Rektor MUP Oświęcim

9.20 – 10.00 – wręczenie tytułu „Zasłużony dla Ziemi Oświęcimskiej”
wykłady zaproszonych prelegentów:

10.05– 10.35 - „ Samouszkodzenia – zrozumieć aby zapobiec”
Dr Jakub Paliga – specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta, Kierownik
Oddziału Dziennego Rehabilitacji Psychiatrycznej Zaburzeń Nerwicowych Kliniki
Psychiatrii i Psychoterapii w Katowicach

10.40-11.10 – "Odporność psychiczna - profilaktyka depresji i zachowań suicydialnych."
Dr Łukasz Cichocki - specjalista psychiatra, nauczyciel akademicki, dyrektor medyczny
Szpitala Klinicznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie, przewodniczący Polsko -
Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego
11.10 – 11.25 – Przerwa kawowa
wykłady zaproszonych prelegentów:

11,25– 11.55 – „Syndrom Alfa u dzieci i młodzieży.”
Dr Andrzej Świerczek Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Instytut Nauk
Humanistycznych i Społecznych, MUP im. rtm .W. Pileckiego w Oświęcimiu.

12.00-12.30 - "Mechanizmy destrukcyjne niebezpiecznych zachowań dzieci w sieci - fora
samobójców"
mgr Piotr Rychły - specjalista pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki uzależnień
Centrum Doradczo Szkoleniowe "Auxilium" w Czechowicach Dziedzicach
12.30 – 12.45 – przerwa kawowa
wykłady zaproszonych prelegentów:

12.45-13.15 – "Próby samobójcze u dzieci"
Lek. med. Kinga Maśnica - specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

13.20 – 13.50 – „Możliwości diagnostyczne i terapeutyczne Zespołu Ratownictwa Medycznego
wobec pacjenta z zaburzeniami suicydialnymi i innymi problemami nagłymi z dziedziny psychiatrii”
Dr Dominik Gałuszka – Zakład Ratownictwa Medycznego, Instytut Nauk o Zdrowiu,
MUP im. rtm .W. Pileckiego w Oświęcimiu, Katarzyna Ślusarczyk – doktorantka
Katedry Medycyny Ratunkowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

13.55 – Ogłoszenie wyników powiatowego konkursu dla młodzieży pt „Mój sposób na stres”.