Przejdź do menu Przejdź do teści Przejdź do danych teleadresowych
zmień strefę:

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Oświęcimiu
pczk@powiat.oswiecim.pl
telefon: 33 844 89 80
Pełnimy dyżur całodobowo

Powiatowe
Centrum
Zarządzania
Kryzysowego
w Oświęcimiu

O nas

Biuro PCZK Oświęcim

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu, decyzją starosty oświęcimskiego, zostało uruchomione 1 maja 2013 roku i funkcjonuje w strukturze Biura Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.

Pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego – to główne zadanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu.

Do pozostałych zasadniczych zadań PCZK należy:

  • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
  • nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemem wczesnego ostrzegania ludności;
  • współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
  • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne.

Utworzenie PCZK jest spełnieniem wymogu art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013, poz. 1166).

Siedziba PCZK mieści się w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu przy ulicy Zatorskiej 2.

Adres do korespondencji:
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego
ul. St. Wyspiańskiego 10
32-602 Oświęcim