Przejdź do menu Przejdź do teści Przejdź do danych teleadresowych
zmień strefę:

Zabytki w Powiecie:

Zator

Oświęcim

Jawiszowice

Głębowice

Grojec

Rajsko

Osiek

Kęty

Graboszyce

Bobrek

Polanka Wielka

Poręba Wielka

*kliknij na ikonkę, aby pokazać zabytki z wybranej gminy

ZATOR – zamek – pałac zbudowany został w l. 1445 – 47 przez ks. zatorskiego Wacława I na miejscu grodu obronnego książąt oświęcimskich. Od 1513 r. do I rozbioru  Polski był siedzibą starosty

W 1902 r. w zachodniej pierzei zatorskiego Rynku wybudowany został nowy, neogotycki, piętrowy ratusz wg projektu Franciszka Sas – Zubrzyckiego

Kościół par. p.w. św. Wojciecha i Jerzego został zbudowany ok.1393 r. na miejscu wcześniejszej, romańskiej świątyni. 

OŚWIĘCIM – obecny zamek został odbudowany po pożarze 1503 roku średniowiecznej, piastowskiej warowni  . W ciągu następnych wieków był wielokrotnie niszczony i przebudowywany.

Państwowe Muzeum Auschwitz Birkenau - główna brama wejściowa do byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz z cynicznym napisem „ARBEIT MACHT FREI”.

Kaplica św. Jacka oraz kompleks zabudowy podominikańskiej klasztoru Św. Krzyża (ob. parafia M.B. Wspomożenia Wiernych).

Synagoga CHEWRA LOMDEI MISZNAJOT – budowla z lat 30-tych XX w., jedyna świątynia żydowska, która ocalała z pogromu hitlerowskiego. 

Obecny kościół p.w. św. Marcina jest trzecią z kolei świątynią wzniesioną w tym miejscu. Zbudowany został po pożarze poprzedniego w 1694 r

 Kamienna płyta nagrobna Jakuba Gierałtowskiego (zm.1546 r.). Płaskorzeźba przedstawia rycerza w zbroi, z mieczem i tarczą.

 Pasieka i skansen pszczelarski zostały założone w przydomowym ogrodzie przez pasjonata pszczelarstwa Krzysztofa Zycha.

Pałac Radziwiłłów, obecny wygląd to przebudowa dokonana pod koniec  XVIII w. przez właściciela dóbr grojeckich hr. Ignacego Bobrowskiego.

kościół p.w. św. Wawrzyńca został wzniesiony dzięki fundacji Anny Szembek w 1667 r. na miejscu starszej świątyni.

 pałac został wzniesiony na początku XIX w. przez hr. Ignacego Bobrowskiego, a następnie w poł. tego samego wieku przebudowany przez nowych właścicieli Zwillingów w stylu romantycznego neogotyku.

 Zespół parkowo – pałacowy powstał na terenie drewnianego fortalicjum wspomnianego w dokumencie z 1672 r. W II poł. XVIII w. 

 Kościół p.w. św. Andrzeja, wzniesiony w 1558 r. na miejscu wcześniejszego, stanowi perłę wśród późnogotyckich, drewnianych świątyń odmiany śląskiej w Polsce.

Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. i klasztor o.o. Franciszkanów Reformatów fundacji Andrzeja z Żydowa Żydowskiego wzniesiony w l. 1705 – 14.

Kaplica św. Jana  Kantego urodzonego w Kętach 24.06.1390 r., profesora  Akademii Krakowskiej, kanonizowanego w 1767 r. Obecna świątynia pochodzi z 1715 r.

 Kościół p.w. św. Andrzeja – najdalej wysunięta na wschód drewniana, późnogotycka świątynia katolicka odmiany śląskiej o konstrukcji zrębowej zbudowana w 1585 r.

Kościół p.w. Świętej Trójcy, wzniesiony został pod koniec XVIII w.  w stylu klasycystycznym  przez właścicieli dóbr bobreckich Wielopolskich.

Zespół parkowo – pałacowy powstawał na przestrzeni kilku wieków. Jako willa włoskiego typu została zbudowana w połowie XVII w., a sto lat później  rozszerzona o dwa  wolnostojące  boczne pawilony połączone przewiązką.

Kościół p.w. św. Bartłomieja jest drewnianą, późnogotycką świątynią odmiany śląskiej zbudowaną w  I połowie XVI w.