Przejdź do menu Przejdź do teści Przejdź do danych teleadresowych
zmień strefę:

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Oświęcimiu
pczk@powiat.oswiecim.pl
telefon: 33 844 89 80
Pełnimy dyżur całodobowo

Powiatowe
Centrum
Zarządzania
Kryzysowego
w Oświęcimiu

Aktualności

PCZK

11 stycznia 2022

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) oraz zasady ochrony drobiu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu informuje o stwierdzeniu w dniu 28 grudnia 2021 roku ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N1 w dwóch gospodarstwach utrzymujących drób w miejscowości Bestwinka na terenie powiatu bielskiego. W związku z powyższym został wyznaczony obszar zagrożony w części gminy Brzeszcze. ROZPORZĄDZENIE NR 1/CHZ/2022 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W OŚWIĘCIMIU z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu oświęcimskiego. Zasady ochrony drobiu przed wysoce zjadliwą grypą ptaków.   ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU – CHÓW PRZYZAGRODOWY karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie; przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem; odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi; przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem; unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek); zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu; po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem; używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu; osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.   ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich; przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.   ZALECENIA DLA PRZEMYSŁOWYCH PRODUCENTÓW DROBIU przetrzymywanie ptaków w odosobnieniu (obowiązkowo w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków) lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem; karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie; zielonki stosowane w karmieniu drobiu wodnego (kaczki i gęsi), szczególnie w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków, nie mogą pochodzić z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, z okolic zbiorników wodnych, bagien, i innych miejsc stanowiących ostoję ptaków dzikich; szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek); ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób; rozłożenie przed wejściami do budynków, gdzie utrzymywany jest drób mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym; wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny; obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających; rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren gospodarstwa; używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu; wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób; brak kontaktu pracowników ferm drobiu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami. DODATKOWE ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyć itp.); należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków; należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne); nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne), a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa; nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki); jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy jak najczęściej usuwać opadłe owoce.

czytaj więcej...

17 października 2021

Utrudnienia na ulicy Głównej w Osieku

W dniu 18 października rozpoczną się roboty przygotowawcze na drodze powiatowej ul. Główna w Osieku. Dzień później, tj. 19 października (o godz. 7) droga zostanie zamknięta. Utrudnienia potrwają do 29 października (piątek). W tym czasie kierowcy będą musieli korzystać z wprowadzonych objazdów (mapka).   Przebudowa obejmie odcinek w km 8+850 – 9+780” – od skrzyżowania z ul. Ogrodową (km 8+850) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 949.   Zakres robót budowlanych obejmuje m.in.: wymianę istniejących wpustów płaskich przykrawężnikowych (wpusty klasyczne) na nowe wpusty krawężnikowo-jezdniowe, remont istniejącego przepustu drogowego zlokalizowanego w km 9+435 drogi powiatowej nr 1758K, odtworzenie istniejących nawierzchni chodnika, pobocza i jezdni (w zakresie jednego pasa ruchu) po wymianie wpustów i remoncie przepustu.

czytaj więcej...

23 sierpnia 2021

Rusza przebudowa ul. Wyspiańskiego, Sobieskiego i Śniadeckiego. Od jutra utrudnienia dla kierowców

Dziś w Starostwie Powiatowym z udziałem wicestarosty Pawła Kobielusza i członków zarządu powiatu – Teresy Jankowskiej i Jerzego Mieszczaka oraz wykonawcy zadania nastąpiło podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej 1888K ul. Wyspiańskiego, ul. Sobieskiego i ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu. Kierowcy muszą się spodziewać utrudnień, za które przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. W związku z rozpoczęciem inwestycji, która w sumie potrwa trzy miesiące, od jutra, tj. od wtorku 24 sierpnia zostanie zamknięta droga wzdłuż ul. Wyspiańskiego i (częściowo) ul. Sobieskiego. Prosimy kierowców o nieparkowanie aut w tym rejonie, a korzystanie z ogólnodostępnych parkingów – na ul. Słowackiego, Olszewskiego czy przy powiatowym “Chemiku”. Przez pewien czas będzie jeszcze możliwy wjazd w ul. Rydla od strony ul. Sobieskiego. Dojazd do Starostwa możliwy będzie ul. Tuwima, Gałczyńskiego i Rydla. od 1 września br. (środa) do odwołania, wejście do budynku Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu będzie możliwe tylko i wyłącznie od strony parkingu (ulica Rydla).

czytaj więcej...

01 sierpnia 2021

1 sierpnia 2021 roku odbędzie się głośna próba syren alarmowych

W dniu 1 sierpnia 2021 roku o godzinie 17:00 zostanie przeprowadzony trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności. Włączenie w tym dniu syren będzie jednocześnie upamiętnieniem 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Trening polegał będzie na uruchomieniu syren alarmowych i wyemitowaniu sygnału akustycznego. Sygnał będzie miał charakter ćwiczebny w związku z tym prosimy nie podejmować żadnych działań.

czytaj więcej...

13 czerwca 2021

Zmiana organizacji ruchu dla kierowców chcących jechać przez centrum Chełmka

AKTUALIZACJA Wykonawca Kontraktu ZUE S.A informuje że z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, termin zamknięcia przejazdu przejazdu kolejowego w ciągu linii kolejowej 93 w Chełmku zostanie przesunięty na 03.07.2021 do godz. 23.59. W przypadku wykonania docelowej nawierzchni na przejeździe i możliwości wcześniejszego otwarcia przejazdu zostanie on udostępniony 02.07.2021 od godz. 23.59. Od 14 do 26 czerwca br. kierowcy chcący jechać przez centrum Chełmka (ul. Piastowska) muszą się liczyć z utrudnieniami. Ma to związek z modernizacją linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim. Wykonawca zadania, ZUE S.A. poinformował dziś, iż zostaną otwarte przejazdy, po tymczasowej nawierzchni, pod wiaduktami w ciągu ulicy Brzozowej w Chełmku oraz ul. Oświęcimskiej w Gorzowie.

czytaj więcej...

16 maja 2021

Kolejna edycja ćwiczenia RENEGADE/SAREX z wykorzystaniem syren alarmowych

ĆWICZENIE RENEGADE – informujemy że w dniach 17-21 maja 2021 r. odbędzie kolejna edycja ćwiczeń organizowanych przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych pod kryptonimem RENEGADE/SAREX-21. W związku z tym 20 maja w godz. 8:00-11:00 Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego będzie emitować sygnały zgodne z trasą przelotu podejrzanego statku powietrznego. Tego dnia użyte zostaną syreny alarmowe, jednak dokładne miejsce, w którym syreny te zostaną wykorzystane, na tę chwilę nie jest znane. Sygnały alarmowe zostaną użyte tylko w ramach ćwiczeń. Nie należy na nie w żaden sposób reagować. RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE

czytaj więcej...

10 maja 2021

Akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

W dniach 13 do 21 maja 2021 roku na terenie całego województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie. Poniżej przedstawiamy komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w tej sprawie oraz wskazówki dla mieszkańców: W okresie wykonywania szczepień zaleca się: 1) nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu, 2) kontakt zwierząt domowych ze szczepionką zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii w celu poddania zwierzęcia obserwacji, 3) nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa. W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Szczegółowych informacji dotyczących szczepienia lisów udziela Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu

czytaj więcej...

18 kwietnia 2021

Od dnia 20 kwietnia 2021 roku Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Krakowie rozpoczęło przejmowanie obsługi numeru alarmowego 998

W najbliższych dniach dzwoniąc na numer 998, będzie można usłyszeć komunikat: „Numer alarmowy 112, proszę czekać na zgłoszenie się operatora”. Rozpoczęto proces przełączania numeru alarmowego 998 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Zmiany, które wprowadzane są w całym kraju, to kolejne usprawnienie systemu powiadamiania ratunkowego. Proces ten rozpoczął się 20 kwietnia 2021 r. Początkowo zmiany wprowadzono na terenie Krakowa i stopniowo będą obejmować całe województwo. Proces zakończy się w Małopolsce 27 kwietnia 2021 r., zaś w całej Polsce – 4 listopada 2021 r. w województwie zachodniopomorskim. Przekazanie informacji bezpośrednio do operatorów numeru alarmowego CPR pozwoli na jednoczesne poinformowanie o zdarzeniu wszystkich właściwych służb. To niezwykle ważne zwłaszcza w przypadku zdarzeń masowych, np. dużych wypadków drogowych. CPR działa jak swego rodzaju „filtr”: do służb trafiają tylko zgłoszenia wymagające ich interwencji. „Odsiewane” są zgłoszenia niezasadne, czyli fałszywe lub anulowane po rozłączeniu się zgłaszającego podczas oczekiwania na przyjęcie zgłoszenia. Przejęcie obsługi zgłoszeń z numeru alarmowego 998 przez operatorów CPR-ów spowoduje odciążenie dyspozytorów służb ratunkowych. Dyspozytorzy Państwowej Straży Pożarnej będą otrzymywali z CPR-u tylko te zgłoszenia alarmowe, w których zagrożone jest życie, zdrowie, mienie, bezpieczeństwo lub środowisko. Kolejnym efektem przełączenia numeru alarmowego 998 do CPR-u będzie ujednolicenie sposobu obsługi zgłoszeń kierowanych na numery alarmowe, w tym zgłoszeń obcojęzycznych. Dodatkowo CPR-y gwarantują bezpieczeństwo funkcjonowania poprzez wdrożone mechanizmy zastępowalności wzajemnej, a także obsługują połączenia eCall (ogólnoeuropejski system szybkiego powiadamiania o wypadkach drogowych). Z perspektywy dzwoniącegoNumer alarmowy 998 w dalszym ciągu będzie funkcjonował, ale po jego wybraniu połączymy się nie z dyżurnym Państwowej Straży Pożarnej (jak dotychczas), a z operatorem numeru alarmowego CPR-u. I to właśnie operator zbierze wszystkie informacje dotyczące zgłoszenia alarmowego, przekazując je w postaci elektronicznej formatki do dyżurnego PSP. Dyżurny na podstawie otrzymanych informacji podejmie decyzję o zadysponowaniu jednostek do działań. Co istotne, nie spodziewajmy się tego, że zostaniemy przełączeni do dyżurnego PSP. Nie jest to potrzebne, gdyż wszystkie informacje pozyska operator numerów alarmowych. W taki sposób wygląda to zresztą dziś: gdy dzwonimy na numer 112 i zgłaszamy, że np. jesteśmy świadkami pożaru, to operator numeru 112 zbiera potrzebne informacje, wprowadza je do wspomnianej formatki elektronicznej, która automatycznie wyświetla się dyżurnemu Państwowej Straży Pożarnej. Zgłoszenia wymagające interwencji PSP są w CPR-ach przyjmowane od wielu lat i operatorzy mają doświadczenie w obsługiwaniu takich zgłoszeń. Dla osób chcących powiadomić o konieczności interwencji Państwowej Straży Pożarnej nie będzie miało więc znaczenia, który numer wybiorą: 998 czy 112. Źródło: MUW w Krakowie https://muw.pl/PressArticlePage.aspx?id=12926

czytaj więcej...

20 marca 2021

Informacja o stwierdzeniu dwóch ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków ( HPAI ) oraz zasady ochrony drobiu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu informuje o stwierdzeniu w dniu 20 marca 2021 roku dwóch ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu w województwie małopolski na terenie gminy Gorlice , oraz przekazuje zasady ochrony drobiu: Zasady ochrony drobiu przed wysoce zjadliwą grypą ptaków.   ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU – CHÓW PRZYZAGRODOWY karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie; przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem; odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi; przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem; unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek); zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu; po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem; używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu; osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.   ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich; przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.   DODATKOWE ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyć itp.); należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków; należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne); nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne), a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa; nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki); jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy jak najczęściej usuwać opadłe owoce.

czytaj więcej...

17 marca 2021

Szpital poinformuje rodziny o stanie zdrowia pacjentów covidowych w określonych godzinach.

Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu wydała komunikat dot. wprowadzenia godzin informacji telefonicznych dla rodzin w sprawie stanu zdrowia pacjentów hospitalizowanych na COVID-19.

czytaj więcej...