Przejdź do menu Przejdź do teści Przejdź do danych teleadresowych
zmień strefę:

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Oświęcimiu
pczk@powiat.oswiecim.pl
telefon: 33 844 89 80
Pełnimy dyżur całodobowo

Powiatowe
Centrum
Zarządzania
Kryzysowego
w Oświęcimiu

Aktualności

Obraz przedstawiający Zarządzeniem Premiera Mateusza Morawieckiego wprowadzony został trzeci stopień alarmowy CHARLIE-CRP na terenie całego kraju od dnia 21 lutego 2022 roku od godz. 21:00, do dnia 4 marca 2022 roku do godz. 23:59 PCZK

15 lutego 2022

Zarządzeniem Premiera Mateusza Morawieckiego wprowadzony został trzeci stopień alarmowy CHARLIE-CRP na terenie całego kraju od dnia 21 lutego 2022 roku od godz. 21:00, do dnia 4 marca 2022 roku do godz. 23:59

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 15 maja 2022 roku, do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO. Stopnie alarmowe obowiązują na terytorium całego kraju. Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania. Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu. Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

czytaj więcej...

PCZK

11 stycznia 2022

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) oraz zasady ochrony drobiu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu informuje o stwierdzeniu w dniu 28 grudnia 2021 roku ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N1 w dwóch gospodarstwach utrzymujących drób w miejscowości Bestwinka na terenie powiatu bielskiego. W związku z powyższym został wyznaczony obszar zagrożony w części gminy Brzeszcze. ROZPORZĄDZENIE NR 1/CHZ/2022 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W OŚWIĘCIMIU z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu oświęcimskiego. Zasady ochrony drobiu przed wysoce zjadliwą grypą ptaków.   ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU – CHÓW PRZYZAGRODOWY karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie; przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem; odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi; przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem; unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek); zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu; po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem; używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu; osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.   ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich; przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.   ZALECENIA DLA PRZEMYSŁOWYCH PRODUCENTÓW DROBIU przetrzymywanie ptaków w odosobnieniu (obowiązkowo w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków) lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem; karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie; zielonki stosowane w karmieniu drobiu wodnego (kaczki i gęsi), szczególnie w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków, nie mogą pochodzić z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, z okolic zbiorników wodnych, bagien, i innych miejsc stanowiących ostoję ptaków dzikich; szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek); ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób; rozłożenie przed wejściami do budynków, gdzie utrzymywany jest drób mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym; wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny; obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających; rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren gospodarstwa; używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu; wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób; brak kontaktu pracowników ferm drobiu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami. DODATKOWE ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyć itp.); należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków; należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne); nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne), a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa; nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki); jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy jak najczęściej usuwać opadłe owoce.

czytaj więcej...

17 października 2021

Utrudnienia na ulicy Głównej w Osieku

W dniu 18 października rozpoczną się roboty przygotowawcze na drodze powiatowej ul. Główna w Osieku. Dzień później, tj. 19 października (o godz. 7) droga zostanie zamknięta. Utrudnienia potrwają do 29 października (piątek). W tym czasie kierowcy będą musieli korzystać z wprowadzonych objazdów (mapka).   Przebudowa obejmie odcinek w km 8+850 – 9+780” – od skrzyżowania z ul. Ogrodową (km 8+850) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 949.   Zakres robót budowlanych obejmuje m.in.: wymianę istniejących wpustów płaskich przykrawężnikowych (wpusty klasyczne) na nowe wpusty krawężnikowo-jezdniowe, remont istniejącego przepustu drogowego zlokalizowanego w km 9+435 drogi powiatowej nr 1758K, odtworzenie istniejących nawierzchni chodnika, pobocza i jezdni (w zakresie jednego pasa ruchu) po wymianie wpustów i remoncie przepustu.

czytaj więcej...

23 sierpnia 2021

Rusza przebudowa ul. Wyspiańskiego, Sobieskiego i Śniadeckiego. Od jutra utrudnienia dla kierowców

Dziś w Starostwie Powiatowym z udziałem wicestarosty Pawła Kobielusza i członków zarządu powiatu – Teresy Jankowskiej i Jerzego Mieszczaka oraz wykonawcy zadania nastąpiło podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej 1888K ul. Wyspiańskiego, ul. Sobieskiego i ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu. Kierowcy muszą się spodziewać utrudnień, za które przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. W związku z rozpoczęciem inwestycji, która w sumie potrwa trzy miesiące, od jutra, tj. od wtorku 24 sierpnia zostanie zamknięta droga wzdłuż ul. Wyspiańskiego i (częściowo) ul. Sobieskiego. Prosimy kierowców o nieparkowanie aut w tym rejonie, a korzystanie z ogólnodostępnych parkingów – na ul. Słowackiego, Olszewskiego czy przy powiatowym “Chemiku”. Przez pewien czas będzie jeszcze możliwy wjazd w ul. Rydla od strony ul. Sobieskiego. Dojazd do Starostwa możliwy będzie ul. Tuwima, Gałczyńskiego i Rydla. od 1 września br. (środa) do odwołania, wejście do budynku Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu będzie możliwe tylko i wyłącznie od strony parkingu (ulica Rydla).

czytaj więcej...

01 sierpnia 2021

1 sierpnia 2021 roku odbędzie się głośna próba syren alarmowych

W dniu 1 sierpnia 2021 roku o godzinie 17:00 zostanie przeprowadzony trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności. Włączenie w tym dniu syren będzie jednocześnie upamiętnieniem 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Trening polegał będzie na uruchomieniu syren alarmowych i wyemitowaniu sygnału akustycznego. Sygnał będzie miał charakter ćwiczebny w związku z tym prosimy nie podejmować żadnych działań.

czytaj więcej...

13 czerwca 2021

Zmiana organizacji ruchu dla kierowców chcących jechać przez centrum Chełmka

AKTUALIZACJA Wykonawca Kontraktu ZUE S.A informuje że z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, termin zamknięcia przejazdu przejazdu kolejowego w ciągu linii kolejowej 93 w Chełmku zostanie przesunięty na 03.07.2021 do godz. 23.59. W przypadku wykonania docelowej nawierzchni na przejeździe i możliwości wcześniejszego otwarcia przejazdu zostanie on udostępniony 02.07.2021 od godz. 23.59. Od 14 do 26 czerwca br. kierowcy chcący jechać przez centrum Chełmka (ul. Piastowska) muszą się liczyć z utrudnieniami. Ma to związek z modernizacją linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim. Wykonawca zadania, ZUE S.A. poinformował dziś, iż zostaną otwarte przejazdy, po tymczasowej nawierzchni, pod wiaduktami w ciągu ulicy Brzozowej w Chełmku oraz ul. Oświęcimskiej w Gorzowie.

czytaj więcej...

16 maja 2021

Kolejna edycja ćwiczenia RENEGADE/SAREX z wykorzystaniem syren alarmowych

ĆWICZENIE RENEGADE – informujemy że w dniach 17-21 maja 2021 r. odbędzie kolejna edycja ćwiczeń organizowanych przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych pod kryptonimem RENEGADE/SAREX-21. W związku z tym 20 maja w godz. 8:00-11:00 Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego będzie emitować sygnały zgodne z trasą przelotu podejrzanego statku powietrznego. Tego dnia użyte zostaną syreny alarmowe, jednak dokładne miejsce, w którym syreny te zostaną wykorzystane, na tę chwilę nie jest znane. Sygnały alarmowe zostaną użyte tylko w ramach ćwiczeń. Nie należy na nie w żaden sposób reagować. RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE

czytaj więcej...

10 maja 2021

Akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

W dniach 13 do 21 maja 2021 roku na terenie całego województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie. Poniżej przedstawiamy komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w tej sprawie oraz wskazówki dla mieszkańców: W okresie wykonywania szczepień zaleca się: 1) nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu, 2) kontakt zwierząt domowych ze szczepionką zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii w celu poddania zwierzęcia obserwacji, 3) nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa. W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Szczegółowych informacji dotyczących szczepienia lisów udziela Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu

czytaj więcej...

18 kwietnia 2021

Od dnia 20 kwietnia 2021 roku Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Krakowie rozpoczęło przejmowanie obsługi numeru alarmowego 998

W najbliższych dniach dzwoniąc na numer 998, będzie można usłyszeć komunikat: „Numer alarmowy 112, proszę czekać na zgłoszenie się operatora”. Rozpoczęto proces przełączania numeru alarmowego 998 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Zmiany, które wprowadzane są w całym kraju, to kolejne usprawnienie systemu powiadamiania ratunkowego. Proces ten rozpoczął się 20 kwietnia 2021 r. Początkowo zmiany wprowadzono na terenie Krakowa i stopniowo będą obejmować całe województwo. Proces zakończy się w Małopolsce 27 kwietnia 2021 r., zaś w całej Polsce – 4 listopada 2021 r. w województwie zachodniopomorskim. Przekazanie informacji bezpośrednio do operatorów numeru alarmowego CPR pozwoli na jednoczesne poinformowanie o zdarzeniu wszystkich właściwych służb. To niezwykle ważne zwłaszcza w przypadku zdarzeń masowych, np. dużych wypadków drogowych. CPR działa jak swego rodzaju „filtr”: do służb trafiają tylko zgłoszenia wymagające ich interwencji. „Odsiewane” są zgłoszenia niezasadne, czyli fałszywe lub anulowane po rozłączeniu się zgłaszającego podczas oczekiwania na przyjęcie zgłoszenia. Przejęcie obsługi zgłoszeń z numeru alarmowego 998 przez operatorów CPR-ów spowoduje odciążenie dyspozytorów służb ratunkowych. Dyspozytorzy Państwowej Straży Pożarnej będą otrzymywali z CPR-u tylko te zgłoszenia alarmowe, w których zagrożone jest życie, zdrowie, mienie, bezpieczeństwo lub środowisko. Kolejnym efektem przełączenia numeru alarmowego 998 do CPR-u będzie ujednolicenie sposobu obsługi zgłoszeń kierowanych na numery alarmowe, w tym zgłoszeń obcojęzycznych. Dodatkowo CPR-y gwarantują bezpieczeństwo funkcjonowania poprzez wdrożone mechanizmy zastępowalności wzajemnej, a także obsługują połączenia eCall (ogólnoeuropejski system szybkiego powiadamiania o wypadkach drogowych). Z perspektywy dzwoniącegoNumer alarmowy 998 w dalszym ciągu będzie funkcjonował, ale po jego wybraniu połączymy się nie z dyżurnym Państwowej Straży Pożarnej (jak dotychczas), a z operatorem numeru alarmowego CPR-u. I to właśnie operator zbierze wszystkie informacje dotyczące zgłoszenia alarmowego, przekazując je w postaci elektronicznej formatki do dyżurnego PSP. Dyżurny na podstawie otrzymanych informacji podejmie decyzję o zadysponowaniu jednostek do działań. Co istotne, nie spodziewajmy się tego, że zostaniemy przełączeni do dyżurnego PSP. Nie jest to potrzebne, gdyż wszystkie informacje pozyska operator numerów alarmowych. W taki sposób wygląda to zresztą dziś: gdy dzwonimy na numer 112 i zgłaszamy, że np. jesteśmy świadkami pożaru, to operator numeru 112 zbiera potrzebne informacje, wprowadza je do wspomnianej formatki elektronicznej, która automatycznie wyświetla się dyżurnemu Państwowej Straży Pożarnej. Zgłoszenia wymagające interwencji PSP są w CPR-ach przyjmowane od wielu lat i operatorzy mają doświadczenie w obsługiwaniu takich zgłoszeń. Dla osób chcących powiadomić o konieczności interwencji Państwowej Straży Pożarnej nie będzie miało więc znaczenia, który numer wybiorą: 998 czy 112. Źródło: MUW w Krakowie https://muw.pl/PressArticlePage.aspx?id=12926

czytaj więcej...

20 marca 2021

Informacja o stwierdzeniu dwóch ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków ( HPAI ) oraz zasady ochrony drobiu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu informuje o stwierdzeniu w dniu 20 marca 2021 roku dwóch ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu w województwie małopolski na terenie gminy Gorlice , oraz przekazuje zasady ochrony drobiu: Zasady ochrony drobiu przed wysoce zjadliwą grypą ptaków.   ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU – CHÓW PRZYZAGRODOWY karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie; przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem; odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi; przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem; unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek); zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu; po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem; używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu; osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.   ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich; przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.   DODATKOWE ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyć itp.); należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków; należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne); nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne), a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa; nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki); jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy jak najczęściej usuwać opadłe owoce.

czytaj więcej...