Przejdź do menu Przejdź do teści Przejdź do danych teleadresowych
zmień strefę:

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Oświęcimiu
pczk@powiat.oswiecim.pl
telefon: 33 844 89 80
Pełnimy dyżur całodobowo

Powiatowe
Centrum
Zarządzania
Kryzysowego
w Oświęcimiu

Zagrożenie chemiczne

Zagrożenie chemiczne – uwolnienie niebezpiecznych dla ludzi i środowiska pierwiastków chemicznych oraz ich związków, mieszanin lub roztworów występujących w środowisku lub powstałych w wyniku działalności człowieka.


Pamiętaj!

Obowiązkiem każdej osoby, która zauważy wystąpienie awarii jest niezwłoczne powiadomienie o tym osób znajdujących się w strefie zagrożenia oraz Państwowej Straży Pożarnej, Policji lub Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu.


Pamiętaj!

Poważną awarią, zgodnie z art. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U.08.25.150 j.t.) nazywa się zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.


Pamiętaj!

Na ogół zapach środków chemicznych jest wyczuwalny wcześniej, zanim ich stężenie stanie się groźne dla Twojego życia.


Jeżeli usłyszałeś sygnał ostrzegawczy lub komunikat o zagrożeniu chemicznym


Jeśli jesteś w samochodzie:

 • zamknij okna,
 • wyłącz nawiew i klimatyzację,
 • jak najszybciej opuść strefę skażenia,
 • słuchaj lokalnego radia.


Jeśli jesteś poza budynkiem:

 • udaj się do najbliższego budynku,
 • jeśli to możliwe poruszaj się prostopadle do kierunku wiatru,
 • w miarę możliwości chroń drogi oddechowe np. oddychając przez chusteczkę do nosa, ubranie lub inny materiał,
 • zostaw odzież wierzchnią i obuwie przed budynkiem.


Jeśli jesteś w budynku (wewnątrz budynku toksyczne opary mają mniejsze stężenie):

 • zamknij wszystkie okna i drzwi,
 • wyłącz wentylację i klimatyzację,
 • słuchaj cały czas lokalnego radia lub TV,
 • uszczelnij otwory wokół drzwi i okien,
 • zamknij zasuwy do pieców, kominków,
 • zaklej wszystkie otwory i kanały,
 • gdy miałeś kontakt z niebezpiecznymi substancjami:
  • nie dotykaj ust i oczu,
  • umyj się pod prysznicem, a jeśli to jest niemożliwe umyj pod bieżącą wodą ręce, twarz,
 • jeżeli podejrzewasz, że gaz albo szkodliwe opary dostają się do środka, oddychaj płytko przez wilgotne ubranie lub inny materiał.

Uwaga!


Po przybyciu właściwych służb stosuj się do poleceń prowadzącego akcję ratowniczą!

Podczas niebezpiecznego zdarzenia z substancjami chemicznymi – Jeśli jesteś w strefie bezpośredniego zagrożenia


Poza budynkiem:

 • unikaj kontaktu z jakimikolwiek podejrzanymi substancjami i przedmiotami
 • nie dotykaj i nie wąchaj ich,
 • chroń swoje drogi oddechowe – oddychaj płytko przez ubranie lub inny materiał,
 • staraj się oddalić od niebezpiecznego obszaru najszybciej jak to możliwe.

W budynku:

 • unikaj kontaktu z jakimikolwiek podejrzanymi substancjami i przedmiotami
 • nie dotykaj i nie wąchaj ich,
 • zamknij okna,
 • wyłącz wentylatory i klimatyzację,
 • opuść pomieszczenie zamykając za sobą drzwi,
 • chroń swoje drogi oddechowe – oddychaj płytko przez ubranie lub ręcznik,
 • staraj się oddalić od niebezpiecznego obszaru najszybciej jak to możliwe.