Pełnomocnik: Wiesław Kmak

Telefon: 33 844 96 41

e-mail: wieslaw.kmak@powiat.oswiecim.pl


Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych. 

Do podstawowych zadań pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych należy:
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
2) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych,
3) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
5) opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,
6) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
7) opracowywanie sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne”, dokumentacji określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą, instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”,
8) wydawanie zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,
9) zawiadamianie Starosty i niezwłoczne podejmowanie działań w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych.