Radca Prawny: Szymon Wojnarski

  • tel: 33 844-96-16

Do podstawowych zadań Radcy Prawnego należy w szczególności:

  1. realizacja zadań związanych z udziałem w opracowaniu projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty,
  2. udzielanie wyjaśnień i sporządza opinie prawne dla potrzeb Rady, Zarządu i Starosty i naczelników wydziałów,
  3. opiniowanie warunków umów i porozumień zawieranych przez Powiat,
  4. wykonywanie zastępstwa procesowego przed organiami sądowymi w sprawach dotyczących działania Rady, Zarządu i Starosty,
  5. informowanie o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności wydziałów Starostwa,
  6. prowadzenie ewidencji przepisów prawnych , w tym ewidencji aktów prawa miejscowego,
  7. zapewnienie obsługi prawnej sesji Rady,