Powiatowy Rzecznik Konsumentów: Joanna Maciąga
tel. 33 844 97 33 Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Oświęcimiu udziela poradnictwa i pomocy wyłącznie konsumentom.

Zgodnie z art.  221  kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Do podstawowych zadań Biura należy:

  1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony  interesów  konsumentów,
  2. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  3. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
  4. Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów,
  5. Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

Zmiana przepisów konsumenckich dla umów zawartych od 25 grudnia 2014 roku.

Informacje na temat reklamacji towarów, odstąpienia od umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość dla umów zawartych od 25.12. 2014 r. znajdą Państwo na stronie: www.prawakonsumenta.uokik.pl

Pomocne będą formularze zgłoszenia reklamacyjnego i oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość.

Konsumenckie Centrum E-porad pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl

Jak uzyskać pomoc rzecznika konsumentów


ABC konsumenta