Powiatowy Zespół Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. ks. St. Konarskiego w Oświęcimiu

Dyrektor: Jolanta Bąk

Adres: ul. Konarskiego 24, 32-600 Oświęcim

Tel: 33 843 14 56, 33 844 53 43

www.konarski.edu.pl 


Powiatowy Zespół Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu

Dyrektor: Jacek Stoch

Adres: ul. Bema 8, 32-602 Oświęcim

Tel: 33 842 45 67

www.pz2.edu.pl


Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego  w Oświęcimiu

Dyrektor: Grażyna Gawłowska

Adres: ul. Leszczyńskiej 8 , 32-600 Oświęcim

Tel: 33 843-16-80

http://ozety.edu.pl/


Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu

Dyrektor: Edyta Bogusz

Adres: ul. Obozowa 39, 32-600 Oświęcim

Tel: 33 843 25 15, 33 843 07 61

www.pz4seg.pl


Powiatowy Zespół Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach

Dyrektor: Dorota Klimczak

Adres: ul. Kościuszki 1, 32-620 Brzeszcze

Tel: 32 210 93 40, 32 210 93 41-42

www.pz6.brzeszcze.pl


Powiatowy Zespół Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach

Dyrektor: Anna Kapcia

Adres: ul. Kościuszki 29, 32-650 Kęty

Tel: 33 845 30 72, 33 845 29 11

www.dabrowska.info


Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach

Dyrektor: Ilona Kula

Adres:  ul. Żwirki i Wigury 27a, 32-650 Kęty

Tel: 33 845 32 68

http://pz10.eu/


I Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Kętach

Dyrektor: Anna Zielonka

Adres: ul. Wyspiańskiego 2, 32-650 Kęty

Tel: 33 845 37 30, 845 32 11

www.wyspian.pl


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu

Dyrektor: Jacek Polak

Adres: Kościelna 6, 32-600 Oświęcim

Tel: 33 842 21 47, 33 842 32 09

www.sosw-oswiecim.edu.pl


Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu

Dyrektor: Alina Kwarciak

Adres: ul. Olszewskiego 1, 32-602 Oświęcim

Tel: 33 842 42 64

www.mdkoswiecim.pl


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzeszczach

Dyrektor: Celina Korczyk

Adres: ul. Nosala 7, 32-620 Brzeszcze

Tel: 32 737 46 46

www.poradniap.pl


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętach

Dyrektor: Dorota Bezwińska-Sikora

Adres: ul. Żwirki i Wigury 27a, 32-650 Kęty

Tel: 33 845 23 04

www.poradniakety.pl


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oświęcimiu

p.o Dyrektor:  Bożena Zacna-Czaja

Adres: ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim

Tel: 33 843 11 62

www.poradnia-oswiecim.pl


Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

Dyrektor: Edward Piechulek

Adres: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim

Tel: 33 844 82 00

www.szpital.oswiecim.pl


Powiatowe Zakłady Opiekuńczo Lecznicze w Grojcu

Dyrektor  Maria Wilgus

Adres: ul. Ogrodowa 1, 32-615 Grojec

Tel: 33 842 85 12

www.pzol.cba.pl


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dyrektor: Tomasz Bielecki

z-ca Dyrektora: Bożena Bryg

Adres: ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim
tel: 33 842 23 29

www.pcproswiecim.pl

W wyniku połączenia Domu Dziecka im. Kornela Makuszyńskiego i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kętach działają one w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu działa w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu od dnia 1 stycznia 2016r.

1.Dom Dziecka im. Kornela Makuszyńskiego
Adres: ul. Krasickiego 14, 32-600 Oświęcim
Tel: 33 842 26 54

2.Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Kętach
Adres: ul. 3 Maja 22, 32-650 Kęty
Tel: 33 843 02 03

3. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu
Adres: ul. Dąbrowskiego 139, 32-600 Oświęcim
Tel/fax: 33 476 01 03,
Kom: 510 374 573


Dom Pomocy Społecznej w Bobrku

Dyrektor: Joanna Saternus

Adres: ul. Księżnej Ogińskiej 2, 32-661 Bobrek

Tel: 33 846 44 04


Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętach

Dyrektor: Renata Englart-Janosz

Adres: ul. Żwirki i Wigury 27a, 32-650 Kęty

Tel: 33 845 01 73


Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy placówka Brzeszcze

Adres: ul. Mickiewicza 2, 32-620 Brzeszcze

Tel: 32 211 19 54


Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu

Dyrektor: Józef Kała

Adres: ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim

Tel: 33 844 41 43-45

www.pup.oswiecim.pl


Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej

Dyrektor: Dorota Mleczko

Adres: ul. Maksymiliana Kolbego 2A

Tel.  33 447 40 84

www.muzeumpamieci.pl