Przejdź do menu Przejdź do teści Przejdź do danych teleadresowych
zmień strefę:

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Oświęcimiu
pczk@powiat.oswiecim.pl
telefon: 33 844 89 80
Pełnimy dyżur całodobowo

Powiatowe
Centrum
Zarządzania
Kryzysowego
w Oświęcimiu

Komunikaty

30 września 2022

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 223 Gęsta mgła/1

                                             O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach oraz ewentualnych szkodach, proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu nr. tel. 33/ 844 89 80, lub Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu tel. 112, 998 lub Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu tel. 47 832 62 80.

czytaj więcej...

30 września 2022

Ćwiczenia na terenie Zakładu Górniczego Brzeszcze

W dniu 05.10.2022 r., o godz. 9.00 odbędą się ćwiczenia na terenie Zakładu Górniczego Brzeszcze. Celem ćwiczeń będzie doskonalenie współpracy pomiędzy podmiotami ratowniczymi, a zakładem w sytuacji realnego zdarzenia. W tym dniu na terenie Brzeszcz będą poruszały się pojazdy ratownicze uczestniczące w ćwiczeniach.

czytaj więcej...

15 września 2022

Ostrzeżenie Hydrologiczne - NR 210- Gwałtowne wzrosty stanów wody/1

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 210 Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody Stopień: 1 Ważność: od godz. 15:23 dnia 15.09.2022 do godz. 00:00 dnia 16.09.2022 Obszar: Skawa, Raba wraz ze zb. Dobczyce, Dunajec po zb. Czchów, Ropa oraz Czarna Orawa (małopolskie) Przebieg: W obszarach występowania silnych opadów deszczu w tym także o charakterze burzowym, możliwe są wzrosty poziomu wody, punktowo do strefy stanów wysokich. W miejscu wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych wzrosty mogą mieć charakter gwałtowny. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 65% Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi silnymi opadami deszczu w tym także o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek. W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie. Dyżurny synoptyk hydrolog: Karolina Wolanin O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach oraz ewentualnych szkodach, proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu nr. tel. 33/ 844 89 80, lub Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu tel. 112, 998 lub Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu tel. 47 832 62 80.

czytaj więcej...

15 września 2022

Ostrzeżenie Hydrologiczne - NR 208- Gwałtowne wzrosty stanów wody/1

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 208 Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody Stopień: 1 Ważność: od godz. 10:00 dnia 15.09.2022 do godz. 23:00 dnia 15.09.2022 Obszar: zlewnia Małej Wisły, Przemszy oraz Soły wraz z kaskadą zbiorników (małopolskie, śląskie) Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów ciągłych i burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70% Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego występowania może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich). W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie. Dyżurny synoptyk hydrolog: Wawrzyniec Kruszewski O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach oraz ewentualnych szkodach, proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu nr. tel. 33/ 844 89 80, lub Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu tel. 112, 998 lub Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu tel. 47 832 62 80.

czytaj więcej...

09 września 2022

Ostrzeżenie Meteorologiczne nr. 218 - Burze z gradem / 1

                                             O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach oraz ewentualnych szkodach, proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu nr. tel. 33/ 844 89 80, lub Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu tel. 112, 998 lub Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu tel. 47 832 62 80.

czytaj więcej...

28 sierpnia 2022

Ostzreżenie hydrologiczne nr 191 gwałtowne wzrosty stanów wody 1 stopnia

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 191Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wodyStopień: 1 Ważność: od godz. 07:47 dnia 28.08.2022 do godz. 06:00 dnia 29.08.2022Obszar: zlewnie Małej Wisły, Soły, Skawy, Skawinki, Popradu, Ropy, Jasiołki, Czarnej Orawy, Strwiąża oraz środkowe i górne części zlewni Raby, Dunajca, Białej (Tarnowskiej), Wisłoki, Sanu i Wisłoka. (małopolskie, podkarpackie, śląskie)Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich). Dyżurny synoptyk hydrolog: Artur Franczyk O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach oraz ewentualnych szkodach, proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu nr. tel. 33/ 844 89 80, lub Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu tel. 112, 998 lub Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu tel. 47 832 62 80.

czytaj więcej...

28 sierpnia 2022

Ostrzeżenie Meteorologiczne nr.213 - Burze z gradem / 1

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach oraz ewentualnych szkodach, proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu nr. tel. 33/ 844 89 80, lub Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu tel. 112, 998 lub Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu tel. 47 832 62 80.

czytaj więcej...

27 sierpnia 2022

Ostrzeżenie Hydrologiczne - NR 190 - Gwałtowne wzrosty stanów wody/1

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 190 Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody Stopień: 1 Ważność: od godz. 12:00 dnia 27.08.2022 do godz. 02:00 dnia 28.08.2022 Obszar: zlewnie Soły, Skawy, górnej Raby i Dunajca oraz Czarnej Orawy (małopolskie) Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70% Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich). Dyżurny synoptyk hydrolog: Artur Franczyk O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach oraz ewentualnych szkodach, proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu nr. tel. 33/ 844 89 80, lub Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu tel. 112, 998 lub Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu tel. 47 832 62 80.

czytaj więcej...

27 sierpnia 2022

Ostrzeżenie Meteorologiczne nr.212 - Burze z gradem / 1

                                    O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach oraz ewentualnych szkodach, proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu nr. tel. 33/ 844 89 80, lub Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu tel. 112, 998 lub Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu tel. 47 832 62 80.

czytaj więcej...

25 sierpnia 2022

Ostrzeżenie Hydrologiczne Nr.188 - Gwałtowne wzrosty stanów wody / 1

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 188 Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody Stopień: 1 Ważność: od godz. 14:00 dnia 25.08.2022 do godz. 00:00 dnia 26.08.2022 Obszar: Soła, Skawa, Raba wraz ze zbiornikiem Dobczyce, Dunajec wraz ze zbiornikiem Czchów, Czarna Orawa (małopolskie) Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje małe prawdopodobieństwo krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 65% Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich). Dyżurny synoptyk hydrolog: Barbara Olearczyk-Siwik Data i godzina wydania: 25.08.2022 - godz. 12:13 Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach oraz ewentualnych szkodach, proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu nr. tel. 33/ 844 89 80, lub Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu tel. 112, 998 lub Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu tel. 47 832 62 80.

czytaj więcej...