Przejdź do menu Przejdź do teści Przejdź do danych teleadresowych
zmień strefę:

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Oświęcimiu
pczk@powiat.oswiecim.pl
telefon: 33 844 89 80
Pełnimy dyżur całodobowo

Powiatowe
Centrum
Zarządzania
Kryzysowego
w Oświęcimiu

Komunikaty

29 maja 2024

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 143 - Burze/2.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach oraz ewentualnych szkodach, proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu nr tel. 33/ 844 89 80, lub Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu tel. 112, 998 lub Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu tel. 47 832 62 80.

czytaj więcej...

28 maja 2024

Ostrzeżenie hydrologiczne nr 171 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 173 Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody Stopień: 1 Ważność: od godz. 12:00 dnia 29.05.2024 do godz. 00:00 dnia 30.05.2024 Obszar: zlewnie dopływów Wisły po Dęblin oraz Czarnej Orawy (małopolskie) Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W przypadku wystąpienia szczególnie intensywnego opadu w zlewniach kontrolowanych, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75% Uwagi:Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich). SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: GWALTOWNE WZROSTY STANOW WODY/1 zlewnie doplywow Wisly po Deblin oraz Czarnej Orawy od 12:00/29.05.2024 do 00:00/30.05.2024. W obszarach wystepowania prognozowanych opadow burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, moga wystapic gwaltowne wzrosty poziomu wody. W przypadku wystapienia szczegolnie intensywnego opadu w zlewniach kontrolowanych, istnieje mozliwosc przekroczenia stanow ostrzegawczych, a krotkotrwale takze alarmowych. Szczegoly na meteo.imgw.pl O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach oraz ewentualnych szkodach, proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu nr tel. 33/ 844 89 80, lub Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu tel. 112, 998 lub Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu tel. 47 832 62 80.

czytaj więcej...

28 maja 2024

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 141: burze/1 stopnia

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 141 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 05:55 dnia 28.05.2024 Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze/1 Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: nowotarski(82), oświęcimski(56), suski(71), tatrzański(85), wadowicki(64) Ważność od godz. 12:00 dnia 28.05.2024 do godz. 23:00 dnia 28.05.2024 Prawdopodobieństwo 80% Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Lokalnie grad. SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/1 małopolskie (5 powiatów) od 12:00/28.05 do 23:00/28.05.2024 deszcz 25 mm, porywy 75 km/h, grad. Dotyczy powiatów: nowotarski, oświęcimski, suski, tatrzański i wadowicki. RSO Woj. małopolskie (5 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach. Uwagi Brak. Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach oraz ewentualnych szkodach, proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu nr tel. 33/ 844 89 80, lub Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu tel. 112, 998 lub Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu tel. 47 832 62 80.

czytaj więcej...

27 maja 2024

Ostrzeżenie Hydrologiczne nr:169 pierwszego stopnia - Gwałtowne wzrosty stanów wody.

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 169 Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody Stopień: 1 Ważność: od godz. 12:00 dnia 27.05.2024 do godz. 01:00 dnia 28.05.2024 Obszar: Zlewnie Skawy, Skawinki, Czarnej Orawy, górnej Raby, górnego Dunajca (małopolskie) Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W przypadku wystąpienia szczególnie intensywnego opadu w zlewniach kontrolowanych, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70% Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich). Data i godzina wydania: 27.05.2024 - godz. 11:00 Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach oraz ewentualnych szkodach, proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu nr tel. 33/ 844 89 80, lub Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu tel. 112, 998 lub Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu tel. 47 832 62 80.

czytaj więcej...

27 maja 2024

Ostzeżenie meteorologiczne nr 139 - burze 1 stopnia

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 139 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 04:39 dnia 27.05.2024 Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze/1 Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: chrzanowski(52), nowotarski(81), oświęcimski(55), suski(70), tatrzański(84), wadowicki(63) Ważność od godz. 12:00 dnia 27.05.2024 do godz. 23:00 dnia 27.05.2024 Prawdopodobieństwo 80% Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h, lokalnie do 80 km/h. Lokalnie grad. SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/1 małopolskie (6 powiatów) od 12:00/27.05 do 23:00/27.05.2024 deszcz 35 mm, porywy 70-80 km/h, grad. Dotyczy powiatów: chrzanowski, nowotarski, oświęcimski, suski, tatrzański i wadowicki. RSO Woj. małopolskie (6 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach Uwagi Brak. Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach oraz ewentualnych szkodach, proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu nr tel. 33/ 844 89 80, lub Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu tel. 112, 998 lub Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu tel. 47 832 62 80.

czytaj więcej...

26 maja 2024

Ostrzeżenie hydrologiczne nr 167: gwałtowne wzrosty stanów wody/1

Ostrzeżenie hydrologiczne nr 167 Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody Stopień: 1 Ważność: od godz. 13:00 dnia 26.05.2024 do godz. 00:00 dnia 27.05.2024 Obszar: zlewnie: Skawy, Raby, Dunajca powyżej zb. Czchów wraz z mniejszymi bezpośrednimi dopływami Wisły (małopolskie) Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W przypadku wystąpienia szczególnie intensywnego opadu, punktowo na mniejszych ciekach w zlewniach kontrolowanych, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70% Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich). O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach oraz ewentualnych szkodach, proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu nr tel. 33/ 844 89 80, lub Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu tel. 112, 998 lub Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu tel. 47 832 62 80.

czytaj więcej...

25 maja 2024

Ostrzeżenie hydrologiczne nr 161 - gwałtowne wzrosty stanów wody 1 stopnia

Ostrzeżenie hydrologiczne nr 161 Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody Stopień: 1 Ważność: od godz. 14:00 dnia 25.05.2024 do godz. 01:00 dnia 26.05.2024 Obszar: zlewnie dopływów Wisły po Dęblin oraz Czarnej Orawy (małopolskie) Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W przypadku wystąpienia szczególnie intensywnego opadu, punktowo na mniejszych ciekach w zlewniach kontrolowanych, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75% Uwagi:Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich). SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: GWALTOWNE WZROSTY STANOW WODY/1 zlewnie doplywow Wisly po Deblin oraz Czarnej Orawy od 14:00/25.05.2024 do 01:00/26.05.2024. W obszarach wystepowania prognozowanych opadow burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, moga wystapic gwaltowne wzrosty poziomu wody. W przypadku wystapienia szczegolnie intensywnego opadu, punktowo na mniejszych ciekach w zlewniach kontrolowanych, istnieje mozliwosc przekroczenia stanow ostrzegawczych. Szczegoly na meteo.imgw.pl O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach oraz ewentualnych szkodach, proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu nr tel. 33/ 844 89 80, lub Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu tel. 112, 998 lub Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu tel. 47 832 62 80.

czytaj więcej...

25 maja 2024

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 135 - Burze /1

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 136 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 05:19 dnia 26.05.2024 Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze/1 Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: chrzanowski(51), krakowski(52), Kraków(53), limanowski(68), miechowski(53), myślenicki(62), nowosądecki(78), nowotarski(80), Nowy Sącz(62), olkuski(52), oświęcimski(54), proszowicki(52), suski(69), tatrzański(83), wadowicki(62), wielicki(53) Ważność od godz. 13:00 dnia 26.05.2024 do godz. 22:00 dnia 26.05.2024 Prawdopodobieństwo 80% Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad. SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/1 małopolskie (16 powiatów) od 13:00/26.05 do 22:00/26.05.2024 deszcz 35 mm, porywy 70 km/h, grad. Dotyczy powiatów: chrzanowski, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tatrzański, wadowicki i wielicki. RSO Woj. małopolskie (16 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach Uwagi Brak. Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach oraz ewentualnych szkodach, proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu nr tel. 33/ 844 89 80, lub Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu tel. 112, 998 lub Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu tel. 47 832 62 80.

czytaj więcej...

23 maja 2024

Ostrzeżenie Meteorologiczne nr. 134 - BURZE / 2

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach oraz ewentualnych szkodach, proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu nr tel. 33/ 844 89 80, lub Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu tel. 112, 998 lub Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu tel. 47 832 62 80.

czytaj więcej...

23 maja 2024

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 132 - Burze /1

Zasięg ostrzeżeń w województwieWOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIEOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 132WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃo godz. 15:06 dnia 23.05.2024 Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze/1 ZMIANAObszar (w nawiasie numerostrzeżenia dla powiatu)powiaty: bocheński(48), brzeski(47), chrzanowski(48), krakowski(49), Kraków(50),limanowski(65), miechowski(50), myślenicki(59), nowotarski(77), olkuski(49),oświęcimski(51), proszowicki(49), suski(66), wadowicki(59), wielicki(50)Ważność od godz. 15:06 dnia 23.05.2024 do godz. 23:00 dnia 23.05.2024Prawdopodobieństwo 85%Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/1 małopolskie (15 powiatów) od 15:06/23.05 do23:00/23.05.2024 deszcz 35 mm, porywy 70 km/h, grad. Dotyczy powiatów: bocheński,brzeski, chrzanowski, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowotarski,olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, wadowicki i wielicki.RSO Woj. małopolskie (15 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzachUwagi Zmiana dotyczy obniżenia stopnia ostrzeżenia.Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze/2Obszar (w nawiasie numerostrzeżenia dla powiatu)powiaty: dąbrowski(51), gorlicki(67), nowosądecki(75), Nowy Sącz(59), tarnowski(47),Tarnów(47), tatrzański(80)Ważność od godz. 11:00 dnia 23.05.2024 do godz. 23:00 dnia 23.05.2024Prawdopodobieństwo 85%Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut BadawczyBiuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie30-215 Kraków ul. Piotra Borowego 14tel: 12-6398150, fax: 12-4251973email: meteo.krakow@imgw.plwww: www.imgw.plstrona 1 z 2WB-I-6331.3.152.2024Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35mm do 55 mm, oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/2 małopolskie (7 powiatów) od 11:00/23.05 do23:00/23.05.2024 deszcz 55 mm, porywy 70 km/h, grad. Dotyczy powiatów: dąbrowski,gorlicki, nowosądecki, Nowy Sącz, tarnowski, Tarnów i tatrzański.RSO Woj. małopolskie (7 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzachUwagi W związku z dynamicznym rozwojem zjawisk burzowych stopień ostrzeżenia może zostaćpodwyższony.Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy zdnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formiedosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut BadawczyBiuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie30-215 Kraków ul. Piotra Borowego 14tel: 12-6398150, fax: 12-4251973email: meteo.krakow@imgw.plwww: www.imgw.plstrona 2 z 2W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych na podległymWam terenie. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla Bezpieczeństwa ludzii podjętych działaniach proszę informować Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.Dyżurny OperacyjnyWojewódzkiego Centrum ZarządzaniaKryzysowegoPaweł Grabowski O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach oraz ewentualnych szkodach, proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu nr tel. 33/ 844 89 80, lub Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu tel. 112, 998 lub Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu tel. 47 832 62 80.

czytaj więcej...