Przejdź do menu Przejdź do teści Przejdź do danych teleadresowych
zmień strefę:

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Oświęcimiu
pczk@powiat.oswiecim.pl
telefon: 33 844 89 80
Pełnimy dyżur całodobowo

Powiatowe
Centrum
Zarządzania
Kryzysowego
w Oświęcimiu

Komunikaty

23 maja 2023

Ostrzeżenie Hydrologiczne nr 110 - gwałtowne wzrosty stanów wody/1

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 110 Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody Stopień: 1 Ważność: od godz. 13:00 dnia 23.05.2023 do godz. 23:00 dnia 23.05.2023 Obszar: Zlewnie Soły, Skawy, Raby, Dunajca do zapory zb. Czchów, Popradu, Białej (Tarnowskiej), Skawinki oraz Czarnej Orawy (małopolskie) Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 65% Uwagi: strzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich). Data i godzina wydania: 23.05.2023 - godz. 09:20 Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie Dyżurny synoptyk hydrolog: Karolina Wolanin O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach oraz ewentualnych szkodach, proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu nr. tel. 33/ 844 89 80, lub Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu tel. 112, 998 lub Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu tel. 47 832 62 80

czytaj więcej...

23 maja 2023

Ostrzeżenie meteorologiczne 1 stopnia o burzach z gradem

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach oraz ewentualnych szkodach, proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu nr. tel. 33/ 844 89 80, lub Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu tel. 112, 998 lub Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu tel. 47 832 62 80

czytaj więcej...

18 maja 2023

Ostrzeżenie Hydrologiczne nr.100 i 101 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 100,101 Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Stopień: 2 Ważność: od godz. 10:00 dnia 18.05.2023 r.do godz. 01:00 dnia 19.05.2023 r. Obszar: Mała Wisła od zb. Goczałkowice do ujścia Przemszy (małopolskie, śląskie) oraz zlewnia Białej (Tarnowskiej) (małopolskie) Przebieg: Prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody przy przekroczonych stanach ostrzegawczych w profilach: Jawiszowice oraz Bieruń Nowy oraz wzwiązku ze spływem wód opadowych, prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody, lokalniez możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 95% Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie. Data i godzina wydania: 18.05.2023 - godz.09:51 Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie Dyżurny synoptyk hydrolog: Aleksandra Chamerlińska-Kulka O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach oraz ewentualnych szkodach, proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu nr. tel. 33/ 844 89 80, lub Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu tel. 112, 998 lub Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu tel. 47 832 62 80

czytaj więcej...

16 maja 2023

Ostrzeżenie hydrologiczne nr 97 o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych 2 stopnia

Ostrzeżenie hydrologiczne nr: 97 Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Stopień: 2 Ważność: od godz. 00:00 dnia 17.05.2023 do godz. 10:00 dnia 18.05.2023 Obszar: zlewnie: Soły poniżej kaskady zbiorników, Skawy, Raby, Uszwicy, Dunajca, Ropy, Czarnej Orawy oraz mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły (małopolskie) Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do strefy wody wysokiej. Miejscami (szczególnie na mniejszych rzekach i w zlewniach zurbanizowanych) wzrosty mogą być gwałtowne. Lokalnie mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze, a punktowo także stany alarmowe. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75% Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie. Data i godzina wydania: 16.05.2023 - godz. 14:43 Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie Dyżurny synoptyk hydrolog: Wawrzyniec Kruszewski O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach oraz ewentualnych szkodach, proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu nr. tel. 33/ 844 89 80, lub Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu tel. 112, 998 lub Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu tel. 47 832 62 80

czytaj więcej...

16 maja 2023

Ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach deszczu 1 stopnia

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach oraz ewentualnych szkodach, proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu nr. tel. 33/ 844 89 80, lub Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu tel. 112, 998 lub Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu tel. 47 832 62 80

czytaj więcej...

27 kwietnia 2023

Ostrzeżenie Meteorologiczne/1 Przymrozki

     O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach oraz ewentualnych szkodach, proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu nr. tel. 33/ 844 89 80, lub Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu tel. 112, 998 lub Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu tel. 47 832 62 80

czytaj więcej...

26 kwietnia 2023

ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza bezo(a)pirenem w pyle PM10 na 2023

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE POZIOM 1 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOCELOWYCH Zagrożenie Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 Data wystąpienia 26.04.2023 r. Przewidywany czas trwania ryzyka Od dnia 26.04.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. Przyczyny Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym. Rok 2023 Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 Analiza wyników pomiarów benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 ze stacjach PMŚ: Kraków, ul. Bujaka; Kraków, ul. Bulwarowa; Kraków, os. Swoszowice; Kraków, os. Wadów; Kraków, ul. Złoty Róg; Tarnów, ul. Bitwy pod Studziankami; Bochnia, ul. Konfederatów Barskich; Niepołomice, ul. 3 Maja; Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna; Nowy Targ, Al. Tysiąclecia; Olkusz, ul. Cegielniana; Oświęcim, ul. J. Bema; Rabka-Zdój, ul. Orkana; Sucha Beskidzka, ul. Nieszczyńskiej; Trzebinia os. Widokowe; Tuchów ul. Chopina; Wadowice, ul. Bałysa; Zabierzów, ul. Wapienna; Zakopane, ul. Sienkiewicza za okres od 01.02.2022 do 31.01.2023 wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu na terenie powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, wielickiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, suskiego, chrzanowskiego, tarnowskiego, krakowskiego, tatrzańskiego; wadowickiego, miast na prawach powiatu: Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza. Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla B(a)P w pyle zawieszonym PM10 Ludność zamieszkująca obszar, na którym w 2023 r. istnieje ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla B(a)P w pyle zawieszonym PM10: 2 607 780. INFORMACJE O ZAGROŻENIU Wrażliwe grupy ludności • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc), • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci, • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy. Możliwe negatywne skutki dla zdrowia Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy. Zalecane środki ostrożności W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem. Zaleca się również: - zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi, - prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego. DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ Zakres działań Działania określone przez Zarząd Województwa w Programach ochrony powietrza: informowanie o zagrożeniu złą jakością powietrza, bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza. INFORMACJE ORGANIZACYJNE Data wydania 26.04.2023 r. Podstawa prawna − Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.), − Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 845) Źródła danych Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Opracowanie Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska/ Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie Publikacja Portal Jakości Powietrza GIOŚ – Informacje Regionalne http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/6

czytaj więcej...

13 kwietnia 2023

Oświęcim/Brzezinka - Utrudnienia w ruchu drogowym w dn. 18 kwietnia 2023 (wtorek) - Nastąpi całkowite wstrzymanie ruchu na ulicach.....

W dn. 18.04.2023r. (wtorek) na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz - Birkenau odbędzie się  zgromadzenie  ,, Marsz Żywych'' w ramach Dni Pamięci o Holokauście. W ramach obchodów  przewidziany jest przemarsz uczestników ulicami. Zgodnie z decyzją zarządcy drogi w dn. 18.04.2023 nastąpi całkowite wstrzymanie ruchu na ulicach: * 7:30 - 13:00 - ul. Więźniów Oświęcimia / od ul. Obozowej do ul. Legionów/ * 7:30 - 12:00 - ul. Leszczyńskiej / od ul. Legionów do ul. Jaracza/ *12:30 -15:00 - ul. Leszczyńskiej , ul. Męczeństwa Narodów * 7:30 - do czasu zakończenie uroczystości - ul. Kombatantów, ul. Ofiar Faszyzmu (odcinek od ul. Pławskiej do ul. Kombatantów), łącznik ul. Piwnicznej z Drogą Odbarczającą.

czytaj więcej...

07 kwietnia 2023

Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorcze nr 94 Oblodzenie /1

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach oraz ewentualnych szkodach, proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu nr. tel. 33/ 844 89 80, lub Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu tel. 112, 998 lub Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu tel. 47 832 62 80

czytaj więcej...