Przejdź do menu Przejdź do teści Przejdź do danych teleadresowych
zmień strefę:

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Oświęcimiu
pczk@powiat.oswiecim.pl
telefon: 33 844 89 80
Pełnimy dyżur całodobowo

Powiatowe
Centrum
Zarządzania
Kryzysowego
w Oświęcimiu

Komunikaty

06 grudnia 2023

Ostrzeżenie meteorologiczne 333

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach oraz ewentualnych szkodach, proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu nr tel. 33/ 844 89 80, lub Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu tel. 112, 998 lub Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu tel. 47 832 62 80.

czytaj więcej...

05 grudnia 2023

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 329 - Mgła intensywnie osadzając szadź /1

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach oraz ewentualnych szkodach, proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu nr tel. 33/ 844 89 80, lub Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu tel. 112, 998 lub Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu tel. 47 832 62 80.

czytaj więcej...

01 grudnia 2023

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 323 - Intensywne opady śniegu 2 stopnia

Zasięg ostrzeżeń w województwie WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 323 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ od godz. 11:58 dnia 01.12.2023 Zjawisko/Stopień zagrożenia Intensywne opady śniegu/3 ZMIANA Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: gorlicki(142), nowosądecki(144), nowotarski(143), Nowy Sącz(124), tatrzański(143) Ważność od godz. 18:00 dnia 01.12.2023 do godz. 03:00 dnia 03.12.2023 Prawdopodobieństwo 80% Przebieg Prognozowane są opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 40 cm do 55 cm, wysoko w Karpatach do 65 cm. Najbardziej intensywnych opadów należy spodziewać się w sobotę. SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: ŚNIEG/3 małopolskie (5 powiatów) od 18:00/01.12 do 03:00/03.12.2023 przyrost pokrywy 55 cm. Dotyczy powiatów: gorlicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz i tatrzański. RSO Woj. małopolskie (5 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie trzeciego stopnia o intensywnych opadach śniegu Uwagi Zmiana dotyczy podniesienia stopnia ostrzeżenia. Zjawisko/Stopień zagrożenia Intensywne opady śniegu/3 Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: limanowski(123), myślenicki(112), suski(132) Ważność od godz. 18:00 dnia 01.12.2023 do godz. 03:00 dnia 03.12.2023 Prawdopodobieństwo 80% Przebieg Prognozowane są opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 40 cm do 55 cm, wysoko w Karpatach do 65 cm. Najbardziej intensywnych opadów należy spodziewać się w sobotę. SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: ŚNIEG/3 małopolskie (3 powiaty) od 18:00/01.12 do 03:00/03.12.2023 przyrost pokrywy 55 cm. Dotyczy powiatów: limanowski, myślenicki i suski. RSO Woj. małopolskie (3 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie trzeciego stopnia o intensywnych opadach śniegu Uwagi Zmiana dotyczy podniesienia stopnia ostrzeżenia. Zjawisko/Stopień zagrożenia Intensywne opady śniegu/1 Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: miechowski(93), olkuski(91) Ważność od godz. 05:00 dnia 02.12.2023 do godz. 06:00 dnia 03.12.2023 Prawdopodobieństwo 80% Przebieg Prognozowane są opady śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 15 cm do 25 cm. SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: ŚNIEG/1 małopolskie (2 powiaty) od 05:00/02.12 do 06:00/03.12.2023 przyrost pokrywy 25 cm. Dotyczy powiatów: miechowski i olkuski. RSO Woj. małopolskie (2 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach śniegu Uwagi Brak. Zjawisko/Stopień zagrożenia Intensywne opady śniegu/2 Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: bocheński(104), brzeski(104), chrzanowski(94), dąbrowski(108), krakowski(99), Kraków(97), oświęcimski(97), proszowicki(99), tarnowski(110), Tarnów(108), wadowicki(112), wielicki(99) Ważność od godz. 03:00 dnia 02.12.2023 do godz. 06:00 dnia 03.12.2023 Prawdopodobieństwo 80% Przebieg Prognozowane są opady śniegu o natężeniu umiarkowanym powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 30 cm do 40 cm, lokalnie na terenach powyżej 600 m n.p.m. do 45 cm. Najbardziej intensywne opady prognozowane są w sobotę w dzień. SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: ŚNIEG/2 małopolskie (12 powiatów) od 03:00/02.12 do 06:00/03.12.2023 przyrost pokrywy 30 - 45 cm. Dotyczy powiatów: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, krakowski, Kraków, oświęcimski, proszowicki, tarnowski, Tarnów, wadowicki i wielicki. RSO Woj. małopolskie (12 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o intensywnych opadach śniegu Uwagi Brak. Zjawisko/Stopień zagrożenia Opady marznące/1 Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: brzeski(105), gorlicki(143), limanowski(122), nowosądecki(145), nowotarski(144), Nowy Sącz(125), tarnowski(111), Tarnów(109), tatrzański(144) Ważność od godz. 02:00 dnia 02.12.2023 do godz. 22:00 dnia 02.12.2023 Prawdopodobieństwo 80% Przebieg Miejscami prognozowane są opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 małopolskie (9 powiatów) od 02:00/02.12 do 22:00/02.12.2023 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: brzeski, gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, tarnowski, Tarnów i tatrzański. RSO Woj. małopolskie (9 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach marznących Uwagi Brak. Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach oraz ewentualnych szkodach, proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu nr tel. 33/ 844 89 80, lub Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu tel. 112, 998 lub Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu tel. 47 832 62 80.

czytaj więcej...

01 grudnia 2023

Ostrzeżenie 2 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu oświęcimskiego na dzień 2023-12-01

Ostrzeżenie 2 stopnia dla: powiatu krakowskiego, powiatu oświęcimskiego, powiatu wadowickiego POZIOM 2 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA Zagrożenie Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia 01.12.2023 r. godz. 9.30 Przewidywany czas trwania ryzyka Od godz. 9.30 dnia 01.12.2023 r. do godz. 24.00 dnia 01.12.2023 r. Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego. Prognozowana jakość powietrza Prognoza na dzień 01.12.2023 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie wyników pomiarów Państwowego Monitoringu Jakości Powietrza. Dzień 01.12.2023 r. Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Prognozowane na dzień 01.12.2023 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: powiat krakowski, powiat oświęcimski, powiat wadowicki. Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 01.12.2023 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 606 530. INFORMACJE O ZAGROŻENIU Wrażliwe grupy ludności · osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), · osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc), · osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci, · osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy. Możliwe negatywne skutki dla zdrowia Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych. Zalecane środki ostrożności Ogół ludności: - rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła, - ogranicz wietrzenie pomieszczeń, - unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku. Wrażliwe grupy ludności: - ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz, - nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach, - osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie, - ogranicz wietrzenie pomieszczeń, - unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku. W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem. Zaleca się również: - zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi, - prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego, - bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current). DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ Zakres działań krótkoterminowych Stopień 2 Obowiązujące ograniczenia: · Zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła.* · Zakaz aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych. · *Na obszarze Krakowa zakaz używania wszystkich kominków i ogrzewaczy na węgiel i drewno obowiązuje przez cały rok Zadania wójtów, burmistrzów i prezydentów miast · Gminy zobowiązane są do prowadzenia kontroli pod kątem spalania odpadów i przestrzegania wymagań uchwały antysmogowej. INFORMACJE ORGANIZACYJNE Data wydania 01.12.2023 r. godz. 9.30 Podstawa prawna · Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.) · Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845) Źródła danych · Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska · Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie - prognoza jakości powietrza Opracowanie Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie Publikacja http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/6 O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach oraz ewentualnych szkodach, proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu nr tel. 33/ 844 89 80, lub Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu tel. 112, 998 lub Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu tel. 47 832 62 80.

czytaj więcej...

27 listopada 2023

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 319 - intensywne opady śniegu 1 stopnia

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach oraz ewentualnych szkodach, proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu nr tel. 33/ 844 89 80, lub Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu tel. 112, 998 lub Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu tel. 47 832 62 80.

czytaj więcej...

25 listopada 2023

Ostrzeżenie Meteorologiczne NR 318 - Oblodzenie/1

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach oraz ewentualnych szkodach, proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu nr tel. 33/ 844 89 80, lub Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu tel. 112, 998 lub Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu tel. 47 832 62 80.

czytaj więcej...

24 listopada 2023

Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorcze nr 317 - oblodzene 1 stopnia

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 317 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 19:11 dnia 24.11.2023 Zjawisko/Stopień zagrożenia Oblodzenie/1 Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: bocheński(101), brzeski(101), chrzanowski(91), dąbrowski(106), krakowski(96), Kraków(94), miechowski(91), myślenicki(109), olkuski(89), oświęcimski(94), proszowicki(97), tarnowski(107), Tarnów(105), wadowicki(109), wielicki(96) Ważność od godz. 19:15 dnia 24.11.2023 do godz. 09:00 dnia 25.11.2023 Prawdopodobieństwo 80% Przebieg Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna przy gruncie około -3°C. SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 małopolskie (15 powiatów) od 19:15/24.11 do 09:00/25.11.2023 temp. min. -2st., przy gruncie do -3 st., ślisko. Dotyczy powiatów: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, krakowski, Kraków, miechowski, myślenicki, olkuski, oświęcimski, proszowicki, tarnowski, Tarnów, wadowicki i wielicki. RSO Woj. małopolskie (15 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniu Uwagi Brak. Zjawisko/Stopień zagrożenia Oblodzenie/1 Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: gorlicki(138), limanowski(119), nowosądecki(140), nowotarski(141), Nowy Sącz(121), suski(129), tatrzański(140) Ważność od godz. 15:00 dnia 24.11.2023 do godz. 08:00 dnia 25.11.2023 Prawdopodobieństwo 80% Przebieg Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -3°C do -6°C, temperatura minimalna przy gruncie lokalnie -8°C. Ujemna temperatura powietrza utrzyma się także w sobotę w dzień. SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 małopolskie (7 powiatów) od 15:00/24.11 do 08:00/25.11.2023 temp. min. od -6st. do -3st., przy gruncie do -8 st., ślisko. Dotyczy powiatów: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski i tatrzański. RSO Woj. małopolskie (7 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniu Uwagi Brak. Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach oraz ewentualnych szkodach, proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu nr tel. 33/ 844 89 80, lub Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu tel. 112, 998 lub Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu tel. 47 832 62 80.

czytaj więcej...

24 listopada 2023

Ostrzeżenie hydrologiczne nr 371 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 371 Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Stopień: 2 Ważność: od godz. 07:09 dnia 24.11.2023 do godz. 11:00 dnia 25.11.2023 Obszar: Mała Wisła od zb. Goczałkowice do ujścia Przemszy (małopolskie, śląskie) Przebieg: W związku ze spływem wód opadowych oraz z pracą zbiornika Goczałkowice, na Małej Wiśle w Jawiszowicach prognozowane są wzrosty poziomów wody z ponownym przekroczeniem stanu ostrzegawczego. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90% Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie. Data i godzina wydania: 24.11.2023 - godz. 07:08 Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach oraz ewentualnych szkodach, proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu nr tel. 33/ 844 89 80, lub Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu tel. 112, 998 lub Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu tel. 47 832 62 80.

czytaj więcej...

23 listopada 2023

Ostrzeżenie hydrologiczne nr 369- wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych /2

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 369 Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Stopień: 2 Ważność: od godz. 14:13 dnia 23.11.2023 r. do godz. 11:00 dnia 24.11.2023 r. Obszar: Soła od kaskady zbiorników do ujścia (małopolskie) Przebieg: Na Sole w profilu Oświęcim w wyniku pracy zbiornika Czaniec, poziom wody może wzrastać przy przekroczonym stanie ostrzegawczym. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85% Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie. Data i godzina wydania: 23.11.2023 r. - godz. 14:12 Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie. W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych na podległym Wam terenie. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla Bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. tel.: (12) 392-13-00, fax.: (12) 422-72-08, czk@malopolska.uw.gov.pl O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach oraz ewentualnych szkodach, proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu nr tel. 33/ 844 89 80, lub Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu tel. 112, 998 lub Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu tel. 47 832 62 80.

czytaj więcej...

22 listopada 2023

Ostrzeżenie hydrologiczne nr 368 - wezbranie z przekroczniem stanów ostrzegawczych

Ostrzeżenie hydrologiczne nr 368 Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Stopień: 2 Ważność: od godz. 15:30 dnia 22.11.2023 do godz. 11:00 dnia 23.11.2023 Obszar: Rzeka Mała Wisła od zb. Goczałkowice do ujścia Przemszy (małopolskie, śląskie) Przebieg: W wyniku spływu wód opadowych oraz pracy zbiornika Goczałkowice, na Małej Wiśle w Goczałkowicach notowany będzie wzrost poziomu wody przy stanie zbliżonym do ostrzegawczego. Na Małej Wiśle w profilu Jawiszowice spodziewany jest dalszy wzrost poziomu wody z przekroczeniem stanu ostrzegawczego. Przekroczenia stanów ostrzegawczych w poszczególnych profilach uzależnione są od pracy zbiornika. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90% Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie. SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW OSTRZEGAWCZYCH/2 Rzeka Mala Wisla od zb. Goczalkowice do ujscia Przemszy od 15:30/22.11.2023 do 11:00/23.11.2023. W wyniku splywu wod opadowych oraz pracy zbiornika Goczalkowice, na Malej Wisle w Goczalkowicach notowany bedzie wzrost poziomu wody przy stanie zblizonym do ostrzegawczego. Na Malej Wisle w profilu Jawiszowice spodziewany jest dalszy wzrost poziomu wody z przekroczeniem stanu ostrzegawczego. Przekroczenia stanow ostrzegawczych w poszczegolnych profilach uzaleznione sa od pracy zbiornika. Szczegoly na meteo.imgw.pl O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach oraz ewentualnych szkodach, proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu nr tel. 33/ 844 89 80, lub Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu tel. 112, 998 lub Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu tel. 47 832 62 80.

czytaj więcej...