mural

Zapoczątkowane trzy dekady temu spotkanie artystów z Dachau i Oświęcimia z czasem okazało się impulsem do poszerzenia współpracy w innych obszarach. Ukoronowaniem twórczego porozumienia polskich i niemieckich artystów było zawarte 25 lat później partnerstwo pomiędzy Powiatem Dachau i Powiatem Oświęcimskim

„Przeświadczeni o tym, że stosunki między regionami na naszym kontynencie są podstawowym elementem rozwoju obywatelstwa europejskiego i wspierają ludzki aspekt Europy, kierując się potrzebą rozwijania i budowania partnerstw w Unii Europejskiej, świadomi wspólnego dziedzictwa historycznego, jak również wynikającej z niego historycznej odpowiedzialności, w poczuciu wspólnej odpowiedzialności za utrzymywanie pamięci historycznej oraz  porozumienia między narodami, sprzeciwiając się wszelkim formom rasizmu, ksenofobii, totalitaryzmu i wykluczenia, deklarujemy naszą gotowość współpracy, szczególnie w dziedzinach kultury, edukacji, gospodarki i sportu oraz innych, właściwych dla kompetencji obu powiatów” – tymi słowami rozpoczyna się podpisana 8 sierpnia 2015 roku  treść porozumienia.

Partnerstwo naszych dwóch wyjątkowo głęboko doświadczonych przez nazistowski totalitaryzm powiatów wpisuje się w ideę zjednoczonej Europy, której fundamentem są takie wartości, jak wolność, demokracja, tolerancja, poszanowanie praw człowieka.  

Starosta Dachau Stefan Löwl


Drodzy Mieszkańcy Powiatu Oświęcimskiego,

szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele!

W tym roku minęła 5 rocznica podpisania umowy partnerskiej między Powiatami Oświęcimskim i Dachau. Nasze Partnerstwo przyczynia się do wzajemnego poznawania się. Uczy nas dostrzegać to, co nas łączy, a nie to, co nas dzieli. Najważniejsze są w nim relacje międzyludzkie. Od nich bowiem zaczyna się budowanie mostów porozumienia między narodami, niwelacja uprzedzeń i stereotypów.

Nasze Partnerstwo jest wyjątkowe. Nazwy Dachau i Oświęcim / Auschwitz są kojarzone na całym świecie z największą zbrodnią przeciwko ludzkości. Zobowiązują one nas zarazem do wspólnego działania na rzecz pokojowej przyszłości, wolnej od wszelkiej formy dyskryminacji, rasizmu i ksenofobii.

Chcemy, żeby nasze Partnerstwo tętniło życiem. Dlatego zachęcamy wszystkich mieszkańców do aktywnego włączenia się na rzecz naszej współpracy. Daje ona możliwość spotkania twarzą w twarz, dzielenia się doświadczeniami codziennego życia i korzystania z wiedzy partnera w różnych dziedzinach – od edukacji i kultury począwszy, na gospodarce kończąc.

Przy okazji zapraszamy wszystkich do złożenia wizyty w naszym powiecie. Każdy znajdzie tu coś dla siebie: od możliwości zwiedzenia historycznych miejsc, poprzez aktywny wypoczynek na łonie natury, aż po spróbowanie lokalnych przysmaków.

Przesyłam serdeczne pozdrowienia z Powiatu Dachau

Stefan Löwl

Starosta


Zachęcamy do obejrzenia materiału filmowego, który pokaże jak pięknym miejscem jest Powiat Dachau:

Link do filmu o powiedzie Dachau

O naszej współpracy możecie również dowiedzieć się ze strony naszego partnerskiego Powiatu Dachau