Przejdź do menu Przejdź do teści Przejdź do danych teleadresowych
zmień strefę:

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Oświęcimiu
pczk@powiat.oswiecim.pl
telefon: 33 844 89 80
Pełnimy dyżur całodobowo

Powiatowe
Centrum
Zarządzania
Kryzysowego
w Oświęcimiu

Katastrofa budowlana

Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów [Art. 73. ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)].


Postępowanie przed wystąpieniem zagrożenia:

 • W celu zapobiegnięcia ewentualnej katastrofie budowlanej w skutek pożaru lub wybuchu gazu zainstaluj w domu czujki pożarowe oraz czujki (detektory) gazu.
 • Zadbaj o odpowiednie warunki eksploatacji budynku (nie przeciążaj jego konstrukcji).

Postępowanie podczas katastrofy budowlanej:

 • Niezwłocznie powiadom Straż Pożarną, Policję lub Pogotowie Ratunkowe.
 • Oddal się jak najszybciej z miejsca zdarzenia, gdy jest podejrzenie wycieku niebezpiecznej substancji lub wybuchu.
 • Gdy nie ma groźby pożaru lub wybuchu, udziel pomocy poszkodowanym.
 • Stosuj się do poleceń służb ratowniczych.

Opuszczając dom lub mieszkanie, jeśli to możliwe:

 • wyłącz instalację gazową, elektryczną, wodociągową,
 • zabierz ze sobą ważne dokumenty (w tym dowód tożsamości), żywność,
 • koce, odzież, pieniądze, leki,
 • zadbaj o to, aby dom opuścili wszyscy domownicy, pamiętaj o sąsiadach,
 • przy opuszczaniu budynku zachowaj szczególną ostrożność,
 • gdy nie możesz opuścić budynku (mieszkania) drzwiami wyjściowymi, jeśli to możliwe, wyjdź przez okno.


Gdy nie masz możliwości opuszczenia domu:

 • wywieś w oknie dobrze widoczną tkaninę, jako znak dla ratowników, że potrzebujesz pomocy.


Gdy jesteś unieruchomiony (przysypany):

 • jeśli masz nieograniczony dostęp do świeżego powietrza – nawołuj pomocy, w innym przypadku przede wszystkim oszczędzaj tlen,
 • jeżeli masz telefon komórkowy – użyj go w celu wezwania pomocy,
 • stukaj w różne elementy (najlepiej metalowe) dając znać ratownikom o swojej obecności i położeniu,
 • zaznaczenie miejsca moczem ułatwi wytropienie cię przez psy ratownicze,
 • oszczędzaj siły i zachowaj spokój.


Postępowanie po ustąpieniu zagrożenia – Po opuszczeniu domu (mieszkania):

 • nie utrudniaj pracy ratownikom!
 • powiadom kierującego działaniem ratowniczym (służbie ratowniczej/ ratownikom) o osobach z rodziny i sąsiadach, którzy zostali jeszcze w pomieszczeniach budynku, oraz o osobach, które aktualnie i na pewno przebywają poza domem (w pracy, szkole itp.),
 • jeśli posiadasz informacje pomocne w akcji ratowniczej, przekaż je niezwłocznie kierującemu działaniem ratowniczym (służbie ratowniczej/ ratownikom),
 • udaj się na wskazane przez służby ratownicze miejsce; nie wracaj na miejsce katastrofy,
 • nie wchodź do uszkodzonego wypadkiem budynku bez zezwolenia inspekcji nadzoru budowlanego, która określi czy takie wejście jest bezpieczne,
 • jeżeli doznałeś obrażeń (jesteś ranny), zgłoś się do punktu pomocy medycznej (nie opuszczaj miejsca zdarzenia bez przebadania przez lekarza, ponieważ skutki mogą się ujawnić dopiero po kilku godzinach),
 • zgłoś swoje potrzeby do punktu pomocy społecznej lub władz dzielnicy/ miasta.


JEŚLI KATASTROFIE BUDOWLANEJ TOWARZYSZY POŻAR POSTĘPUJ TAK, JAK W CZASIE POŻARU.