Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Plac Powstańców Warszawy 1
00 – 950 Warszawa
Tel. 022 556 08 00
http://www.uokik.gov.pl/

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie
ul. Wiślna 3
31 – 007 Kraków
Tel. 012 422 66 22, 012 422 10 90
http://www.ihkrakow.internetdsl.pl
 
Oddział Federacji Konsumentów w Krakowie
ul. Kapelanka 54 (pasaż Tesco)
30-347 Kraków
(12) 422-64-62
http://www.federacja-konsumentow.org.pl
 
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
ul. Gizów 6
01 – 249 Warszawa
Tel. 022 634 06 68, 022 634 06 67
Bezpłatna infolinia konsumencka  tel. 0800 007 707
http://www.skp.pl
 
Rzecznik Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 44
00 – 024 Warszawa
Tel. 022 333 73 26, 022 333 73 27, 022 333 73 28
http://www.rzu.gov.pl

Rzecznik Praw Obywatelskich
Al. Solidarności 77
00 – 090 Warszawa
Tel. 022 551 77 00
http://www.brpo.gov.pl

Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach 
(dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40 – 032 Katowice
telefon (+ 48 32) 72 86 800

Rzecznik Praw Dziecka
ul. Śniadeckich 10
00 – 656 Warszawa
Tel. 022 696 55 45
tel. informacyjno – interwencyjny: 022 696 55 50
http://www.brpd.gov.pl
 
Rzecznik Praw Pacjenta NFZ
ul. Batorego 24
31 – 135 Kraków
Tel. 012 298 83 03
http://www.nfz-krakow.pl/index.php?plik=rzpp.inc&katnr=6&kat=1
 
Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20
01 – 211 Warszawa
Tel. 022 534 91 90
 http://www.uke.gov.pl/
 
Delegatura UKE w Krakowie
ul. Świętokrzyska 12
30 – 015 Kraków
Tel. 012 634 00 84
Fax. 012 632 66 97 
 
Urząd Regulacji Energetyki
ul. Chłodna 64
00 – 872 Warszawa
Tel. 022 661 61 07
http://www.ure.gov.pl
 
 Południowo – Wschodni Oddział Terenowy URE
ul. Juliusza Lea 114
30 – 133 Kraków
Tel. 012 637 55 60
 
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Żelazna 59
00 – 848 Warszawa
Tel. 022 520 74 35, 022 520 74 36, 022 520 74 37
Fax.  022 520 72 02
http://www.ulc.gov.pl
 
Delegatura Południowa ULC
ul. Dzielskiego 2, p. 21
31 – 465 Kraków
Tel. 012 412 73 66

Europejskie Centrum Konsumenckie
Plac Powstańców Warszawy 1
00 – 950 Warszawa
Tel. 022 556 01 18
http://www.konsument.gov.pl

Bankowy Arbitraż Konsumencki
ul. Kruczkowskiego 8
00 – 380 Warszawa
Tel. 022 486 84 00
http://www.zbp.pl/site.php?s=ZjA0YjhiNTkwODU4

Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi Oddział w Krakowie
ul. Zakopiańska 9
30 – 418 Kraków
Tel. 012 266 35 11, 012 266 65 22
http://www.clpo.com.pl

Krakowska Izba Turystki
ul. Bracka 15
31 – 005 Kraków
Tel. 012 429 44 50, 012 423 14 18
http://www.kit.krakow.pl

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej
Ośrodek Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Krakowie
ul. Rynek Dębnicki 13/5
30 – 319 Kraków
Tel. 012 684 35 83

http://www.odfik.skef.pl