Anna Pietrasiewcz-Rybak


Do podstawowych zadań Audytora wewnętrznego należy:

  1. opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego oraz sprawozdania z jego wykonania;
  2. przeprowadzanie zadań audytowych objętych planem audytu poprzez badanie kontroli zarządczej i obiektywną ocenę jej adekwatności, efektywności i skuteczności;
  3. przeprowadzanie czynności sprawdzających służących ocenie sposobu wdrożenia zaleceń, zawartych w sprawozdaniu z zadania audytowego;
  4. wykonywanie czynności doradczych oraz składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych.