Adresy placówek Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie działającego na terenie powiatu oświęcimskiego z podziałem na zlewnie: Wisły, Soły, Skawy, Małej Wisły.

Zlewnia Wisły:

Zarząd Zlewni Kraków
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel. (12) 628-43-37
mail: zz-krakow@wody.gov.pl

jednostka terenowa:

Nadzór Wodny Oświęcim
ul. Strzelecka 10, 32-600 Oświęcim  
tel. 33 / 844-72-30 lub 607-594-515
mail: nw-oswiecim@wody.gov.pl

Zlewnia Soły i Skawy:

Zarząd Zlewni Żywiec
ul. Bracka 30
34-300 Żywiec
tel. (33) 861-03-33
mail: zz-zywiec@wody.gov.pl

jednostki terenowe:

Nadzór Wodny Kęty  (zlewnia Soły)
Rynek 11
32-650 Kęty
Tel. 609-189-323
mail: nwkety@wody.gov.pl

Nadzór Wodny Wadowice  (zlewnia Skawy)
ul. Trybunalska 14
34-100 Wadowice
tel. 607-408-144, (33) 823-26-89
mail: nwWadowice@wody.gov.pl

Zlewnia Małej Wisły i Przemszy:

Zarząd Zlewni Katowice
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
tel. (32) 250-41-27
mail: zz-katowice@wody.gov.pl

jednostki terenowe:

Nadzór Wodny Bieruń – (zlewnia Małej Wisły, Przemszy)
ul. Warszawska 168
43-155 Bieruń Nowy
tel. 697-101-923
mail: nw-bierun@wody.gov.pl

Nadzór Wodny Bielsko-Biała  – (zlewnia Małej Wisły)
ul. Katowicka 63
43-346 Bielsko-Biała
tel. (33) 821-64-64
mail: nw-bielsko-biala@wody.gov.pl