Adresy placówek Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie działającego na terenie powiatu oświęcimskiego z podziałem na zlewnie: Wisły, Soły, Skawy, Małej Wisły.

Zlewnia Wisły:

RZGW w Krakowie
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
 tel.: +48 (12) 423 21 41
 tel.: +48 (12) 62 84 100
fax: +48 (12) 423 21 53
 e-mail: krakow@wody.gov.pl
ePUAP: /pgwwp-kr/SkrytkaESP


Zarząd Zlewni w Krakowie
ul. Morawskiego 5
30-102 Kraków
 tel.: +48 (12) 62 90 600
 e-mail: zz-krakow@wody.gov.pl
ePUAP: /pgwwp-kr/zzkrakow


jednostka terenowa:

Nadzór Wodny Oświęcim
ul. Chemików 1/B-81, 32-600 Oświęcim 
tel. 607-594-515 / 573-443-862 / 693-238-231 / 573-443-861
mail: nw-oswiecim@wody.gov.pl

Zlewnia Soły i Skawy:

Zarząd Zlewni Żywiec
ul. Armii Krajowej 10
34-300 Żywiec
tel. +48 12 628 41 32
mail: zz-zywiec@wody.gov.pl

jednostki terenowe:

Nadzór Wodny Kęty  (zlewnia Soły)
Rynek 11
32-650 Kęty
Tel. 609-189-323
mail: nwkety@wody.gov.pl

Nadzór Wodny Wadowice  (zlewnia Skawy)
ul. Polna 12
34-100 Wadowice
tel. 607-408-144, 532 032 471
mail: nwwadowice@wody.gov.pl

Zlewnia Małej Wisły i Przemszy:

Zarząd Zlewni Katowice
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
tel. (32) 250-41-27
mail: zz-katowice@wody.gov.pl

jednostki terenowe:

Nadzór Wodny Bieruń – (zlewnia Małej Wisły, Przemszy)
ul. Warszawska 168
43-155 Bieruń Nowy
tel. 697-101-923
mail: nw-bierun@wody.gov.pl

Nadzór Wodny Bielsko-Biała  – (zlewnia Małej Wisły)
ul. Katowicka 63
43-346 Bielsko-Biała
tel. (33) 821-64-64
mail: nw-bielsko-biala@wody.gov.pl