Skład Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

  • Andrzej Skrzypiński - Starosta Oświęcimski
  • Paweł Kobielusz - Wicestarosta
  • Teresa Jankowska - Członkini Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
  • Grażyna Kopeć - Członkini Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
  • Jerzy Mieszczak - Członek Zarządu Powiatu w Oświęcimiu