Trzy panie jedna ma bordowy dyplom.
1 grudnia Zarząd Powiatu w Oświęcimiu wręczył Kołom Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich nagrody za udział w przeglądzie kulinarnym, który odbył się w ramach projektu „Tradycje regionu wspólnym dziedzictwem”.

Kilkadziesiąt potraw, dwie wystawy rękodzielnicze oraz występ zespołu Kelčovan – to główne atrakcje przeglądu tradycji regionalnych zorganizowanego 29 sierpnia w Polance Wielkiej przez Powiat Oświęcimski, w partnerstwie ze słowackim Miastem Czadca.

W ramach prezentacji kulinarnych koła gospodyń i gospodarzy powiatu oświęcimskiego przygotowały dziewięć stołów degustacyjnych. W przeglądzie wzięły udział koła z Jawiszowic, Brzeszcz-Boru, Bobrka, Łęk, Głębowic, Polanki Wielkiej, Rudz, Piotrowic i Brzezinki.

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.


Poniżej galeria zdjęć i grafik do artykułu "Nagrody za udział w przeglądzie kulinarnym rozdane".


Fot. WR