Na niebiesko-żółtej fladze ukriańskiej grupa ludzi trzymających się za ręce.

Partnerski Powiat Dachau, w tym jego władze i radni, stowarzyszenie Apotheker-Helfen i fundacja Seebrücke oraz zwykli mieszkańcy bawarskiego powiatu mocno zaangażowali się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Część zebranych środków wsparło działania pomocowe realizowane na rzecz uchodźców ze Wschodu przez Fundację „Gotowi do działania” z Kęt.

Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę Powiat Oświęcimski jest w stałym kontakcie z partnerskim Powiatem Dachau, który zaproponował przejęcie części uchodźców. Ukraińcy jednak mocno wierzą w to, że działania wojenne szybko się zakończą i będą mogli wrócić do swoich domów, dlatego też chcą być bliżej granicy ze swoim krajem.

- Forma pomocy z Niemiec przybrała więc formę finansową. W Powiecie Dachau zorganizowano zbiórkę publiczną, która odbyła się podczas demonstracji „Solidarni z Ukrainą”. Radni Powiatu Dachau zdecydowali o przekazaniu diet z jednego z posiedzeń Rady Powiatu na rzecz uchodźców. Do akcji przyłączyły się stowarzyszenie Apotheker-Helfen i fundacja Seebrücke. Środki te trafiły do Fundacji „Gotowi do działania” - powiedziała dr Bernadetta Czech - Sailer, przedstawicielka Biura Starosty Stefana Löwla.

- Pieniądze otrzymane od darczyńców przeznaczone zostaną wg umów darowizn na wsparcie działań ratunkowych dla obywateli Ukrainy. Zakupy realizowane są i będą w efekcie badania bieżących potrzeb i ustaleń z ukraińskimi partnerskimi organizacjami pozarządowymi. Realizując pomoc skupiamy się na zaopatrzeniu szpitali i wojska oraz dostarczaniu podstawowych produktów żywnościowych, higienicznych - poinformowała Katarzyna Florczak, prezes Fundacji „Gotowi do działania” z siedzibą w Kętach.

- Potrzeby uchodźców z Ukrainy, przebywających na terenie gmin Powiatu Oświęcimskiego są monitorowane dzięki wolontariuszom i wolontariuszkom, organizacjom pozarządowym, przedsiębiorcom, kościołowi, samorządom i licznym rodzinom zaangażowanym w pomoc. Mamy też kontakty z zaprzyjaźnionymi samorządami i osobami na terenie Ukrainy, którzy nas informują o potrzebach tam, na miejscu. Dzięki środkom finansowym przekazanym przez zaprzyjaźniony Powiat Dachau i wielkiej aktywności Fundacji „Gotowi do działania” pomoc, często ta podstawowa, czyli żywność i środki higieniczne, ale również ta specjalistyczna – dla szpitali i wojska, trafiły do adresatów - powiedziała Teresa Jankowska, członkini Zarządu Powiatu w Oświęcimiu, będąca w stałym kontakcie z władzami partnerskiego Powiatu Dachau.

Pojawiają się też potrzeby związane z dużą liczbą uchodźców w zachodniej Ukrainie, m.in. w zakresie usług komunalnych (np. piły łańcuchowe, kosiarki, śmieciarki, kubły na śmieci), edukacji dla dzieci i młodzieży (materiały piśmienne, artykuły sportowe) czy operacyjno-ratowniczej (m.in. generatory prądu, pompy). Dzięki ludziom dobrej woli z Polski i Niemiec także i ta pomoc przybiera realne kształty.