Uczniowie jednej ze szkół w powiecie oświęcimskim przypatrują się pracy pszczół.

W ramach Małopolskiego Zielonego Tygodnia, Powiat Oświęcimski 30 i 31 maja br. zorganizował w sumie 8 prelekcji.

Odbyły się one w czterech szkołach:

  • Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu,
  • Powiatowym Zespole nr 9 Szkół im. M. Dąbrowskiej w Kętach,
  • Samorządowym Zespole Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku,
  • I LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach.

Podczas prelekcji uczniowie dowiedzieli od doradcy ds. klimatu i środowiska (ekodoradcy) o postępujących zmianach klimatu, ich przyczynach i skutkach, a także o skutecznych metodach walki z niekorzystnymi zmianami klimatu.

Barbara Bałajewicz ze związku spółek wodnych w Oświęcimiu w prezentacji pt. „Wyzwania hydrologiczne, czyli przyroda i człowiek” mówiła o bezpieczeństwie hydrologicznym i roli spółek wodnych. Tadeusz Bąbacz, prezes Koła Pszczelarskiego w Osieku i Bogusław Raj, prezes zarządu Koła Pszczelarskiego w Oświęcimiu opowiedzieli o kluczowej roli pszczół dla naszego ekosystemu. Praca tych pożytecznych owadów pozwala także m.in. na kontrolę erozji gruntów, wpływa na upiększanie środowiska życia człowieka, a co za tym idzie – korzystnie wpływa na klimat.

W prelekcjach, które zakończyły się wręczeniem 15 zestawów koszy do segregacji wzięło w sumie udział ponad 160 uczniów.

Wydarzenie odbywa się w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA/LIFE19 IPC/PL/000005, realizowany przy wsparciu programu LIFE Unii Europejskiej oraz z NFOŚiGW.

#drzewodlaklimatu, #Malopolska_dla_klimatu, #razem_dla_klimatu, #LIFEprogramme, #LIFEproject

Fot. zbiory ekodoradcy (więcej zdjęć na profilu Powiatu Oświęcimskiego na Facebooku).