Członkini zarządu powiatu Teresa Jankowska oddaje hołd więźniarkom karnej kompanii.

Członkini zarządu powiatu Teresa Jankowska reprezentowała władze Powiatu Oświęcimskiego na uroczystościach 80. rocznicy utworzenia Karnej Kompanii Kobiet KL Auschwitz - Bor/Budy. 25 czerwca br. przed historycznym budynkiem, w którym zakwaterowano więźniarki z obozu KL Auschwitz, odbyły się główne uroczystości, zorganizowane przez Fundację Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau.

„Jeśli Auschwitz uznać za piekło, to Bor/Budy było jego najniższym kręgiem” – tak pobyt w Karnej Kompanii Kobiet wspominała Zofia Posmysz (numer obozowy 7566).

25 czerwca br. przypadła 80. rocznica utworzenia Karnej Kompanii Kobiet KL Auschwitz – Bor/Budy Frauenstrafkompanie. Powstanie tej kompanii wiązało się bezpośrednio z ucieczką 24 czerwca 1942 roku z komanda kobiecego KL Auschwitz więźniarki Janiny Nowak. Niemcy zastosowali odpowiedzialność zbiorową. Wszystkim kobietom z komanda uciekinierki ogolono głowy. Komando przekształcono w karną kompanię i 25 czerwca 1942 r. wraz z dwustoma Żydówkami z różnych krajów, odesłano do nowo utworzonego karnego podobozu w Borze/Budach.

- Więźniarki karnego komanda bez względu na pogodę czy porę roku pracowały przy pogłębianiu oraz oczyszczaniu brzegów pobliskich stawów z sitowia oraz tataraku, pracowały w lesie przy wyrębie drzew. Wykonywały także większość prac rolniczych na okolicznych polach - mówi Agnieszka Molenda-Kopijasz, prezeska Fundacji Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau, opiekującej się historycznym miejscem.

Ciężkie warunki pracy oraz okrutne traktowanie przez więźniarki funkcyjne dla wielu kończyło się śmiercią. W drugiej połowie sierpnia 1942 r. część komanda kobiet przeniesiono do obozu żeńskiego w KL Birkenau. Po niespełna dwóch miesiącach od utworzenia karnego podobozu było to 137 polskich więźniarek - tyle zdołało przeżyć z 200 skierowanych kobiet z pierwszego transportu do karnej kompani w czerwcu.

Ostatecznie w marcu 1943 r. karne komando kobiece zostało przeniesione do obozu kobiecego w KL Birkenau, a w miejscu Karnej Kompanii Kobiet utworzono podobóz kobiecy KL Auschwitz Frauenlager Bor/Budy.

Fot. zbiory organizatorów