Na zdjęciu strażnik muzealny niosący wieniec, a za nim podążający w stronę Ściany Śmierci starosta i członkini zarządu powiatu.

Starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński i członkini zarządu Teresa Jankowska reprezentowali władze Powiatu Oświęcimskiego na dzisiejszych uroczystościach 82. rocznicy deportacji z więzienia w Tarnowie do KL Auschwitz grupy 728 polskich więźniów politycznych. 14 czerwca 1940 r. to symboliczna data uruchomienia KL Auschwitz.

Wizualnym symbolem obchodów była oryginalna rękawica bokserska, w której w Auschwitz toczył walki Tadeusz Pietrzykowski, więzień z pierwszego transportu z 14 czerwca (nr 77), a także jego gryps wysłany z obozu do rodziny.

W wydarzeniach upamiętniających rocznicę na terenie Miejsca Pamięci wzięło udział 13 ocalałych z Auschwitz, a także przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, korpusu dyplomatycznego, duchowieństwa, delegacje organizatorów obchodów, wielu instytucji i organizacji społecznych oraz wszyscy pragnący uczcić pamięć ofiar niemieckich nazistów.

Uczestnicy dzisiejszych uroczystości, w tym delegacja Powiatu Oświęcimskiego, złożyli kwiaty i zapalili znicze przed Ścianą Śmierci byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego oraz pod tablicą na historycznym budynku Małopolskiej Uczelni Państwowej, w którym więziono deportowanych z pierwszego transportu do Auschwitz.

Dyrektor Muzeum Auschwitz dr Piotr M. A. Cywiński zwrócił się do obecnych ocalałych z Auschwitz.

- Dziękując wam drodzy za tak liczną obecność, pragnę w imieniu całego Muzeum, wszystkich pracowników, oddać hołd wszystkim, którzy tutaj zginęli, którzy tutaj byli męczeni, ale też mieć na myśli tych wszystkich, którzy po wojnie starali się różnymi metodami ratować pokój. Nawet w najtrudniejszych komunistycznych czasach. Obyśmy potrafili pokój docenić.

- Stoimy tutaj razem z osobami, które prawie całe swoje życie przeżyły pod pręgierzem zawołania „nigdy więcej”. I widzimy, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, w Ukrainie. Jeszcze pół roku temu chyba wszyscy myśleliśmy, że wojna na taką skalę w Europie jest nie do pomyślenia. Dziesiątki tysięcy albo i więcej ofiar cywilnych. Niechże ta rocznica uświadomi nam głębokie powiązania lekcji z tragicznej przeszłości, która jednak stanowiła po wojnie podwaliny powojenności, tych czasów, w których bezpiecznie udało nam się żyć bez wojny - podkreślił Piotr Cywiński.

Większość pierwszego transportu do KL Auschwitz stanowili młodzi ludzie: gimnazjaliści, studenci, wojskowi. Wśród starszych wiekiem znajdowali się przedstawiciele różnych zawodów: prawnicy, nauczyciele, księża, robotnicy, chłopi. Kilka osób było pochodzenia żydowskiego.

Po przywiezieniu do KL Auschwitz więźniów pierwszego transportu umieszczono ich w budynkach należących przed wojną do Polskiego Monopolu Tytoniowego na okres tzw. kwarantanny, mającej na celu sterroryzowanie oraz wyeliminowanie najsłabszych fizycznie i psychicznie, a także wdrożenie do obozowego rygoru.

- To tu, w tych budynkach zaczęła się najbardziej mroczna odsłona ludzkości – powiedział przed tablicą upamiętniającą więźniów pierwszego transportu prorektor oświęcimskiej uczelni, dr Radosław Folga.

- Choć dziś, w tym miejscu funkcjonuje nowoczesna i prężnie rozwijająca się uczelnia, to pamięć o tragicznych wydarzeniach z 1940 r. i kolejnych lat jest wciąż żywa. (…) Nasze wołanie o pamięć jest jakże ważne dzisiaj. Europa doświadcza wojny, a za naszą granicą dzieją się rzeczy straszne. Giną tysiące niewinnych istnień. Dlatego pamięć o ofiarach KL Auschwitz jest dzisiaj ważniejsza niż kiedykolwiek. Oby ofiara życia poniesiona przez więźniów nigdy nie poszła na marne - zaapelował dr Folga.

Z 728 deportowanych więźniów pierwszego transportu do Auschwitz, wojnę przeżyło 325 osób. Zginęło 292, w przypadku 111 los jest nieznany. Założony przez Niemców dla Polaków KL Auschwitz, z biegiem czasu stał się największym niemieckim nazistowskim obozem koncentracyjnym dla więźniów różnych narodowości i jednocześnie największym ośrodkiem masowej zagłady europejskich Żydów.

14 czerwca w Polsce obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady ustanowiony w rocznicę pierwszego transportu polskich więźniów do niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz.

Fot. RL. (Więcej zdjęć na fejsbukowym profilu Powiatu Oświęcimskiego).