Spotkanie władz Powiatu Oświęcimskiego z delegacją Powiatu Dachau.

Z krótką wizytą roboczą gościła w miniony weekend w naszym powiecie delegacja z partnerskiego Powiatu Dachau. Goście z Bawarii spotkali się z władzami Powiatu Oświęcimskiego, by podsumować dotychczasowe wspólne działania, w tym koordynację pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Rozmawiano także o planach na najbliższą przyszłość.

Delegacja z Niemiec w osobach landrata (starosty) Stefana Löwla, koordynatorki współpracy z Powiatem Oświęcimskim Marese Hoffmann i Bernadetty Czech-Sailer ze Starostwa Powiatowego w Dachau w sobotę rano spotkała się ze starostą oświęcimskim Andrzejem Skrzypińskim, wicestarostą Pawłem Kobieluszem i członkami zarządu powiatu: Teresą Jankowską, Grażyną Kopeć i Jerzym Mieszczakiem. Na spotkaniu obecni byli także wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu – Piotr Śreniawski i Wojciech Kajdas oraz radny Leszek Szuster. Dwaj ostatni panowie są koordynatorami współpracy z Powiatem Dachau. Wiodącym tematem rozmów było podsumowanie dotychczasowej pomocy dla ukraińskich uchodźców w obu powiatach. Dyskutowano również o stosowanych w niemieckim powiecie rozwiązaniach ekologicznych, m.in. w zakresie odnawialnych źródeł energii i małej retencji.

Niemiecka delegacja wraz z przedstawicielami władz naszego powiatu udała się do Kęt. Na miejscowej nekropolii przedstawiciele partnerskich powiatów zapalili znicze na grobie śp. Marcina Niedzieli, poprzedniego starosty oświęcimskiego, który zmarł we wrześniu ub. roku po ciężkiej chorobie.

W powiatowym „Koperniku” niemieccy goście spotkali się z dyrekcją placówki i młodzieżą. Rozmowy skupiły się na intensyfikacji współpracy uczniów tej placówki z rówieśnikami z Dachau.

W Kętach uczestniczyli także w spotkaniu z Katarzyną Florczak, prezeską Fundacji Gotowi do działania, organizacji która aktywnie włączyła się w pomoc ukraińskim uchodźcom, korzystając w tym zakresie również z materialnego wsparcia mieszkańców i władz Powiatu Dachau.

Goście z Bawarii  odwiedzili Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. Nowej szefowej MDSM Joannie Klęczar-Deodat pogratulowali wyboru i wyrazili nadzieję na realizacje kolejnych ciekawych projektów. W zasłużonej dla polsko-niemieckiego dialogu placówce obejrzeli wystawę „I tak mi się jedynym stałaś przyjacielem…”  poświęconej losom rodziny Salwików z Radomia, deportowanej w latach 1942-1943 do KL Auschwitz. Oryginalne dokumenty w postaci listów, fotografii i pamiątek, przekazanych Centrum Dokumentacji Świadkowie MDSM przez zaprzyjaźnioną z rodziną Zofię Posmysz, stanowiły bazę do stworzenia wystawy.

Delegacja na czele z landratem Stefanem Löwlem zwiedziła Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, samorządową instytucję kultury, której organizatorem jest Powiat Oświęcimski. Misją placówki jest prowadzenie działań mających na celu upamiętnienie mieszkańców ziemi oświęcimskiej, ze szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny światowej i pomocy, jaką niejednokrotnie z narażeniem życia nieśli oni więźniom KL Auschwitz. Goście z Dachau byli pod wrażeniem treści wystawy i sposobu jej ekspozycji za pomocą nowoczesnych środków multimedialnych.

Zwieńczeniem krótkiego acz bogatego w wydarzenia pobytu niemieckich samorządowców w naszym powiecie był udział w koncercie „Gramy z kulturą dla Ukrainy” na Rynku Głównym w Oświęcimiu. Tę udaną imprezę zorganizowali Powiat Oświęcimski i Młodzieżowy Dom Kultury.

Fot. SPP