Starosta prezentuje Laur Uczelni, obok stoją przedstawiciele władz oświęcimskiej uczelni.

19 października starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński wziął udział w uroczystym pożegnaniu tegorocznych absolwentów Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Podczas gali zorganizowanej w auli im. Kazimierza Piechowskiego z rąk władz MUP odebrał Laur Uczelni dla Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, przyznany w kategorii „Instytucja współpracująca”.

W imieniu rektor oświęcimskiej uczelni, prof. MUP dr Soni Grychtoł, Laur Uczelni wręczyli dr Radosław Folga, prorektor ds. Studenckich i Promocji i dr Joanna Stuglik, dyrektor Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

- Bardzo lubię bywać na tej uczelni, bo przypominają mi się moje studenckie czasy - powiedział tuż po odebraniu nagrody starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński.

Sternik Powiatu w żartobliwym tonie porównał siermiężne czasy i specyficzne okoliczności, w jakich przyszło mu odbierać dyplom ukończenia Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, z komfortowymi warunkami i kameralną atmosferą jakie oferuje swoim studentom oświęcimska uczelnia.

Tegorocznym absolwentom Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu starosta życzył znalezienia wymarzonej pracy i stawiania sobie kolejnych ambitnych celów w dorosłym życiu. Wyraził przekonanie, że z pewnością jeszcze wielokrotnie z sentymentem powrócą myślami do studenckich czasów.

„Laury Uczelni” to plebiscyt na najlepszego studenta/studentkę, organizację studencką, nauczyciela akademickiego, pracownika administracyjnego, czy instytucję współpracującą z Małopolską Uczelnią Państwową im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

Celem konkursu jest wyłonienie nieprzeciętnych członków społeczności akademickiej, a także partnerów uczelni,którzy w sposób szczególny angażują się w działalność na rzecz oświęcimskiej Alma Mater, przyczyniając się tym samym do jej rozwoju oraz promocji jej pozytywnego wizerunku.

- Jedną z ważniejszych kategorii w plebiscycie jest „Instytucja współpracująca z Uczelnią”, w przypadku której ocenie podlega przede wszystkim dbanie o rozwój kulturalny i społeczny studentów, wsparcie studentów w zdobyciu praktyki oraz doświadczenia zawodowego, zaangażowanie w przedsięwzięcia organizowane przez uczelnię, a także wkład w promocję uczelni i jej rozwój - mówi dr Radosław Folga.

- Dlatego też tegorocznym, w pełni zasłużonym zwycięzcą statuetki Laur Uczelni 2022 w kategorii Instytucja współpracująca z MUP im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu zostało Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, które od początku istnienia uczelni pomaga w rozwoju oświęcimskiej Alma Mater, a także angażuje się w jej działalność i codzienne życie, m.in. poprzez udział w licznych uroczystościach organizowanych na jej terenie, konferencjach, czy też seminariach - dodaje prorektor ds. studenckich.

Władze MUP podkreśliły, że Starostwo niejednokrotnie wykazywało chęć współorganizowania z uczelnią wydarzeń kulturalno-edukacyjnych, a także wspierało uczelnię w licznych akcjach promocyjnych. Ponadto studentom Małopolskiej Uczelni Państwowej umożliwiło i nadal umożliwia realizację praktyk zawodowych.

Fot. RL (Więcej zdjęć z wydarzenia na profilu Powiatu Oświęcimskiego na Facebooku).