Obrady Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej w siedzibie Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście

Starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński gościł na posiedzeniu Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Na spotkaniu w siedzibie Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście podsumowano działania Muzeum Auschwitz w ostatnich latach, szczególnie w okresie pandemii.

Członkowie MRO gościli na placu budowy nowego Centrum Obsługi Odwiedzających. Inwestycja powstaje w sąsiedztwie historycznego terenu Miejsca Pamięci dzięki wsparciu Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki realizacji projektu, uratowano przed zniszczeniem historyczny budynek, w którym w czasie istnienia obozu funkcjonowały rzeźnia i mleczarnia.

Przy nowym Centrum Obsługi Odwiedzających – dzięki dotacji MKiDN oraz wsparciu Ronalda S. Laudera oraz Joela i Ulriki Citron – powstaje także nowoczesny, trzypiętrowy hostel. Utworzona w ten sposób baza noclegowa zapewni zakwaterowanie wolontariuszom, praktykantom i osobom biorącym udział w dłuższych pobytach studyjnych, konferencjach czy seminariach.

Członkowie Rady odwiedzili teren byłego obozu Auschwitz II-Birkenau, gdzie mogli zobaczyć zarówno prowadzone prace konserwatorskie w jednym z baraków murowanych, jak i jeden z historycznych budynków po konserwacji. Prace te finansowane są ze środków Fundacji Auschwitz-Birkenau. Zobaczyli także muzealne Pracownie Konserwatorskie.

Na początku głównej części posiedzenia, które odbywało się w siedzibie Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Szymon Giżyński oraz wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski wręczyli akty powołania dwóm nieobecnym na pierwszym posiedzeniu członkom Rady: Romaniemu Rose oraz Janowi Erikowi Dubbelmanowi.

Dyrektor Muzeum dr Piotr M. A. Cywiński podsumował najważniejsze działania w Miejscu Pamięci Auschwitz, które miały miejsce w ciągu ostatnich czterech lat, od zakończenia trzeciej kadencji Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej oraz o planach Muzeum na najbliższy czas. Szczególnym doświadczeniem w ostatnim okresie był czas pandemii.

- Były to lata momentami całkowitego załamania frekwencji. To okres, kiedy szkoły funkcjonowały w zupełnie inny sposób, kiedy ruch turystyczny zamarł niemal całkowicie. To najtrudniejszy okres w funkcjonowaniu Miejsca Pamięci po 1989 r. Było to dla nas trudne wyzwanie. Zdecydowaliśmy się na wstrzymanie wszystkich inwestycji po to, aby ochronić zespół pracowników Muzeum. Było to możliwe m.in. dzięki rządowym tarczom osłonowym i dodatkowej pomocy MKiDN. Niezwykle poruszające było też wsparcie dosłownie tysięcy ludzi z całego świata, którzy odpowiedzieli na nasz apel i zdecydowali się na finansowe wsparcie misji Miejsca Pamięci w okresie pandemii – powiedział Cywiński.

Dyrektor mówił także o tym, jak na frekwencję w Miejscu Pamięci wpłynął atak Rosji na Ukrainę. Muzeum na początku wojny wydało specjalne oświadczenie dostrzeżone w przestrzeni medialnej, a także uruchomiło specjalny program stypendialny dla konserwatorów z Ukrainy. Zdaniem Piotra Cywińskiego te i inne trudne doświadczenia ostatnich lat sprawiają, że przekaz płynący z Miejsca Pamięci musi zostać przemyślany na nowo.

Wśród najważniejszych sfer funkcjonowania Muzeum w ostatnich latach oraz w przyszłości dyrektor wymienił zachowanie autentyzmu Miejsca Pamięci, inwestycje, edukację, kwestię badań naukowych, a także wyzwania związane z komunikacją.

Dyrektor Cywiński wspomniał o przygotowywanej Nowej Wystawie Głównej, planowanych ekspozycjach narodowych – w tym wystawie polskiej – o ekspozycjach czasowych w Muzeum, a także o pokazywanej w wielu miejscach na świecie wystawie „Auschwitz. Nie tak dawno. Nie tak daleko”.

Wśród projektów badawczych Piotr Cywiński wymienił realizowane wraz z Archiwum Arolsen badania dokumentów archiwalnych, które poszerzają naszą wiedzę o więźniach obozu Auschwitz.

W sprawozdaniu mowa była również o publikacjach wydawanych przez Muzeum, a także roli i znaczeniu Muzeum na świecie, co pokazuje doświadczenie ostatnich okrągłych rocznic wyzwolenia obozu, czy skali obecności Muzeum w mediach społecznościowych.

Drugiego dnia członkowie MRO wysłuchali raportów z działalności miejsc pamięci położonych na terenie byłych niemieckich obozów w Treblince i w Płaszowie, a posiedzenie zakończyła wizyta w Krakowie, w Miejscu Pamięci KL Plaszow.

Obecny skład MRO: https://www.auschwitz.org/muzeum/miedzynarodowa-rada/czlonkowie-mro-iv-kadencji/

(Źródło: Muzeum Auschwitz, foto: Łukasz Lipiński, Marek Lach).