OTWARTY KONKURS OFERT (27.04.2023 r.)

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 571), zwanej dalej „ustawą” Zarząd Powiatu w Oświęcimiu ogłasza w dniu 27
kwietnia 2023 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku w zakresie:
OTWARTY KONKURS OFERT (1.03.2023 r.)

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” Zarząd Powiatu w Oświęcimiu ogłasza w dniu 1 marca 2023 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w dziedzinie:OTWARTY KONKURS OFERT (1.12.2022 r.)

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.)

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu ogłasza 1 grudnia 2022 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w dziedzinie:


OTWARTY KONKURS OFERT (30.03.2022 r.)

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu ogłasza 30 marca 2022 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w dziedzinie:

Termin składania ofert: do 24 kwietnia 2022 r.  

UWAGA! Oferty można składać wyłącznie przez system Witkac

Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią ogłoszenia, które zawiera istotne warunki realizacji zadania (m. in. konieczność wykazania założonych wcześniej rezultatów w sprawozdaniu)


OTWARTY KONKURS OFERT (8.12.2021 r.)

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu ogłasza 8 grudnia 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w dziedzinie: