Literatura, muzyka i plastyka to dziedziny artystyczne, na niwie których można wyrazić swoją europejską tożsamość i promować ideę zjednoczonej Europy, w ramach konkursu pod nazwą „Nasza Europa”. Konkurs jest inicjatywą partnerskich samorządów: Powiatu Oświęcimskiego i Powiatu Dachau w Niemczech. Przeprowadzony zostanie równolegle w obu krajach.

W polskiej edycji uczestnikami mogą być osoby w wieku od 17 do 21 lat, uczące się na terenie powiatu oświęcimskiego. Zgłoszenia do konkursu należy dostarczyć do 5 kwietnia 2019 r. na adres: Młodzieżowy Dom Kultury, 32-600 Oświęcim, ul. Olszewskiego 1.
Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Nagrodą Specjalną jest nielimitowany bilet kolejowy po Europie.

– Co dla mnie znaczy Europa? To bardzo ważne pytanie, szczególnie w okresie poprzedzającym wybory europejskie. Pokój, otwarte granice, życie i praca wszędzie tam, gdzie chcesz. Weź pędzel, pióro lub mikrofon i przedstaw swoją interpretację – zachęca do udziału w konkursie Starosta Oświęcimski Marcin Niedziela.

– W warunkach globalizacji w XXI wieku, niezależnie od tego czy mieszkamy w Polsce, w Niemczech, Hiszpanii czy we Francji, przede wszystkim jesteśmy Europejczykami. Dlatego kształtowanie poczucia europejskiej tożsamości, integracja oraz pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa Europy jest szczególnie ważne – dodaje wicestarosta Paweł Kobielusz.

Regulamin konkursu dostępny poniżej: