Władze Powiatu Oświęcimskiego godnie upamiętniły 76. rocznicę wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau i Oświęcimia. Starosta Marcin Niedziela i wicestarosta Paweł Kobielusz oraz członkini zarządu powiatu Teresa Jankowska oddali hołd ofiarom niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady składając kwiaty pod Ścianą Śmierci.

Następnie, wraz z wiceprzewodniczącym rady Wojciechem Kajdasem i radnym Leszkiem Szusterem (koordynatorami współpracy z partnerskim Powiatem Dachau) złożyli kwiaty, w tym wieniec od niemieckich przyjaciół (którzy z oczywistych względów nie mogli przyjechać), na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza na placu Kościuszki.

Teresa Jankowska oddała hołd ofiarom Auschwitz także w rodzinnych Brzeszczach, składając kwiaty na terenie byłego podobozu Budy/Bor, gdzie Niemcy zlokalizowali karną kompanię dla kobiet. Ponadto wraz z dyrektor Muzeum Pamięci Dorotą Mleczko złożyła w Oświęcimiu wiązanki kwiatów i zapaliła znicze przy zbiorowej mogile więźniów zamordowanych w obozie w ostatnich dniach jego funkcjonowania.

Fot. RL, Muzeum Pamięci/PT (zdjęcia z Brzeszcz). filmiki WR.


Film Youtube Upamiętnienie ofiar Auschwitz