Nabór do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/2023

TECHNIKUM
  • technik informatyk 
  • technik logistyk (klasa policyjna/ porty i terminale)
  • technik mechatronik                
  • technik pojazdów samochodowych
  • technik programista
  • technik spedytor
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
  • mechanik pojazdów samochodowych


Technikum

TECHNIK INFORMATYK

Od wielu lat nie maleje popyt na specjalistów z branży IT.

Technik informatyk to zawód umożliwiający zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu eksploatacji i serwisowania sprzętu komputerowego, budowy i administrowania sieciami komputerowymi, użytkowania i administrowania systemami operacyjnymi, projektowania i zarządzania bazami danych, tworzenia aplikacji internetowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, programowania w najpopularniejszych językach programowania.

Jako jedyna szkoła w powiecie oświęcimskim, PCKTiB prowadzi klasę „e-sport i tworzenie gier komputerowych”.

TECHNIK LOGISTYK

Logistyka znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki - w firmach produkcyjnych, handlowych, transportowych i usługowych.

Technik logistyk to zawód umożliwiający zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu przechowywania towarów, prowadzenia dokumentacji magazynowej, planowania, organizacji i dokumentowania procesów transportowych i spedycyjnych.

Uczeń ma do wyboru klasę : „policyjną” lub „porty i terminale”.

TECHNIK MECHATRONIK

Mechatronika jest dziedziną nauki i techniki, zajmującą się współdziałaniem mechaniki, elektroniki, automatyki i informatyki, wszechobecną w życiu współczesnego człowieka.

Technik mechatronik to zawód umożliwiający zdobycie wiedzy i umiejętności montażu, uruchamiania, konserwacji, eksploatacji i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

To najlepszy wybór dla wszystkich zainteresowanych nauką, techniką i nowymi technologiami. Jest to atrakcyjny, coraz bardziej poszukiwany na rynku pracy zawód, należący do tzw. zawodów przyszłości.

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Technik pojazdów samochodowych nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi, diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych, a także organizacji i prowadzenia procesu obsługi pojazdów samochodowych. Program nauczania obejmuje kurs prawa jazdy kat. „B”.

Zajęcia praktyczne odbywają się w Centrum Kształcenia Zawodowego pod okiem wykwalifikowanej kadry – mechaników samochodowych, diagnostów i instruktorów nauki jazdy.
Po spełnieniu dodatkowych wymagań możliwe jest uzyskanie uprawnień diagnosty w stacji kontroli pojazdów lub instruktora nauki jazdy.

TECHNIK PROGRAMISTA

Programiści są bardzo poszukiwani na rynku pracy w kraju i za granicą – jest to tzw. zawód deficytowy.

Nauka w klasie technik programista to umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do projektowania, tworzenia i testowania aplikacji dla komputerów, tabletów, smartfonów i innych urządzeń, a także tworzenie stron internetowych i baz danych.

PCKTiB jest jedyną szkołą w powiecie oświęcimskim, oferującą kształcenie w zawodzie technik programista.

TECHNIK SPEDYTOR

Spedytorzy znajdują zatrudnienie w firmach transportowych, spedycyjnych i innych, na stanowiskach związany z obsługą transportu.

Technik spedytor poznaje podstawy spedycji i transportu, podstawy logistyki i magazynowania, zarządzanie działalnością spedycyjną, środki transportu, opakowania i jednostki transportowe, prawo i ubezpieczenia w transporcie, marketing i negocjacje, techniki biurowe i technologię informacyjną dla spedytorów.

W PCKTiB zawód technik spedytor rozszerzony jest o treści z zakresu organizowania transportu usług medycznych.Branżowa Szkoła I Stopnia

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Mechanik pojazdów samochodowych nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi, diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych. Program nauczania obejmuje kurs prawa jazdy kat. „B”. Zajęcia praktyczne realizowane w centrum kształcenia zawodowego pod okiem wykwalifikowanej kadry – mechaników samochodowych, diagnostów i instruktorów nauki jazdy.

Po ukończeniu szkoły, uczeń może podjąć pracę lub kontynuować kształcenie w branżowej szkole II stopnia i uzyskać tytuł technika.