Nabór do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/2023

Liceum Ogólnokształcące:

 • biologia-chemia-angielski 
 • polski-historia-angielski                                                
 • polski-wiedza o społeczeństwie - j. angielski                                          
 • polski-biologia-angielski                                           
 • matematyka-geografia-angielski
 • matematyka-fizyka-angielski
 • matematyka-informatyka-angielskiBIOLOGICZNO - CHEMICZNO - ANGIELSKA

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia i język angielski
 • Propozycja dla chcących kontynuować naukę m.in. na kierunkach medycznych: lekarski, lekarsko – dentystyczny, położnictwo, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, weterynaria, fizjoterapia, analityka medyczna, zdrowie publiczne oraz na takich jak: biologia, biotechnologia, dietetyka, farmacja, chemia, kosmetologia, bioinżynieria, leśnictwo, neurobiologia, fizyka medyczna. 
 • Dodatkowy atut stanowią zajęcia w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej z obszaru chemia i biologia oraz Uniwersytetu Licealisty w ramach podpisanego porozumienia ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach.
 • Nauka odbywa się poprzez prace badawcze, eksperymenty i ćwiczenia laboratoryjne.
 • Uczeń ma możliwość rozwijania zainteresowań związanych ze światem przyrody.

To, co musiałeś odkryć samodzielnie, 
zostawia w twym umyśle ścieżkę,
którą w razie potrzeby możesz pójść jeszcze raz.
Georg Christoph Lichtenbergt


POLONISTYCZNO- BIOLOGICZNO- ANGIELSKA 

Przedmioty rozszerzone: język polski, biologia i język angielski
• Klasa łączy dwie, pozornie odległe sfery: humanistyczno - filozoficzną oraz przyrodniczo-medyczną. Propozycja dla chcących kontynuować naukę m.in. na  kierunkach  medycznych 
i nauki o zdrowiu: pielęgniarstwo, fizjoterapia, zdrowie publiczne a także: biologia,  biotechnologia, analityka medyczna, dietetyka, kosmetologia, pedagogika, psychologia, resocjalizacja, praca socjalna, filologia polska, dziennikarstwo, teatrologia, komunikacja społeczna.
• Dodatkowy atut stanowią zajęcia w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej z obszaru biologia i nauki społeczne oraz Uniwersytetu Licealisty w ramach podpisanego porozumienia ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach.
• Połączenie solidnego wykształcenia przyrodniczego z rozwojem pasji humanistycznych pozwala doskonale odnaleźć się w świeci nauk społecznych.

 ‘’Nauka to podróż, która trwa przez całe życie. 
Dla otwartych umysłów świat jest pełen pytań, 
na które warto poznać odpowiedzi”. 
Jim Stovall


POLONISTYCZNO- HISTORYCZNO- ANGIELSKA 

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia i język angielski
 • Propozycja dla chcących kontynuować naukę m.in. na takich kierunkach studiów jak: prawo, archeologia, filozofia, historia, historia sztuki, polonistyka, dziennikarstwo, filologia klasyczna, judaistyka, zarządzanie kulturą i mediami, kulturoznawstwo, ochrona dóbr kultury, wiedza o teatrze, socjologia, pedagogika, europeistyka, amerykanistyka. 
 • Dodatkowy atut stanowi redagowanie gazetki szkolnej „ Konarus de Bestus”.
 • Klasa dla osób ambitnych, otwartych na świat, dla tych, którzy chcą poznawać języki, kulturę, literaturę i sztukę.
 • Klasa umożliwia rozwijanie kompetencji językowych, dzięki czemu można w przyszłości podjąć nie tylko studia lingwistyczne, ale również prawnicze, psychologiczne i dziennikarskie.

Granice mojego języka 
są granicami mojego świata.
Ludwig Wittgenstein


POLONISTYCZNO- WOSOWSKO- ANGIELSKA 

Przedmioty rozszerzone: język polski, wiedza o społeczeństwie i język angielski
 • Propozycja dla chcących kontynuować naukę m.in. na takich  kierunkach  studiów jak: prawo, filologie obce, lingwistyka stosowana, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe,  amerykanistyka, europeistyka, judaistyka, filozofia, pedagogika, resocjalizacja, socjologia, kulturoznawstwo, wiedza o teatrze, ochrona dóbr kultury, filologia klasyczna, zarządzanie kulturą i mediami.
 • Dodatkowy atut stanowi redagowanie gazetki szkolnej „ Konarus de Bestus”. 
 • Klasa dla tych, dla których czytanie książek jest przygodą, a tradycyjne wartości są kluczem do rozumienia współczesnego świata.
 • Nauka w tej klasie umożliwia poszerzenie wiedzy z zakresu literatury, kultury, sztuki, historii, polityki i dziennikarstwa.


Szukać prawdy, kochać piękno, 

chcieć dobra, czynić najlepsze –

to zadanie i cel człowieka.

Moses MATEMATYCZNO - GEOGRAFICZNO - ANGIELSKA 

Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia i język angielski
 • Propozycja dla chcących kontynuować naukę m.in. na takich kierunkach studiów jak: ekonomia, rachunkowość, bankowość, marketing, zarządzanie, matematyczno-przyrodnicze, uniwersyteckie i politechniczne, geologia, geofizyka, kartografia, energetyka, geodezja, turystyka, logistyka, meteorologia, bankowość i finanse cyfrowe, finanse i rachunkowość. 
 • Dodatkowy atut stanowi możliwość prowadzenia Spółdzielni  Uczniowskiej „Konaruś”.
 • To klasa dla przyszłych ekonomistów, geografów, inżynierów, fachowców poszukiwanych na całym świecie.
 • Geografia otwiera na otaczający świat, język angielski pozwala się w tym świecie porozumiewać, a matematyka zrozumieć go.

Matematyka jest alfabetem, 
przy pomocy którego Bóg opisał świat.
Galileus


MATEMATYCZNO- FIZYCZNO- ANGIELSKA 

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka i język angielski
 • Propozycja dla chcących kontynuować naukę m.in. na wszystkich kierunkach politechnicznych oraz na takich kierunkach studiów jak: matematyka i fizyka uniwersytecka, fizyka stosowana, elektronika, budownictwo, logistyka, transport, ekonomia, finanse, architektura, geodezja, budowa maszyn, mechatronika, astronomia.
 • To klasa dla tych, którzy nie mają wątpliwości co do tego, że matematyka jest królową nauk, a fizyka pozwala zrozumieć otaczający świat, poznać piękno i mądrość przyrody.
 • Zajęcia w tej klasie nauczą sprawnie posługiwać się matematyką, poznać jej zastosowania w różnych dziedzinach techniki.
 • Absolwenci tej klasy będą gotowi podjąć studia techniczne, a biegła znajomość języka angielskiego sprawi, że staną się poszukiwanym na całym świecie fachowcami.
Matematyka jest uniwersalna.
Nie ma rzeczy, która byłaby jej obca.
Hugo Steinhaus


MATEMATYCZNO - INFORMATYCZNA - ANGIELSKA

Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, język angielski
 • Propozycja dla chcących kontynuować naukę m.in. na takich kierunkach studiów jak matematyka, automatyka i robotyka,  informatyka,   multimedia i grafika komputerowa, projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej, budownictwo, transport,  logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, energetyka, inżynieria materiałowa, bezpieczeństwo narodowe, architektura, geodezja, budowa maszyn.
 • To klasa dla tych, którzy chcą analizować otaczającą rzeczywistość, wyciągać wnioski, 
 • planować doświadczenia, wykorzystywać komputer, by był narzędziem ułatwiającym pracę.
 • To klasa, po której można wybrać bardzo ciekawe i gwarantujące pracę kierunki studiów.

W najdrobniejszej cząstce wszechświata mieści się potęga, 
która go zakodowała. 
I kto by rozwiązał wszystkie zagadki ziarnka piasku, 
przeniknąłby całą naturę.
Aleksander Świętochowskiego


… abyś osiągnął swój cel

DOŁĄCZ  DO  NAS

Będziemy zaszczyceni