Nabór do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/2023

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 • klasa mistrzostwa sportowego (piłka siatkowa/ piłka nożna)
TECHNIKUM
 • technik elektryk
 • technik informatyk                
 • technik mechanik
 • technik  żywienia i usług gastronomicznych
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
 • fryzjer
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 
 • operator obrabiarek skrawających
 • klasa wielozawodowa
BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
 • technik usług fryzjerskich
 • technik mechanik
 • technik handlowiec
 • technik elektryk 


Branżowa Szkoła I Stopnia

Fryzjerzy są osobami bardzo wszechstronnymi. Potrafią zadbać o właściwy wystrój salonu fryzjerskiego, jego wyposażenie i estetykę. W celu zdobycia klientów prowadzą działalność promocyjną i marketingową. Wiedzą jak zachęcić klientów, potrafią wykonywać w pełnym zakresie usługi fryzjerskie.  Wybierając ten zawód należy jednak pamiętać, że fryzjer to przede wszystkim specjalista od układania, strzyżenia, modelowania i farbowania włosów. Dlatego powinna go cechować spostrzegawczość, wrażliwość estetyczna, a także precyzja i poczucie odpowiedzialności.  Absolwent z przygotowaniem w zawodzie fryzjer może być zatrudniony w salonach fryzjerskich bądź też podejmować działalność w tym zakresie na własny rachunek.
Zapotrzebowanie na pracowników specjalizujących się w branży mechanicznej rośnie z roku na rok. Uczeń Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie operator obrabiarek skrawających będzie przygotowany do zmierzenia się z oczekiwaniami rynku pracy. Gruntowne wykształcenie jakie otrzyma zapewni mu możliwość zatrudnienia w różnych zakładach pracy.  Wybranie przez ucznia tego kierunku otwiera przed nim możliwość dalszego kształcenia zawodowego. Kwalifikacje i umiejętności jakie osiągnie w trakcie nauki mogą stanowić doskonałą bazę na dalszym etapie edukacji.
We współczesnym świecie intensywnie rozwijają się nowe technologie. Uczeń kształcący się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do zmierzenia się z oczekiwaniami rynku pracy. Gruntowne wykształcenie jakie otrzyma zapewni mu możliwość zatrudnienia w różnych zakładach pracy.  Wybranie przez ucznia tego kierunku otwiera przed nim możliwość dalszego kształcenia zawodowego. Kwalifikacje i umiejętności jakie osiągnie w trakcie nauki mogą stanowić doskonałą bazę na dalszym etapie edukacji.
Największym atutem oddziału wielozawodowego jest fakt, że uczeń samodzielnie wybiera interesujący go zawód. Kandydat do klasy I wielozawodowej może wybierać wśród następujących zawodów: elektryk, ślusarz, kucharz, piekarz, sprzedawca, lakiernik samochodowy, fotograf, stolarz, kelner, operator obrabiarek skrawających, cukiernik. 
Uczniowie w naszej szkole zdobywają wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.  Wiedzę z zakresu zawodu zdobywają na kursach zawodowych organizowanych przez ośrodki dokształcania zawodowego oraz podczas zajęć praktycznych u pracodawcy.

Technikum

W obecnych czasach trudno sobie wyobrazić życie bez energii elektrycznej, a zatem elektryk to profesjonalista o wysokiej pozycji na rynku pracy. Zapewnia on prawidłowe i ciągłe działanie sieci energetycznych, a także bezpieczeństwo ich użytkownikom. Zawód technik elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy. Uczeń, kończąc technikum elektryczne, ma doskonałą podstawę teoretyczną i praktyczną do szybkiego uzyskania kwalifikacji specjalistycznych w różnych dziedzinach elektrotechniki, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki.
Uczniowie naszej szkoły kształcący się w zawodzie technik informatyk korzystają z pracowni komputerowych wyposażonych w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie, które są sukcesywnie modernizowane tak, aby możliwe było jak najlepsze przygotowanie uczniów do podjęcia pracy zawodowej. 
Zapotrzebowanie na pracowników specjalizujących się w branży informatycznej rośnie z roku na rok. Technik informatyk, kończąc technikum w PZ Nr 10 jest przygotowywany do zmierzenia się z oczekiwaniami rynku pracy. Gruntowane wykształcenie jakie otrzyma zapewni mu możliwość zatrudnienia w różnych sektorach rynku pracy, nie tylko tych związanych bezpośrednio z branżą informatyczną.

Zawód technik mechanik jest zawodem o bardzo długiej tradycji w naszej szkole oraz jednym z najstarszych w historii przemysłu. Jest zawodem szerokoprofilowym, obejmującym zagadnienia projektowania, konstruowania, wytwarzania i naprawy elementów maszyn i urządzeń, na które istnieje duże zapotrzebowanie na rynku pracy. Wszystkie dziedziny gospodarki, m.in.: transport, komunikacja, budownictwo, rolnictwo, górnictwo potrzebują techników mechaników.
Technik żywienia i usług gastronomicznych to idealny zawód dla osób chcących realizować swoje pasje kulinarne i poznawać tajniki sztuki kulinarnej oraz chcących zdobyć dobrze płatny i poszukiwany na rynku pracy zawód. To klasa, która poszerza zainteresowania związane z dietetyką fit i edukacją zdrowotną. Ciągle rosnące zapotrzebowanie na usługi wykwalifikowanej kadry specjalizującej się w żywieniu jest szansą na podjęcie pracy w zawodzie intendenta w placówkach szkolno-przedszkolnych, dietetyka w centrach odnowy biologicznej czy doradcy  w siłowniach, klubach fitness, spa.

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego

Jeśli chcesz trenować piłkę siatkową lub piłkę nożną, a jednocześnie myślisz o zdaniu matury i dalszej drodze kształcenia na studiach, wybierz Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w kęckim „Koperniku”!
Z nami osiągniesz sukces sportowy i edukacyjny. Szkolimy zawodników do klasy mistrzowskiej, promujemy młodych siatkarzy i piłkarzy, którzy radzą sobie na arenie polskiej i zagranicznej.  Silna klasa, z dobrymi zawodnikami pozwala na lepszy rozwój oraz zapewnia równą rywalizację podczas zawodów, rozgrywek czy sparingów z różnymi drużynami.  Dzięki zajęciom prowadzonym przez profesjonalnych trenerów z uprawnieniami możesz zostać gwiazdą siatkówki jak Piotr Gruszka lub piłki nożnej jak Robert Lewandowski.

Branżowa Szkoła II Stopnia

Od września 2022 roku istnieje możliwość kontynuowania nauki w dwuletniej Szkole Branżowej II Stopnia w zawodach:
 • technik usług fryzjerskich,
 • technik handlowiec,
 • technik mechanik,
 • technik elektryk.
Szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów maturalnych i zawodowych. Nauka w szkole jest bezpłatna, odbywać się będzie popołudniami trzy razy w tygodniu.