Nabór do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/2023

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 • klasa mistrzostwa sportowego (pływanie)
 • klasa mistrzostwa sportowego (piłka siatkowa/hokej) 
 • klasa mistrzostwa sportowego (piłka nożna)
 • angielski-historia-polski (klasa językowa)
 • angielski-geografia-matematyka (klasa menadżerska)
 • angielski-geografia-wiedza o społeczeństwie (klasa służby mundurowej)
 • biologia-chemia
 • polski-historia-wiedza o społeczeństwie (klasa humanistyczno-prawna)  
TECHNIKUM
 • technik elektronik
 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej                                 
 • technik informatyk
 • technik technologii chemicznej               


Technikum

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej – grafika komputerowa. Absolwent po skończeniu szkoły znajdzie pracę w agencjach reklamowych, firmach wydawniczych, oraz studiach fotografii cyfrowej.
Przedmioty rozszerzone: matematyka/ język angielski

Technik elektronik – wprowadza w fantastyczny świat elektroniki, prestiżowy kierunek – prestiżowy zawód. Przedmioty rozszerzone: matematyka/ język angielski

Technik informatyk – umożliwia zdobycie popularnego i poszukiwanego w całej Europie zawodu a także podjęcie studiów na kierunkach pokrewnych. Coś dla programistów, sieciowców, webmasterów itp.Przedmioty rozszerzone: matematyka/ informatyka.

Technik technologii chemicznej – powstanie klasyjest odpowiedzią na zapotrzebowanie Firmy SYNTHOS S.A. na pracowników niższego i średniego szczebla technicznego związane z procesami technologicznymi w przemyśle chemicznym. Przedmioty rozszerzone: matematyka/ chemia.Liceum

Klasa 1a (biologiczno – chemiczna) – możliwość zdobycia praktycznej wiedzy metodą doświadczeń i eksperymentów ćwiczeń laboratoryjnych. Przygotowanie do studiowania na kierunkach: medycznych, przyrodniczych, sportowych i inżynieryjnych. Przedmioty rozszerzone: chemia i biologia.

Klasa 1 b (pływanie) - przedmioty rozszerzone: geografia, biologia. Klasa adresowana do osób uprawiających pływanie, gwarantująca wysoki poziom szkolenia pod okiem doświadczonej kadry trenerskiej.

Klasa 1 c ( siatkówka, hokej) – klasa gwarantująca wysoki poziom szkolenia z zakresu piłki siatkowej i hokeja pod okiem doświadczonej kadry trenerskiej. Klasa daje przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach: sportowych, rehabilitacyjnych, turystyki i rekreacji. Przedmioty rozszerzone: biologia i geografia.

Klasa 1 h (piłka nożna) - przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski. Klasa adresowana do osób trenujących piłkę nożną, gwarantująca wysoki poziom szkolenia pod okiem doświadczonej kadry trenerskiej.

Klasa 1d (humanistyczno – prawna) - dla osób chcących rozwijać swoje humanistyczne zainteresowania, poszerzająca wiedzę z zakresu historii, wos – u i języka polskiego.Klasa daje przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach: historia, prawo, politologia, dziennikarstwo. Przedmioty rozszerzone: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie.

Klasa 1e (językowa) – dająca możliwość poszerzenia swoich umiejętności językowych, m. in. poprzez uczestnictwo w warsztatach językowych. Klasa daje przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach filologicznych, prawniczych i artystycznych. Przedmioty rozszerzone: język angielski, historia i język polski.

Klasa 1 f (menadżerska) – przedmioty rozszerzone to: matematyka, geografia i język angielski. Nauka w tej klasie daje możliwość poznania zagadnień z zakresu ekonomii, rachunkowości i zarządzania i negocjacji.Klasa adresowana do osób chcących podjąć studia na kierunkach ekonomicznych, technicznych i matematyczno – przyrodniczych.

Klasa 1g (służby mundurowe) – klasa dająca możliwość rozwinięcia zainteresowań związanych ze służbami mundurowymi poprzez udział w zajęciach na strzelnicy czy zajęciach z samoobrony. Uczniowie tego oddziału mają stały kontakt z przedstawicielami służb mundurowych, reprezentują szkolę w uroczystościach państwowych. Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie.