Nabór do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/2023

TECHNIKUM
  • technik logistyk (klasa mundurowo-ratownicza)
  • technik weterynarii
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
  • klasa wielozawodowa


TECHNIKUM

Technik weterynarii

Kierunek stworzony dla osób wrażliwych, cierpliwych, opanowanych, mających zamiłowanie do zwierząt. Technik weterynarii pomaga lekarzowi weterynarii m.in. w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt, kontroli stanu zdrowotnego i higienicznego zwierząt, wykonuje zabiegi sanitarno-weterynaryjne.

Posiadamy dobrze wyposażone pracownie, z których uczniowie mogą korzystać podczas zajęć praktycznych. Do ich dyspozycji są: preparaty anatomiczne, kości, czaszki, mikroskopy i preparaty histologiczne, stetoskopy, otoskop, oftalmoskop, odczynniki do barwienia preparatów cytologicznych, sprzęt do poskramiania zwierząt, skrzynkę inseminacyjną.

Uczniowie technikum weterynaryjnego biorą udział w zajęciach praktycznych oraz wizytach zawodoznawczych, związanych z ich zawodem, m.in. do stadniny koni, na międzynarodowe targi chowu zwierząt, warsztaty medyczne i hodowlane. Zajęcia z weterynarii prowadzą specjaliści - lekarze weterynarii.

Praktyki zawodowe odbywają się w gabinetach weterynaryjnych, klinikach weterynaryjnych, gospodarstwach hodowlanych, schronisku dla zwierząt.

Technik logistyk

Logistyk należy obecnie do najbardziej poszukiwanych i najwyżej cenionych zawodów na rynku pracy. Osoba, która pracuje na tym stanowisku odpowiada m.in. za sprawne funkcjonowanie logistyki w firmie, koordynowanie pracy magazynu oraz zaopatrzenie, współpracuje z dostawcami oraz klientami firmy, prowadzi nadzór nad środkami transportu oraz ściśle współpracuje z magazynem i działem sprzedaży. Jest wszechstronnie przygotowana do każdego sektora rynku pracy.

W naszej szkole realizujemy innowacje pedagogiczne: logistyka w służbach mundurowych (straż graniczna) i logistyka w ratownictwie medycznym (ratownictwo medyczne), dzięki temu młodzież ma możliwość uczestniczenia w ciekawych warsztatach i szkoleniach .

Uczniowie podnoszą swoje kwalifikacje w trakcie praktyk zawodowych w firmach takich jak: IG Logistic, Ceva Logistic, Wawrzaszek ISS Sp. z o.o. Szcześniak sp. z.o.o, Raben Logistics, Fox Fittings.

Klasa wielozawodowa

W ramach edukacji w szkole branżowej I stopnia w klasach wielozawodowych, PZ nr 6 SZiO kształci
w zawodach: piekarz, cukiernik, kucharz, fotograf, fryzjer, sprzedawca, ślusarz, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy i wielu innych. Uczniowie w ramach podpisanej
z pracodawcą umowy, otrzymują wynagrodzenie za praktykę i mają prawo do płatnego urlopu.

Szkoła przygotowuje ucznia do rozpoczęcia pracy zaraz po zakończeniu nauki. W pierwszej klasie uczeń odbywa praktyki przez 2 dni tygodniowo, liczba ta wzrasta w kolejnych klasach.

Poza praktykami uczniowie uczestniczą w turnusach, gdzie zdobywają teoretyczne kształcenie zawodowe pod okiem specjalistów.