Nabór do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/2023

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 • biologia-angielski (klasa pedagogiczna z komunikacją społeczną)
 • geografia-angielski (klasa językowo-filmowa)
 • polski-historia-angielski (klasa humanistyczno-teatralna)


Klasa humanistyczno-teatralna
 • rozszerzenia: j. polski, historia, j. angielski;
 • przedmiot uzupełniający: zajęcia teatralne;
 • przygotowanie do studiów na kierunkach: historia, prawo, aktorstwo, dziennikarstwo, administracja, psychologia, socjologia, politologia, animacja społeczno-kulturalna. Uczniowie mogą rozwijać swoje pasje w grupach artystycznych: teatralnej „Minus Jeden”, muzycznej „Trzy Czwarte”, brać udział w konkursach i przeglądach artystycznych. Zainteresowani poszerzaniem wiedzy z j. polskiego i historii uczestniczą w spotkaniach z twórcami, specjalistami z zakresu prawa, warsztatach z pracownikami Muzeum Narodowego, Muzeum Polin, Instytutu Yad Vashem i Muzeum Auschwitz Birkenau.

Klasa językowo-filmowa
 • rozszerzenia: j. angielski, geografia;
 • przedmioty uzupełniające: zajęcia filmowe, kultura krajów hiszpańskojęzycznych;
 • przygotowanie do studiów na kierunkach: filologie obce, turystyka i rekreacja, hotelarstwo, geografia, geologia, stosunki międzynarodowe, produkcja filmowa i telewizyjna. Uczniowie biorą udział w spektaklach anglojęzycznych w teatrach krakowskich, uczestniczą w dyskusyjnym klubie filmowym, w którym oglądają filmy anglojęzyczne i dyskutują w j. angielskim. Poszerzają naukę geografii o wyjazdy na warsztaty przyrodnicze do Smołdzińskiego i Ojcowskiego Parku Narodowego, odbywają lekcje w terenie. W ramach zajęć filmowych pracują z profesjonalistami z Filmoteki Narodowej i wyjeżdżają na warsztaty do TV Katowice.
 
Klasa pedagogiczna z komunikacją społeczną
 • rozszerzenia: j. angielski, biologia;
 • przedmioty uzupełniające: pedagogika z elementami psychologii, komunikacja społeczna;
 • przygotowanie do studiów na kierunkach: psychologia, pedagogika, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, komunikacja wizerunkowa, komunikacja medialna, reklama. Ten profil jest nowością w ofercie edukacyjnej II LO im. M. Dąbrowskiej. Na rynku pracy rośnie zapotrzebowanie na zawody związane z psychologią i pedagogiką, a uczniów coraz bardziej interesują te dziedziny wiedzy. Na zajęciach rozszerzonych z biologii, w połączeniu z uzupełnieniem z pedagogiki i psychologii, uczniowie przygotują się kontynuowania nauki na wielu kierunkach studiów. Na zajęciach z komunikacji uczniowie będą zdobywać wiedzę na temat technik komunikacji, porozumiewania się, negocjacji i rozwiązywania problemów społecznych oraz poznają specyfikę komunikacji w przestrzeni mediów społecznościowych i szeroko pojętego Internetu.