Minister Zdrowia informuje, że na podstawie zalecenia Zespołu ds. Szczepień Ochronnych wraz ze zmianą w rejestracji szczepionki Comirnaty (Pfizer-BioNTech) od 14 grudnia 2021 r. rozpoczną się szczepienia w grupie dzieci 5-11 lat.

Szczepienie przeciw COVID-19 w Narodowym Programie Szczepień u osób w wieku 5-11 lat będzie wykonywane przy użyciu szczepionki Comirnaty w dostosowanej do wieku w dawce pediatrycznej – 10 mikrogramów/dawkę (0,2 ml z ampułki 10 dawkowej).

Schemat szczepienia jest dwudawkowy przy zachowaniu rekomendowanego odstępu co najmniej 21. dni między dawkami. Ważne jest podanie dwóch dawek szczepionki, bez nieuzasadnionego wydłużania odstępów pomiędzy dawkami.

W przypadku dzieci z ciężkimi zaburzeniami odporności schemat podstawowy szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat obejmuje podanie trzech dawek: dwóch dawek w odstępie co najmniej 21. dni oraz dawki dodatkowej (uzupełniającej), podawanej w odstępie co najmniej 28 dni po ukończeniu 2-dawkowego schematu szczepienia przeciw COVID-19.

Trzydawkowy schemat szczepienia zlecany jest u dzieci z ciężkimi zaburzeniami odporności:

    w trakcie leczenia przeciwnowotworowego,
    w trakcie leczenia immunosupresyjnego z różnych przyczyn,
    po przeszczepach narządów litych przyjmujące leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne,
    po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat,
    z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności,
    zakażonych HIV,
    leczonych dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków biologicznych, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną,
    dializowanych z powodu niewydolności nerek.

O kwalifikacji do szczepienia dzieci 5-11 lat i 12-15 lat decyduje każdorazowo lekarz.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie