Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że po przeprowadzonym kolejnym przetargu od dnia 10.10.2017 r. rozpocznie się remont w oddziałach chorób wewnętrznych. Informujemy , że uzyskano zgodę Wojewody Małopolskiego na częściową przerwę w udzielaniu świadczeń w zakresie chorób wewnętrznych.

Zaplanowany remont będzie przebiegał w dwóch etapach:
w dniach od 10.10.2017 do 30.12.2017 r. w I Oddziale Chorób Wewnętrznych a następnie w okresie od 02.01.2018 r. do ok.15.03 2018 r. w III Oddziału Chorób Wewnętrznych. W okresie remontu w danym oddziale chorób wewnętrznych nastąpi przerwa w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej, a pacjenci będą kierowani do pozostałych dwóch oddziałów chorób wewnętrznych. Jednocześnie informujemy, że od 28.09.2017 r. rozpocznie się remont części pomieszczeń Oddziału Psychosomatyki i Psychiatrii. Remont przebiegać również dwuetapowo. Zakończenie remontu zaplanowano na 30.04.2017 r.
O planowanych remontach zostały powiadomione najbliżej położone szpitale, tzn. w Chrzanowie, Wadowicach, Tychach, Bielsku- Białej oraz Pszczynie, poradnie zdrowia psychicznego a także placówki podstawowej opieki zdrowotnej oraz media.