2 września 2019r. w Siedzibie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu odbyło się spotkanie informacyjne dla farmaceutów, pracowników uprawnionych do wystawienia recept oraz pacjentów prowadzone przez przedstawiciela Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia – państwową jednostkę budżetową powołaną przez Ministra Zdrowia. CSIOZ realizuje projekt Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych ( P1) w ramach którego uruchomiono usługę wystawienia oraz realizacji elektronicznych recept.
Wraz z udostępnieniem usługi e –recepty w Systemie P1 uruchomiony został portal dedykowany pacjentom IKP – Internetowe Konto Pacjenta.  
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.csioz.gov.pl