Zadanie nr 1.1 – Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Greglów w Babicach

Dofinansowanie zadania z budżetu państwa w ramach programu:

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy – Etap VI – 2021-2025.

Całkowita wartość zadania : 3.035.000,00 zł

Kwota dofinansowania: 2.428.000,00 zł

Zakres projektu:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K – ul. Greglów od km 6+933,00 do km 7+562,00
(tj. od skrzyżowania z ul. Kasztanową do ul. Spacerowej w Babicach) w miejscowości Babice w zakresie wykonania nowej nawierzchni jezdni, pobocza, istniejących zjazdów i dojść indywidualnych, budowy chodnika oraz budowy i remontu istniejących urządzeń technicznych drogi służących jej odwodnieniu, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.


Artykuły:


Droga powiatowa w Babicach wkrótce zostanie zmodernizowana

Remont drogi powiatowej ul. Greglów w Babicach czas zacząć